Afbeelding

Sociaal Fonds Auteurs steunt professionele schrijvers in financiële problemen

Foto: Pexels

Sociaal Fonds Auteurs steunt professionele schrijvers in financiële problemen

Wist je dat je er als professioneel auteur niet alleen voor staat? Speciaal voor deze groep bestaat het Sociaal Fonds Auteurs (SFA), voor wanneer auteurs in financieel zwaar weer verkeren. Extra belangrijk in deze barre coronatijden. 


Wie komt in aanmerking?

Als professioneel auteur kan je een beroep doen op het SFA wanneer je tijdelijk niet in staat bent om aan normale verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld omdat er een calamiteit heeft plaatsgevonden, of wanneer je door ziekte of een ongeval je werkzaamheden niet kan uitvoeren. Maar ook wanneer zich een inzinking in de productiviteit heeft voorgedaan of als aanvulling voor kosten die niet volledig door de verzekering worden vergoed. 

Wanneer kom je in aanmerking? 

Wel is er een inkomens- en vermogensnorm. Over het algemeen geldt voor alleenstaanden zonder kinderen het bruto jaarinkomen van maximaal € 25.000,- in het jaar voor de aanvraag. Afhankelijk van het probleem en de persoonlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

Wat is de toekenning?

Ook het bedrag dat je mogelijk toegekend krijgt, is afhankelijk van het probleem en op basis van de beroepsmatigheid waarmee de auteur werkzaam is. Het gaat om een eenmalige bijdragen. 

Over het Sociaal Fonds Auteurs

Het Fonds is in 1994 opgericht met geld van het ministerie van OC&W en van de toenmalige
Vereniging van Letterkundigen onder de naam ‘Sociaal Fonds Letterkundigen’. Het doel was ondersteuning geven aan schrijvers en vertalers, beoefenaren van de Nederlandstalige en
Friestalige Letterkunde. Sinds 2019 is de naam veranderd in Sociaal Fonds Auteurs. Wil je meer weten of een aanvraag doen? Kijk dan op de website