Lid sinds

7 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Snefferweffer #64

Snefferweffer sneffelde met Snugglewuggle over de sneffelde Sneffers die snugglen tijdens maffelwaffel. De waffel van Snefferweffer was allang gefrizzled door het gesizzle met Shizzlenizzel, die op zijn beurt weer gemuffeld werd door Snugglewuggle. Snugglewuggle en Snefferweffer wefferden een tuffie om Shizzlenizzel eens goed te vernizzlen. Door de vele tuffies raakte Snefferweffer in een dizzlenizzle, terwijl Snugglewuggle hem begon te wugglen. ‘Sniffel Wiffel!’ riep hij piekieziekie. Snefferweffer rigididigdie niet. Shizzlenizzel bleef kittiwitti en ramdamdi de Azizi. Binnen een paar foeliekoeps, floepse de Azizi. ‘Kitzie! Snefferweffer heeft te veel gesnuggled.’ De Azizimizi keek naar Snefferweffer en gaf hem 10 schmee schmee YoupieYoupie. Snefferweffer schikktie en schmutzie uit zijn muggle. ‘Hij moet ramidamie naar zikiwiki.’ maakte de Azizimizi duidelijk. Snugglewuggle en Shizzlenizzel werden rodidodie en zeiden “Sokkiknokki” tegen Snefferweffer. Na drie dagidaga was Snefferweffer weer toffieloffie. Snugglewuggle en Shizzlenizzel brachten blomskiez en cacoskiez. Even later werd er weer gezizzled, gemuffled en getuft.

Lid sinds

9 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Richard, eerlijk gezegd snapte ik er na een keer lezen geen jota van. Tot ik het verhaal in het Japans vertaalde. Toen zag ik de verbanden duidelijk. Taalzeurtje: piepieziekie vind ik in dit verband nogal overdreven, maak er pottotoekie van, dat is gepaster. SnefferwefferはSnugglewuggleでmaffelwaffel中snugglen sneffeldeのSneffersをsneffelde。 Snefferwefferのワッフルは長いShizzlenizzel、今度​​はSnugglewuggleにより行ったgemuffeldとgesizzleによってgefrizzledました。 SnugglewuggleとSnefferwefferは密接vernizzlenするShizzlenizzelにTuffieをwefferde。 Snugglewuggle彼をwugglen始めながら、多くのtuffies Snefferwefferはdizzlenizzleになりました。 「Sniffel Wiffelは! "彼はpiekieziekieを叫びました。 Snefferwefferはないrigididigdie。 Shizzlenizzelはkittiwitti残り、アジジをramdamdi。 数foeliekoeps内で、アジジをfloepse。 「Kitzie! Snefferwefferはずっとgesnuggledました。」 AzizimiziはSnefferwefferを見て、彼に10 schmeeのschmee YoupieYoupieを与えました。 彼のマグルからSnefferwefferのschikktieとschmutzie。 「彼はramidamieをzikiwikiする必要がある。」Azizimiziが明らかにしました。 SnugglewuggleとShizzlenizzelはrodidodieたとSnefferwefferに対して「Sokkiknokki」と述べました。 3 dagidaga後Snefferwefferは再びtoffieloffieました。 SnugglewuggleとShizzlenizzelはblomskiezとcacoskiezをもたらしました。瞬間は、後でそこに再び、gezizzled gemuffledとタフト。

Lid sinds

6 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Mijn moeder heeft eerder altijd tegen ons gezegd: gebruik geen drugs. Dat snapte ik nooit. Nu helemaal niet meer. Wellicht wordt het tijd dat ik een flinke dosis tot mij neem. Daarna geef ik een serieuze reactie.

Lid sinds

7 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
:lol: Ik had van jou niets anders verwacht! :thumbsup: Ik ga slapen en morgen met frisse moed proberen hier zinnig op te reageren. :D

Lid sinds

6 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Beste Richard, Ik heb een paar opmerkingen die je verhaal beter maken: Als je de sneffelende snof in de derde slaf verklifft dan sliffelt de knuifel in de froty en heb je een spannender geheel.

