Lid sinds

2 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

#271 ⏁⍜⍜ ⋔⎍☊⊑ ⍙⏃⏁⟒⍀!!!

⟟ ⍙⏃⌇ ⌿⍀⟒⏁⏁⊬ ⋔⎍☊⊑ ⎎⎍☊☍⟒⎅ ⍜⋏ ⟒⏃⍀⏁⊑... ⟟ ☊⏃⋏ ☊⍜⋏☊⌰⎍⎅⟒ ⏁⊑⏃⏁ ⏁⊑⟟⌇ ⌿⌰⏃⋏⟒⏁ ⎎⎍⌰⌰ ⍜⎎ ⏃ ⏁⍀⏃⋏⌇⌿⏃⍀⟒⋏⏁, ⏁⏃⌇⏁⟒⌰⟒⌇⌇, ⍜⎅⍜⍀⌰⟒⌇⌇, ⏃⋏⎅ ⋏⟒⏃⍀⌰⊬ ☊⍜⌰⍜⍀⌰⟒⌇⌇ ☊⊑⟒⋔⟟☊⏃⌰ ⌇⎍⏚⌇⏁⏃⋏☊⟒ ⍙⏃⌇ ⏁⍜⍜ ⌰⟟⎐⟒⌰⊬! ⏁⊑⟒ ☊⍀⟒⏃⏁⎍⍀⟒⌇ ⟟⋏ ⏁⊑⟒ ⍙⏃⏁⟒⍀ ⊑⟟⎅, ⏚⎍⏁ ⍜⋏ ⌰⏃⋏⎅ ⊬⍜⎍ ☊⍜⎍⌰⎅ ⊑⟒⏃⍀ ⏁⊑⟒⋔ ⌇☊⍀⟒⏃⋔ ⟟⋏ ⌇⌿⏃☊⟒! ⏁⊑⟒⊬ ⍙⟒⍀⟒ ⏁⍜⍜ ⌰⍜⎍⎅ ⎎⍜⍀ ⋔⊬ ⌰⟟☍⟟⋏☌! ⟒⌇⌿⟒☊⟟⏃⌰⌰⊬ ⏁⊑⏃⏁ ⌰⟒⏃⎅⟒⍀ ⍜⋏ ⌇⍜⋔⟒ ⌿⌰⏃☊⟒ ☊⏃⌰⌰⟒⎅ ⏃⋔⟒⍀⟟☊⏃☊⏃ ☊⏃⌰⌰⟒⎅ ⏁⍀⎍⋔⌿. ⊑⟒ ☍⟒⌿⏁ ⏚⏃⏚⏚⌰⟟⋏☌ ⍜⋏ ⎎⍜⍀ ⌇⍜⋔⟒ ⍙⏃⌰⌰, ⌇⍜ ⟟ ⎅⟒☊⟟⎅⟒⎅ ⏁⍜⍜ ⌰⍜⍜☍ ⏃⏁ ⏁⊑⟒ ⏃⍀⟒⏃ ⟟⋏ ⏁⊑⟒ ⌇⍜⎍⏁⊑⍙⟒⌇⏁ ⊑⟒ ⍙⏃⋏⏁⟒⎅ ⏁⍜ ⌇⟒⌿⏃⍀⏃⏁⟒ ⎎⍀⍜⋔ ⏁⊑⟒⟟⍀ ⍙⍜⍀⌰⎅. ⌿⟒⍜⌿⌰⟒ ⏁⊑⟒⍀⟒ ⍙⟒⍀⟒ ⍙⟒⏃⍀⟟⋏☌ ⌇⏁⍀⏃⋏☌⟒ ⏁⊑⟟⋏☌⌇ ⍜⋏ ⏁⊑⟒⟟⍀ ⊑⟒⏃⎅, ⏁⊑⟒⊬ ☊⏃⌰⌰⟒⎅ ⟟⏁ ⌇⍜⋔⏚⍀⟒⍀⟒⍀⟒⍀⍀⍜⍀⍜. ⎎⎍⍀⏁⊑⟒⍀ ⎅⍜⍙⋏ ⌇⍜⎍⏁⊑ ⍙⏃⌇ ⏁⍜⍜ ⋔⎍☊⊑ ☊⍜⍀⍀⎍⌿⏁⟟⍜⋏! ⟟ ⎅⟒☊⟟⎅⟒⎅ ⏁⍜ ☌⍜ ⏁⍜ ⟒☌⊬⌿⏁ ⏃⋏⎅ ⍙⊑⟒⋏ ⟟ ⏃⍀⍀⟟⎐⟒⎅ ⟟⋏ ⏃ ⎎⟒⍙ ⌇⟒☊⍜⋏⎅⌇, ⟟ ⌇⏃⍙ ⏁⊑⟒ ⌿⊬⍀⏃⋔⟟⎅⌇ ⍙⊑⟟☊⊑ ⋔⊬ ⏃⋏☊⟒⌇⏁⍜⍀⌇ ⏁⊑⟒ ⏃⋏☊⟟⟒⋏⏁ ⏃⌰⟟⟒⋏⌇ ⊑⟒⌰⌿⟒⎅ ⏚⎍⟟⌰⎅⟟⋏☌. ⎎⎍⍀⏁⊑⟒⍀ ⋏⍜⍀⏁⊑ ⍙⏃⌇ ⎎⎍⌰⌰ ⍜⎎ ⌇⏁⍀⏃⋏☌⟒ ☊⎍⌰⏁⎍⍀⟒⌇ - ⋔⍜⍀⟒ ☊⟟⎐⟟⌰⟟⋉⟒⎅ ⍙⊑⟟⏁⟒ ☊⍀⟒⏃⏁⎍⍀⟒⌇ ⏁⍜⍜ ⎎⎍⌰⌰ ⍜⎎ ⏁⊑⟒⋔⌇⟒⌰⎎. ⟟ ⍙⟒⋏⏁ ⟒⏃⌇⏁ ⏁⊑⍀⍜⎍☌⊑ ⍙⏃⍀-⍀⟟⎅⎅⟒⋏ ⌰⏃⋏⎅⌇, ⏁⍀⊬⟟⋏☌ ⏁⍜ ⎍⋏⎅⟒⍀⌇⏁⏃⋏⎅ ⏁⊑⟒⌇⟒ ⌇⟟⋔⌿⌰⟒ ☊⍀⟒⏃⏁⎍⍀⟒⌇ ⏃⋏⎅ ⏁⊑⟒⟟⍀ ⌇⟟⋔⌿⌰⟒ ⋔⟟⋏⎅⌇, ⎍⋏⏁⟟⌰ ⟒⋏⏁⟒⍀⟟⋏☌ ⌇⍜⋔⟒ ☊⟟⎐⟟⌰⟟⋉⏃⏁⟟⍜⋏ ☊⏃⌰⌰⟒⎅ ⏁⍜☍⊬⍜⊬⍜. ⟟⏁ ⍙⏃⌇ ⌿⍀⍜⏚⏃⏚⌰⊬ ⋔⊬ ⎎⏃⎐⍜⎍⍀⟟⏁⟒ ⌿⌰⏃☊⟒ ⟟⋏ ⏁⊑⟒ ⍙⊑⍜⌰⟒ ⟊⍜⎍⍀⋏⟒⊬; ⟟⏁'⌇ ⏁⟒☊⊑⋏⍜⌰⍜☌⊬ ⍀⟒⋔⟟⋏⎅⟒⎅ ⋔⟒ ⍜⎎ ⊑⍜⋔⟒. ⏃⋏⎅ ⏁⊑⏃⏁ ⍙⏃⌇ ⟒⌖⏃☊⏁⌰⊬ ⍙⊑⟒⍀⟒ ⟟ ⍙⏃⋏⏁⟒⎅ ⏁⍜ ☌⍜. ⟟ ⍜⋏⌰⊬ ☊⊑⟒☊☍⟒⎅ ⏃ ⎎⟒⍙ ⟟⌇⌰⏃⋏⎅⌇ ⏚⟒⎎⍜⍀⟒ ⌰⟒⏃⎐⟟⋏☌, ☊⏃⌰⌰⟒⎅: ⏃⌇⍜⌇⏁⍀⏃⌰⟟⏃ ⋏⟒⍙ ⋉⟒⟒⌿⌰⏃⋏⎅, ⏁⊑⟒ ⋏⍜⍀⏁⊑ ⌿⍜⍜, ⏃⋏⏁⏃⍀⎅☊⏃☊⏃⏁⟟☊⏃ - ⏁⊑⏃⏁ ⌰⏃⌇⏁ ⌿⌰⏃☊⟒ ⊑⏃⎅ ⏁⊑⟒ ⏚⟒⌇⏁ ⏁⟒⋔⌿⟒⍀⏃⏁⎍⍀⟒ ⟒⌇⌿⟒☊⟟⏃⌰⌰⊬, ⋔⟟⌰⎅ ⍙⟒⏃⏁⊑⟒⍀ ⌰⟟☍⟒ ⋔⏃⍀⌇ - ⏃⋏⎅ ⏁⊑⟒⋏ ⎅⟒☊⟟⎅⟒⎅ ⏁⍜ ☊⏃⌰⌰⟒⎅ ⟟⏁ ⍾⎍⟟⏁⌇. ☌⍜⍜⎅⏚⊬⟒ ⟒⏃⍀⏁⊑! ⊬⍜⎍ ⏃⍀⟒ ⍜⎎⎎ ⋔⊬ ⏚⎍☊☍⟒⏁ ⌰⟟⌇⏁ ⏃⋏⎅ ⟟ ⎅⟒⎎⟟⋏⟟⏁⟒⌰⊬ ⍙⍜⋏'⏁ ⍀⟒⏁⎍⍀⋏. ⟟ ⍙⟟⌰⌰ ⏚⟒ ⏚⏃☊☍ ⍜⋏ ⋔⏃⍀⌇ ⟟⋏ ⏃ ⎎⟒⍙ ⎅⏃⊬⌇, ⍜⋏☊⟒ ⟟ ⎐⟟⌇⟟⏁⟒⎅ ⋔⊬ ⎎⍀⟟⟒⋏⎅ ⍙⟟⌖⍜⍀⊬⟒⋔⍜⌇ ⍜⋏ ⌿⌰⎍⏁⍜. ☌⍀⟒⟒⏁⟟⋏☌⌇, ⋔⏃⌰⌰⏃☌⏃⌿⍜⋉⏁⟟⌖ PS https://lingojam.Com/alienlanguage

