Afbeelding

Kantoor

Foto door Oleg Magni via Pexels

HENS: nieuwe uitgeverij met andere visie

Uitgeverij Huis voor Eigenzinnige Nieuwe Schrijvers (HENS) is een nieuwe uitgeverij met een net iets andere visie. Deze is opgezet door (tekst)schrijver Richard Stuivenberg samen met enkele (oud-)medestudenten van de Schrijversvakschool in Amsterdam. 


De diepere waarheid van zin

Het idee van de uitgeverij is om een podium te bieden aan schrijvers die zich met hun schrijfkracht een wereld kunnen verbeelden ‘met de diepere waarheid van zin’. Die diepere waarheid van zin komt uit een quote van Ilja Leonard Pfeiffer in Brieven uit Genua: "De ware schrijver verzint de waarheid veel beter dan zij zich in haar stoutste dromen had kunnen voorstellen. Wie zich onttrekt aan de waarheid, kan haar oppoetsen en de glans verlenen waarin zij zichzelf kan spiegelen. De fantasie verschaft de kleine, arme wereld de engelenplaque en het patina van de diepere waarheid van zin.’’ 

“HENS wil er zijn voor schrijvers die met hun verbeeldingskracht willen graven naar de waarheid’’, zo vertelt Richard Stuivenberg. “Het werkt bijna als een disclaimer: let op, alles is verzonnen, dus het is waar. Beetje paradoxaal, maar we geloven in de kracht van de verbeelding om meer te kunnen zeggen over de werkelijkheid dan met een feitelijke of autobiografische beschrijving mogelijk is. Een regel uit een gedicht uit de debuutbundel van Ilja Leonard Pfeiffer Van de vierkante man vat de HENS-visie ook goed samen: ‘Verzinsels zijn vaak waarderder’.’’

Vrijheid

Bij HENS krijgen schrijvers de mogelijkheid om vrij te zijn, vrij te denken en vrij te schrijven. Nu denk je misschien: is dat niet altijd al het geval in fictie? “Een schrijver/kunstenaar zou natuurlijk altijd vrij moeten zijn, zich vrij moeten voelen te schrijven wat zij schrijven wil. In de praktijk zijn er toch veel remmingen, belemmeringen, die een schrijver bewegen naar wat men verwacht dat zij schrijft. Ik doel daarmee op sociale, maatschappelijke druk, opvattingen die in een bepaalde periode gangbaar zijn, waaraan je je bewust of onbewust conformeert.’’

“Commerciële druk is ook een vorm van aanpassing’’, gaat Stuivenberg verder. “Zo had Schrijven Online laatst een bericht over het schrijven van bestsellers: hoe doe je dat? Volgens de HENS-visie is dat een verkeerd uitgangspunt: je schrijft wat je schrijven wilt, in volledige vrijheid, en als mensen dat dan in groten getale willen lezen, is dat fijn, maar dat mag nooit je uitgangspunt zijn bij het schrijven. Alleen in vrijheid gedijt de verbeelding die je nodig hebt om tot de of jouw waarheid te komen.’’

Aansluiten

Vind je het idee nou heel interessant klinken? Het is mogelijk om je aan te sluiten bij HENS. Op hun website kun je contact met ze opnemen en een verzoek tot toelating doen. Criteria om mee te doen zijn: literaire kwaliteit, verbeeldingskracht, authenticiteit, eigenzinnigheid en (maatschappelijke) relevantie. Met maatschappelijke relevantie doelen ze op het feit dat wat je schrijft ergens over moet gaan, je werk moet bij anderen kunnen ‘resoneren’. Als je eenmaal toegelaten bent, kom je tussen een groep andere schrijvers terecht. Het idee is dat die elkaar kunnen helpen om hun werk te vervolmaken, publiceren en verkopen via de eigen webshop van de uitgeverij en andere verkoopkanalen die erbij horen. De uitgeverij verzorgt daarbij een vorm van collectieve marketing.