Tentoonstelling zelfuitgegeven boeken in Meermanno

'Mooi marginaal' is de titel van een boektentoonstelling die gisteren in het Meermanno-museum in Den Haag is geopend. De tentoonstelling geeft een beeld van honderd jaar prachtige, zelfuitgegeven boeken en biedt een uniek overzicht van honderden met liefde en vakmanschap gemaakte boeken. Zestig boeken, en dat is zeer uitzonderlijk, kunnen door de bezoeker ter hand worden genomen. n 1910 werd in Nederland de eerste private press opgericht, De Zilverdistel. Twintig jaar eerder had de Engelse Kelmscott Press van William Morris een typografische ommekeer teweeggebracht. Hij keerde zich tegen de negentiende-eeuwse massaproductie en formuleerde nieuwe principes voor de vormgeving van het boek. Het voorbeeld van Morris werd breed nagevolgd, ook in Nederland, waar sommigen een eigen drukpers aanschaften om goedverzorgde boeken te drukken, vaak op speciaal handgemaakt papier. Ze lieten exclusieve lettertypen ontwerpen, gebruikten een eigen drukkersvignet en streefden naar Het Ideale Boek. Deze tentoonstelling toont de ontwikkeling van idealisme naar variëteit, met buitenlandse voorbeelden, de eerste idealistische private presses, de bijzondere uitgaven in de Tweede Wereldoorlog en de enorme toename van ‘plezierdrukkers’ en kleurrijke ‘marginale’ uitgaven in de jaren erna. In de laatste zaal wordt een staalkaart van het bijzondere hedendaagse boek getoond, onder de noemer ‘Mooi marginaal’.

Bron

www.meermanno.nl/index/-/p-528