#346 Aan de cooperatie

Lid sinds

1 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

#346 Aan de cooperatie

Geacht coöperatiebestuur,

In deze mail wil ik mijn ongenoegen uiten over de uitsluiting van Clara 182 van de wedstrijd welsprekendheid. Natuurlijk is de competitie in het leven geroepen om de agrarische sector een stevigere positie in de media te verschaffen en in die zin is het logisch dat primair de aandacht gericht wordt op de boer c.q. boerin om in de diverse categorieën (interview, protest zingen, uitspraak en articulatie etc.) ervaring op te doen. Echter de categorie “Vrije Opdracht” met een casusbeschrijving aan de hand waarvan een geïmproviseerde voordracht gehouden moet worden voor de camera, is bij uitstek geschikt voor onze Clara. 

Clara, met mijn persoon als vertaler, is een scherp en snel improvisator, op de hoogte van relevante gebeurtenissen en kan verschillende kanten van een zaak prima beargumenteren. Het bestuur is blijkbaar te conservatief om in te zien dat Clara (en met haar vele van mijn koeien) een fundamenteel andere bijdrage kan leveren aan het debat en hierbij de goede zaak kan dienen.

“Even wachten Sjoerd.” Clara onderbrak de boer. “Kan je dat laatste deel nog herhalen?"
   “Dat van fundamenteel andere bijdrage?
   “En het stuk daarna.”
   “... hierbij de goede zaak kan dienen.”
   “Precies, dat vind ik wat zwak geschreven, ‘De goede zaak’, dat klinkt zo vaag. Kan je dit niet concreter maken?” 
   “uhm… ” 
   “Ik moet ook alles zelf doen.” Clara loeide uit ergernis. “Een fundamentele bijdrage levert aan het debat over de stikstofreductie in relatie tot de voederproblematiek. En schrijf ook op dat dat stikstofarme voer, niet te hachelen is.”
   
“Gortdroog en smakeloos,” deed Bertha 403 een duit in het zakje. “Als ik die troep de rest van mijn leven moet vreten, schijt ik nog liever stikstof en kan ik niet wachten op de slager.” 
   “Schrijf dat maar niet op Sjoerd, maar ik wil de smaak en textuur van de brokken wel in de competitie benadrukken.”
   "Verder nog iets?"

   "Maak het begin wat sterker, niet 'wil ik mijn ongenoegen uiten', maar 'uit ik mijn ongenoegen' zoiets."

Sjoerd typte stilletjes door en las de mail een laatste keer voor. De beide dames knikten instemmend
   
“Ik hoop dat het lukt.” Hij deed zijn leesbril af. “Tot nu toe is de commissie sceptisch.” 

‘Sjoerd! Wat doen die twee koeien in het kantoor?’
   ‘Die helpen met de mail lieverd.’
   ‘Zeg dat ze het een beetje netjes houden!’
   “Jullie hebben het gehoord meiden.” 
   “Wat gehoord? Dat wijf gilt onbegrijpelijk.”
   “Hou het een beetje netjes zei ze."

Lid sinds

1 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

MCH Humor, satire, ironie... well done. Ik heb tenminste plezier genoeg gehad.
Twee kleintjes: kan je de communicatie niet anders omschrijven dan met "stralen?" Klinkt voor mijn gevoel namelijk een beetje als een verkeerd cliché (uit de vorige opdracht: "wat leuk dat ik je hier tref" straalde zij). Misschien een nieuw werkwoord maken? Breinen, espen?
En Clara klinkt te welsprekend om zich aan een Tante Betje als "waarbij een casus wordt opgegeven en hierbij een geïmproviseerde voordracht gehouden moet worden voor de camera" te bezondigen.
Ik lees het zo nog even door voor een extra grinnik. 

Lid sinds

1 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

@ Gi, bedankt. Ik word bijna verlegen. Ik hoop dat ik aan de opdracht heb voldaan.

@Bob ook bedankt. Stralen in plaats van praten, kan misschien met een ander woord, ik zal hier over nadenken. Breinen is wel een goed suggestie. De casus - camera zin, neem ik nog even onder handen.

Lid sinds

8 maanden 1 week

Rol

 • Gewone gebruiker

Hilarisch en uiterst origineel gevonden. Genoten!

Klein zeurtje:
één keer is Clara, Clare geworden. en "Wat gehoord? dat wijf gilt onbegrijpelijk." best de D met hoofdletter van Dat wijf.

