Afbeelding

Taaltip: is het polshoogte of poolshoogte?

Veel mensen denken dat het polshoogte is, maar in de Dikke Van Dale staat: poolshoogte.

Het woord poolshoogte komt uit de scheepvaart. Je kunt met een sextant de positie van een schip bepalen door de hoogte van de hemelpool te bepalen ten opzichte van de horizon. Op het noordelijk halfrond gebeurt dit aan de hand van de Poolster. In vroeger tijden was dit de enige manier om erachter te komen waar een schip zich bevond. Heel belangrijk dus bij het navigeren.

Later is men de uitdrukking figuurlijk gaan gebruiken, in de betekenis: gaan kijken hoe de zaken erbij staan of wat er aan de hand is.

Dat veel mensen denken dat het polshoogte is, is wel te verklaren. We hebben ook het woord polsen met een soortgelijke betekenis: als je iemand polst, probeer je erachter te komen hoe iemand over iets denkt door voorzichtige vragen te stellen. Een gevalletje contaminatie dus, het door elkaar halen van twee uitdrukkingen.

Wist je dat …?

Alle nieuwe abonnees van Schrijven Magazine en/of Tekstblad ontvangen een gratis jaartoegang tot Van Dale Online professioneel Nederlands, inclusief de nieuwe Van Dale App voor smartphone en tablet. Een onmisbare tool voor elke (tekst)schrijver!

Techniek