Lid sinds

15 jaar 7 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker

Publiek domein (afbeeldingen)

Ik heb een vraag over het gebruik van afbeeldingen die onder het publiek domein vallen. Een zoektocht door de oude forumberichten leverde me geen info op over licentierecht, dus vandaar dat ik er een nieuw draadje van maak. Ik had begrepen dat auteursrechten in Europa 70 jaar na de dood van de maker verlopen en dat je dan gerust een afbeelding mag gebruiken met bronvermelding (bronvermelding is overigens wel zo netjes, maar zelfs niet eens nodig, las ik). Ik was actief bezig een manuscript aan te vullen met oud beeldmateriaal. Een van de afbeeldingen die ik wil gebruiken komt uit Histoire de la Magie van P. Christian uit 1870. De maker van de gravure is overigens onbekend en de afbeelding staat op Wikipedia als publiek domein-afbeelding. Op de site waar het volledige boek op staat, staat echter: "La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service." Kortgezegd betekent dit dat je de inhoud mag delen voor niet commercieel gebruik en dat commercieel gebruik van de inhoud, ook in de vorm van verwerkte producten, niet is toegestaan zonder een licentie. Geldt dat dan ook voor het gebruik van één zo'n oude afbeelding in een boek? En is dit vaak van toepassing? Want dit betekent dan dat ik alle oude afbeeldingen die ik wil gebruiken die onder het publiek domein vallen dan nog eens extra moet checken of er geen licentie-plicht aan kleeft. Wie heeft er antwoorden?

Lid sinds

10 jaar 10 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Vraag het aan degenen die de afbeeldingen beschikbaar stellen. Het lijkt mij dat je de afbeeldingen kan gebruiken, zolang je ze maar niet gebruikt ter promotie van je boek.

Lid sinds

11 jaar 6 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
De vraag is ook: wie is de maker van de afbeelding van die gravure? Want de gravure zelf mag dan vrij zijn gegeven of vrij van rechten zijn, het beeldmateriaal is veel recenter en is door iemand gemaakt en die persoon kan rechten op die afbeelding claimen. Vergelijk het met je eigen foto van de Eiffeltoren. Dat is jouw foto, heb jij alle rechten op, maar iedereen kan zijn eigen, praktisch identieke foto van de Eiffeltoren maken. Welkom in de wondere doolhof van auteursrecht :)

Lid sinds

15 jaar 7 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Uiteraard zal ik het vragen als ik niet ontdek hoe het zit, desnoods laat ik de betreffende afbeelding weg, maar ik was vooral benieuwd of iemand hier ervaring heeft met zulk licentierecht en of dit vaak van toepassing is op afbeeldingen uit het publieke domein, dit omdat ik er nog niet eerder over gehoord had. Het lijkt me dat het duidt op licentierecht m.b.t. het hele boek en niet m.b.t. één plaatje, dus vandaar. De maker van de afbeelding doet er niet toe, die is volledig onbekend en dus ook door mij niet te achterhalen. Beeldrecht is in niet van toepassing bij een scan van een boek uit 1870, dat is inderdaad iets anders dan bij een foto die gemaakt is door iemand die niet al meer dan 70 jaar dood is. Ja, het is een wirwar, dus vandaar dat ik de vraag stel.

Lid sinds

11 jaar 6 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
De maker van de afbeelding doet er niet toe, die is volledig onbekend en dus ook door mij niet te achterhalen. Beeldrecht is in niet van toepassing bij een scan van een boek uit 1870, dat is inderdaad iets anders dan bij een foto die gemaakt is door iemand die niet al meer dan 70 jaar dood is. Ja, het is een wirwar, dus vandaar dat ik de vraag stel.
OK, wat is dan het verschil tussen een scan van een plaatje in een boek en een foto van een plaatje in een boek? Professionele scanapparatuur maakt ook gewoon foto's van origineel materiaal. Dus hoezo is beeldrecht dan niet van toepassing? Zoals ik het franse stukje in je originele vraag lees, is de licentie van toepassing op het gebruik van het getoonde beeldmateriaal, wat waarschijnlijk gemaakt is door de persoon die de foto/scan gemaakt heeft. Het object dat gefotografeerd/gescand is, is hierbij verder niet relevant, het gaat om de eigenlijke foto. Kijk hier ook even: http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/vvv/duur/ Let op: een werk kan dan wel onbeschermd zijn, maar dat wil niet zeggen dat elke uitvoering daarvan dat ook is. Zo is bijvoorbeeld de Nachtwacht vrij van rechten, maar een foto van de Nachtwacht is dat dan niet automatisch ook. Als de fotograaf eigen creativiteit heeft gelegd in de foto, is deze beschermd. Een "technisch perfecte" reproductie is daarentegen niet beschermd. Dat is wel verhelderend, denk ik. Is het een 'technisch perfecte' reproductie, dan ben je vrij in het gebruik, in ieder geval in Nederland.

Lid sinds

15 jaar 7 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Een scan is een weergave waar geen creativiteit in zit van degene die de scan maakte. Daarom is het meeste dat in het publiek domein valt vrij te gebruiken, dat zijn vrijwel allemaal scans. Dit is in ieder geval hoe het in de praktijk meestal werkt. Een foto vergt creativiteit van de fotograaf, die b.v. door belichting daar iets speciaals van maakt, het blijft dan zijn of haar foto, tenzij de fotograaf verkiest het in het publiek domein te plaatsen, wat met heel veel oude schilderijen en andere kunst ook daadwerkelijk het geval is. Verder is er ook nog eigendomsrecht. Jij kunt de bezitter zijn van een oud schilderij en dat verkiezen niet in het publiek domein te plaatsen of eigenaar zijn van een heel oud boek dat je niet wilt delen. Ik ga in dit geval maar kijken voor een andere afbeelding die met zekerheid wel in het publiek domein zit, heb ik besloten.