Eens met Bobcom over dat stralen. misschien gewoon 'klonk Clara" of zelfs "zei"?

Bewieroken, verdiend inderdaad!

Lid sinds

1 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Tony, bedankt. Clare is geclaard, Dat wijf is hoofdgeletterd.

Het stralen ben ik met jullie eens, ik heb een paar varianten in klad gedaan en niets ziet goed genoeg uit...... wordt vervolgd.

 

div. Redactionele aanpassingen gedaan. 

Lid sinds

1 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Ik las ooit bij een schrijvende boerenzoon dat koeien oer stom zijn, maar die had waarschijnlijk een paar zwakbegaafde exemplaren. Dat pleit winnen jullie, succes!

Lid sinds

10 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Stagiair
 • Redacteur
 • Uitgever

Ha MCH, smakelijk gelachen. Heerlijk verhaal op een stralende morgen. Alles zit erin: maatschappelijke context, humor, overtuigende setting, absurdisme. Zeer goed gedaan.

Lid sinds

1 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Frank, bedankt voor de complimenten. Én bedankt voor de opdracht, zeker voor herhaling vatbaar (ik hoop dat de collega's dat ook vinden).

Lid sinds

4 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Hoi MCH,

Deze absurde humor, en zo genadeloos opgebouwd, ik lach! En dan die vrouw aan het eind die er droogjes in meegaat, wat zegt dat over haar?

Lid sinds

5 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker

Waren het niet deze Clara en Bertha die gezeten op een tak in een boom aan het breien zijn wanneer er een olifant voorbij vliegt en Clara aan Bertha zegt: 'Kijk daar vliegt een olifant', waarop Bertha niet reageert. 'Kijk, weer een',vervolgt Clara zonder reactie van Bertha die voort breit en even later: 'Dat is al de derde'. Nu kijkt Bertha op en zucht: 'Ja, Clara, daar zal wel een nest zijn, zeker?' Met de groeten uit café Absurdistan.

Lid sinds

2 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Hoi MCH, erg goed gevonden. Die wisselwerking tussen de koeien en Harm leest zo natuurlijk. Met veel plezier gelezen.
Je schrijft vaak de naam Sjoerd. In enkele gevallen kun je daar ook "hij" zeggen. Uit de context halen we al dat het om hem gaat.

Je schrijft de brief cursief, dan moet je ook de aanhef vd brief cursief schrijven.

“Even wachten Sjoerd.”
“Schrijf dat maar niet op Sjoerd,
‘Die helpen met de mail lieverd.’

voor en achter een aanspreking hoort een komma. 

Lid sinds

1 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Hoi Fief, de aanhef is gecursiveerd en één Sjoerd is omgehijd. Bedankt, voor de opmerkzaamheid.

De komma's ben ik het, op deze plekken, niet mee eens (ondanks dat Onze Taal deze vrijwel altijd op zijn plaatst vindt). De zinnen lopen dan minder soepel door, intuïtief vinden we dit allemaal in een aanhef: we spreken hier elkaar aan zonder komma:  Hoi Fief, en niet Hoi, Fief. 
Overigens dat vindt ik vaker vóór aansprekingen (achter een aanspreking geeft een komma vaak wel een swing aan het ritme van de zin). 

Lid sinds

2 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

De komma's ben ik het, op deze plekken, niet mee eens (ondanks dat Onze Taal deze vrijwel altijd op zijn plaatst vindt). De zinnen lopen dan minder soepel door, intuïtief vinden we dit allemaal in een aanhef: we spreken hier elkaar aan zonder komma:  Hoi Fief, en niet Hoi, Fief. 
Overigens dat vindt ik vaker vóór aansprekingen (achter een aanspreking geeft een komma vaak wel een swing aan het ritme van de zin). 

Tja, dan zijn we het erover eens dat we het hierover oneens zijn. In de commentaren wordt meestal geen rekening gehouden met grammatica afspraken. In teksten behoren we dat naar mijn mening wel te doen. 

Lid sinds

4 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Ik denk dat de aanhef Hoi Fief netzomin een komma verdient als de aanhef Geacht coöperatiebestuur. En dat het die plekken zijn waar geen komma hoort voor en achter een naam. En verder overal, Fief. (Even ter illustratie. Ik vind dat zoveel verzorgder dan En verder overal Fief. Dat betekent trouwens ook iets anders, maar dat is toeval.)