Afbeelding

Beeld Shutterstock

Mannen domineren als recensent en auteur in de literatuur

Mannen domineren als recensent en auteur in de literatuurEr blijkt een grote ongelijkheid te zijn tussen de seksen als het op literatuurkritiek aankomt. Mannen zijn oververtegenwoordigd zowel als auteur en als criticus. Drie kwart van de recensenten is man en 70 procent van de auteurs.

De dominantie van mannen

De voornaamste verklaring waarom de boeken van mannen vaker besproken worden, is dat een groot gedeelte van de gepubliceerde boeken door een man geschreven is. Ook dit voorjaar zullen de mannelijke auteurs met 70 procent domineren, volgens de 525 boeken dit voor dit voorjaar door uitgevers werden aangekondigd.

De sekseverhoudingen in de literaire wereld blijven de gemoederen bezighouden. René Appel onderzocht twee jaar geleden de sekseverhoudingen in de inzendingen voor de Libris Literatuur Prijs tussen 1994 en 2012. Het merendeel van de inzendingen werd door mannen geschreven, wat leidde tot ongeveer 90 procent mannelijke winnaars.

Meer vrouwen bij Trouw

Ook vrouwelijke critici bespreken voornamelijk boeken van mannelijke auteurs. In NRC Handelsblad is dat 60 procent van de gevallen, terwijl het in De Volkskrant om 62 procent gaat. Bij Trouw ligt het percentage iets lager, namelijk 52 procent, waarbij het dagblad het grootste aandeel vrouwen heeft, zowel wat betreft gerecenseerde boeken als in critici. 

Bron

http://www.nrc.nl/boeken/2015/04/10/zowel-auteurs-als-recensenten-van-literatuur-zijn-vooral-mannen/#

Techniek