Lid sinds

15 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker

Door of over het achterpad

Bij een verhaal van me komt een zin voor à la: 'Hij loopt door het achterpad.' Maar proeflezers zeiden dat het 'over' moet zijn. Wat is nu goed? Voor mij is een achterpad het geheel van de tegels en de schuttingen, vandaar 'door' omdat je tussen de schuttingen door loopt. Ik kan er natuurlijk voor kiezen om te schrijven 'door het steegje achter hun huis', maar dat is a. te makkelijk en b. ik wil het achterpad erin. Dus is het nu 'over' of 'door'?

Lid sinds

12 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Volgens mij is het achterpad dat waar je over loopt, dus wel de tegels maar niet de schuttingen. Dan loop je over het achterpad. Of, als je wilt: langs c.q. via

Lid sinds

11 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik vind door nogal raar klinken, eigenlijk. Al snap ik je redenatie. Volgens mij moet het echt over zijn.

Lid sinds

11 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Je loopt toch ook door de straat als je wilt benadrukken dat je een beweging maakt van het begin naar een zeker ander punt? Er rijdt een auto door de straat. Het lijkt me een subtiel betekenisverschil tussen over en door, maar als je "door" bedoelt dan moet je dat ook gebruiken. Ik heb nooit anders gekend dan door. "Over" klinkt zo kaal. Hoewel ik niet uitsluit dat het een dialect-ding kan zijn.

Lid sinds

12 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Een straat is een weg tussen huizen door; in de bebouwde kom. Als je zegt 'over de straat' bedoel je het plaveisel; als je zegt 'door de straat' bedoel je de verzameling van huizen zelf. Achterpad als woord bestaat voor zover ik kan vinden niet, dus geldt het begrip 'pad' en daarvan zeg je m.i. 'over'. Als je vindt dat 'door' beter aansluit bij je behoefte of estetische smaak, moet je het gewoon gebruiken, Maar dat is een heel ander antwoord.

Lid sinds

13 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
Als je eerder aan de lezer hebt beschreven hoe dat achterpad eruit ziet (schuttingen enzo), kun je m.i. prima 'door' gebruiken.

Lid sinds

11 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Achterpad als woord bestaat voor zover ik kan vinden niet, dus geldt het begrip 'pad' en daarvan zeg je m.i. 'over'.
Ik weet niet waarom achterpad niet zou bestaan (behalve dat het misschien Hollands dialect is)? Het wordt gebruikt en het begrip dat er bij gebruikt wordt is voor zover ik weet "door het achterpad" (ergens heengaan). Het achterpad is het geheel van het pad achter de huizen, de berm ervan (waar de hemelwaterafvoer in eindigt), de achterkanten van schuren, schuttingen, heggen, de achterdeuren van schuren/woningen of tuinen. Er is ook de uitdrukking "in het achterpad" die bij ons gangbaar was: de jeugd van de nabijgelegen school stond in het achterpad te blowen. Maar dat is geen beweging zoals door en over uitdrukken.

Lid sinds

12 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik weet niet waarom het niet bestaat, of beter gezegd: wordt erkend, alleen dat ik het als woord in geen woordenboek of groene boekje kan terugvinden. Kan best dialect zijn, en er is geen enkel beletsel om het te gebruiken, maar als je me vraagt of het goed Nederlands is, zeg ik nee.

Lid sinds

13 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Een straat is een weg tussen huizen door; in de bebouwde kom. Als je zegt 'over de straat' bedoel je het plaveisel; als je zegt 'door de straat' bedoel je de verzameling van huizen zelf. (...) Als je vindt dat 'door' beter aansluit bij je behoefte of estetische smaak, moet je het gewoon gebruiken, Maar dat is een heel ander antwoord.
Mee eens.

Lid sinds

15 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
@Graylorne, het woord achterpad wordt lang niet alleen door mij en Schlimazlnik gebruikt hoor, Google er maar eens op, zelfs de gemeente Leiden gebruikt het :)

Lid sinds

15 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Als het een smal pad is omgeven door hoge schuttingen en het daardoor voelt of je ergens doorheen loopt, dan zou ik 'door' gebruiken. Gaat het alleen over het pad zelf, dus de tegels of wat dan ook onder je voeten, dan zou ik 'over' gebruiken. Dus in jouw geval, Corstiaan, zou ik schrijven: hij liep door het achterpad.

Lid sinds

12 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik liep te hart van stapel Zjors, ik weet het. Ik zal 't niet meer doen. Beetje te druk gehad, de laatste weken.

Lid sinds

12 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Over het achterpad of door de brandgang. Zo werd/wordt een pad achter het huis genoemd. In feite is het een noodweg bij brand.

Lid sinds

11 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik weet niet waarom het niet bestaat, of beter gezegd: wordt erkend, alleen dat ik het als woord in geen woordenboek of groene boekje kan terugvinden. Kan best dialect zijn, en er is geen enkel beletsel om het te gebruiken, maar als je me vraagt of het goed Nederlands is, zeg ik nee.
Wat voor woordenboek heb je dan? Want in de Van Dale staat het wel. Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar er staat in de Van Dale niet bij dat het regionaal of zo zou zijn, dus niets mis met dat woord, me dunkt. Er staat wel niet bij dat het meer dan een gewoon pad zou zijn (er staat 1. achterste pad in een tuin of wandelperk 2. afgelegen pad, minder gebruikt pad), dus dan vind ik "door" echt niet klinken. Dan moet uit de context afdoende duidelijk blijken waarom je het zo zegt.

Lid sinds

12 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Mijn woordenboeken zijn niet de meest recente: Kramers Nieuw Woordenboek, 20e druk; hele oude Koenen Verklarend Handwoordenboek 25e druk, de vorige versie van het Groene Boekje. Niets bijzonders, dus, maar de woorden die ik nodig heb zijn meestal eerder oud dan nieuw en de betere moderne woordenboeken heb ik op school staan en niet hier thuis. Online gezocht bij www.encyclo.nl, en nog zo enkele. Niets gevonden, dus ik ging er (te vlug) vanuit dat het geen officieel woord was.

Lid sinds

11 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Het synoniem is overigens "poort". Vraag me niet waarom, maar dat werd bij ons wel gebruikt.

Lid sinds

11 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Het verschil zit misschien in het gebruik: 'Hij liep door een achterpad naar de andere straat' of: 'Zij huppelde over het achterpad onze tuin in.

Lid sinds

12 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik vind 'door het achterpad' gewoon goed klinken. Wij hebben hier overal van die 'paadjes'. Misschien is dat het wel. Wij zeggen hier altijd: 'door het paadje'. Maar dat slaat dan weer op helemaal door het paadje lopen tot het eind en er daar weer uit geloof ik. Hoe vaker ik het zeg, hoe gekker het gaat klinken.