Lid sinds

6 jaar 4 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Oké. Ik heb het nog eens geprobeerd. Het slaat nergens op. Snoop Dogg op z'n Limburgs? Je bent een raar figuur. Waarschijnlijk word je op een dag wereldberoemd. Ps. Een fruitmand was gezonder geweest.

Lid sinds

7 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
:D :D Niet alleen jouw stukje is grappig, vooral om de commentaren eronder heb ik erg moeten lachen. Zonder jouw stukje waren er nooit zulke grappige commentaren gekomen. Knap gedaan!!

Lid sinds

7 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
@Doskie, Japanaki is magafiski! @Miekse Binkie, Loesta naar je moekawoeka @Maqiewizzle, Notizie siffle toepietoe? @Pimoskozzle, Knotty dotty van de derde slaf knitt brittlewittle @LiekieLiekie, :) @Madodobrrr, topopo yo tokomotozo

Lid sinds

9 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
@Doskie, Japanaki is magafiski! @Miekse Binkie, Loesta naar je moekawoeka @Maqiewizzle, Notizie siffle toepietoe? @Pimoskozzle, Knotty dotty van de derde slaf knitt brittlewittle @LiekieLiekie, :) @Madodobrrr, topopo yo tokomotozo
Ja, lul d'r maar een punt aan. In stijl, dat wel.

Lid sinds

14 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
En nu heb ik geen weed in huis en dat heb ik wel nodig om dit sprookje te kunnen begrijpen. Het is wel consequent ritmisch, hoo.

Lid sinds

7 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
@Maqiewizzle, Notizie siffle toepietoe?
Sorry, ik ben nog niet genoeg uitgeslapen! :p

Lid sinds

8 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
RichardOtten, Het doet me enigszins denken aan Herman Brood: 'Ik ben niet te kopiëren'. Let wel op je grammatica:
Snugglewuggle en Snefferweffer wefferde
Noot: ik/jij/hij wefferde, maar zij/wij wefferden. Het onderwerp(Snugglewuggle en Snefferweffer) is hier meervoud, dus 'wefferden'

Lid sinds

7 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
@Jazipazi, lijkielijkie pazzizo @xxZizzle, Smurfisiss niet egeff. @Ewwazzsiebseib, moet je fronizzle voor nozzle

Lid sinds

8 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
Fam Dridra, , Moeskoefie toektoek?
Binnen een paar foeliekoeps, floepse de Azizi.
Buiten Azizi, amgklats takka koepsfoelie. Floepse? :) :thumbsup:

Lid sinds

7 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Geweldig, dit. Alle reacties ook, :-). Hardop zitten lachen. Heerlijk tijdverdrijf op deze grijze zondag. Ga zo door!

Lid sinds

8 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
Floepse? :) :thumbsup:
To-talie geflipse zuljele bedoedelen.
Sdo, Tai in Moeskroen anmti fook Woestwuzel. Daf mats kloer :nod: Tagtoef!

Lid sinds

8 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
@WoPekpek, Koepsfoelie? Tizziewat tutu? !
Tfar twi.

Lid sinds

7 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
:lol: Ik dacht je verhaal misschien nog wel aardig door te hebben en toen kwamen de reacties. Heerlijk absurd. Ik ben mijn dag goed begonnen :thumbsup:.

Lid sinds

7 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik heb je stukje voorgelezen aan mijn kleinzoon van 5. Die snapte het helemaal. Hij heeft zich rotgelachen. Toen ik vroeg waar het over ging, zei hij: Dat is toch duidelijk, opa. Het gaat over een paar tuinkabouters die op hun kop gaan staan en rollebollen tussen de planten, totdat één zijn nek breekt en naar de dokter gaat. Daar wordt ie in 2en gezaagd en weer gelijmd. Klopt, hè?

Lid sinds

6 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
sprokedimskie kablinskie mietereksie wodkasladibrostokkeme nog us an toe! keweldieg schrivenietsjie! Hatsjoe!

Lid sinds

7 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
na drie dagen leek hij misschien opgeknapt, maar zijn hersenen waren voorgoed aangetast, later zou hij nog veel last van pschychosiewosies krijgen