Lid sinds

5 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik vrees toch Royolosch dat dit mannetje niet uit hetzelfde dorp komt, als die van mij :D :D Wist je dat je het kan laten vertalen door Dingemanse en Berscia? Graag gelezen :p en fijne avond.

Lid sinds

2 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Helaas was Dos je voor met deze variatie, daardoor lijkt dit een kopie van het idee. Ik vind het op zich wel grappig gevonden, maar ik geen moeite doen om er ook maar iets van een vertaling op los te laten.

Lid sinds

2 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Helaas was Dos je voor met deze variatie, daardoor lijkt dit een kopie van het idee. Ik vind het op zich wel grappig gevonden, maar ik geen moeite doen om er ook maar iets van een vertaling op los te laten.
Ik zie niet echt in hoe dit een kopie is van Dos, omdat als je dit stukje tekst werkelijk vertaald (Dat kost 5 seconden en is een fluitje van een cent) er een verhaal achter zit, in plaats van wat bestaande woorden waar je aan eigen interpretatie wordt overgelaten.

Lid sinds

2 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Helaas was Dos je voor met deze variatie, daardoor lijkt dit een kopie van het idee. Ik vind het op zich wel grappig gevonden, maar ik zal geen moeite doen om er ook maar iets van een vertaling op los te laten.
Ik zie niet echt in hoe dit een kopie is van Dos, omdat als je dit stukje tekst werkelijk vertaald (Dat kost 5 seconden en is een fluitje van een cent) er een verhaal achter zit, in plaats van wat bestaande woorden waar je aan eigen interpretatie wordt overgelaten.
Je hebt gelijk. Ik ben ook gewoon jaloers op deze uitwerking en die van Dos. Alleen Dos "las" ik als eerste. Toen kwam die van jou en was eigenlijk de verrassing er al af. Niettemin goed gevonden. Dus excuses voor mijn kortzichtige reactie. Ik heb geprobeerd het alsnog te vertalen, maar kreeg het niet voor elkaar. Ik zal vast iets niet goed gedaan hebben.

Lid sinds

2 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Helaas was Dos je voor met deze variatie, daardoor lijkt dit een kopie van het idee. Ik vind het op zich wel grappig gevonden, maar ik zal geen moeite doen om er ook maar iets van een vertaling op los te laten.
Ik zie niet echt in hoe dit een kopie is van Dos, omdat als je dit stukje tekst werkelijk vertaald (Dat kost 5 seconden en is een fluitje van een cent) er een verhaal achter zit, in plaats van wat bestaande woorden waar je aan eigen interpretatie wordt overgelaten.
Je hebt gelijk. Ik ben ook gewoon jaloers op deze uitwerking en die van Dos. Alleen Dos "las" ik als eerste. Toen kwam die van jou en was eigenlijk de verrassing er al af. Niettemin goed gevonden. Dus excuses voor mijn kortzichtige reactie. Ik heb geprobeerd het alsnog te vertalen, maar kreeg het niet voor elkaar. Ik zal vast iets niet goed gedaan hebben.
Het is de bedoeling dat je die lap alien tekst copy paste in het rechter tekstvak op https://lingojam.com/alienlanguage waar staat: ''Or Alien goes here.'' Dan zie je dat de Translator het in begrijpbare taal in het linker vak vertaald.

Lid sinds

7 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
⟟ ⌇⎍☊☊⟒⟒⎅⟒⎅ ⏁⍜ ⎍⋏⎅⟒⍀⌇⏁⏃⋏⎅ ⟟⏁ ⌇⍜ ⌇⍜⋔⟒ ☊⍜⋔⋔⟒⋏⏁⌇ ⍜⋏ ⏁⊑⟟⌇ ⍜⋏⟒; ⎐⟒⍀⊬ ⋏⟟☊⟒ ⏁⍀⏃⎐⟒⌰ ⊬⍜⎍ ⋔⏃⎅⟒, ⏚⎍⏁ ⟟ ⍙⏃⌇ ⍙⍜⋏⎅⟒⍀⟟⋏☌ ⍙⊑⟟☊⊑ ⏁⍀⏃⎐⟒⌰⟟⋏☌ ⎐⟒⊑⟟☊⌰⟒ ⊬⍜⎍ ⎍⌇⟒⎅? ⎎⍀⍜⋔ ⋏⟒⍙ ⋉⟒⏃⌰⏃⋏⎅ ⏁⍜ ⏃⋔⟒⍀⟟☊⏃ ⟟⌇ ⏃ ⎎⏃⍀ ⟒⋏⎅.

Lid sinds

2 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
⟟ ⌇⎍☊☊⟒⟒⎅⟒⎅ ⏁⍜ ⎍⋏⎅⟒⍀⌇⏁⏃⋏⎅ ⟟⏁ ⌇⍜ ⌇⍜⋔⟒ ☊⍜⋔⋔⟒⋏⏁⌇ ⍜⋏ ⏁⊑⟟⌇ ⍜⋏⟒; ⎐⟒⍀⊬ ⋏⟟☊⟒ ⏁⍀⏃⎐⟒⌰ ⊬⍜⎍ ⋔⏃⎅⟒, ⏚⎍⏁ ⟟ ⍙⏃⌇ ⍙⍜⋏⎅⟒⍀⟟⋏☌ ⍙⊑⟟☊⊑ ⏁⍀⏃⎐⟒⌰⟟⋏☌ ⎐⟒⊑⟟☊⌰⟒ ⊬⍜⎍ ⎍⌇⟒⎅? ⎎⍀⍜⋔ ⋏⟒⍙ ⋉⟒⏃⌰⏃⋏⎅ ⏁⍜ ⏃⋔⟒⍀⟟☊⏃ ⟟⌇ ⏃ ⎎⏃⍀ ⟒⋏⎅.
[IMG]https://image.shutterstock.com/image-vector/carto…]

Lid sinds

5 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Helaas was Dos je voor met deze variatie, daardoor lijkt dit een kopie van het idee. Ik vind het op zich wel grappig gevonden, maar ik zal geen moeite doen om er ook maar iets van een vertaling op los te laten.
Ik zie niet echt in hoe dit een kopie is van Dos, omdat als je dit stukje tekst werkelijk vertaald (Dat kost 5 seconden en is een fluitje van een cent) er een verhaal achter zit, in plaats van wat bestaande woorden waar je aan eigen interpretatie wordt overgelaten.
Je hebt gelijk. Ik ben ook gewoon jaloers op deze uitwerking en die van Dos. Alleen Dos "las" ik als eerste. Toen kwam die van jou en was eigenlijk de verrassing er al af. Niettemin goed gevonden. Dus excuses voor mijn kortzichtige reactie. Ik heb geprobeerd het alsnog te vertalen, maar kreeg het niet voor elkaar. Ik zal vast iets niet goed gedaan hebben.
Het is de bedoeling dat je die lap alien tekst copy paste in het rechter tekstvak op https://lingojam.com/alienlanguage waar staat: ''Or Alien goes here.'' Dan zie je dat de Translator het in begrijpbare taal in het linker vak vertaald.
Dank voor je website. Ik vond het al zo knap hoe je aan al tekens kwam op een normaal toetsenbord, ik was vol bewondering :D :D :D

Lid sinds

9 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik ga zo even Engels naar Nederlands vertalen zoeken. :-) Sowieso dank voor de link naar deze website.

Lid sinds

2 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Dat is leuk om te horen @Dos Wijnhof. Het leek me zeker logischer die gekke talen, al heb ik daardoor niet veel tijd genomen om er een sterker verhaal van te maken en heb ik meer de nadruk gelegd op onzin met een vleugje logica.

Lid sinds

4 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Zo schreef ik dus vroeger mijn verhalen, bang dat iemand het kon lezen. Tot ik van computer veranderde en het niet meer om kon zetten... alles kwijt. Dat ter zijde, ik vind het een goed verhaal.