Lid sinds

4 jaar 7 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker

Angst

Hoe lang mag een scène - fragment zijn waarin niet veel gesproken wordt, en waar angst toch een rol speelt. Het ik-personage zegt af en toe iets, overdenkt ondertussen zijn situatie (hoe het zo gekomen is) en merkt hoe de vrouw zich steeds onbehaaglijker begint te voelen. Mogen/moeten ik-gedachten en angstmomenten een fifty fity aandeel hebben in de tekst? (als ik het zo bekijk is het respectievelijk 3/4 en 1/4) Kunnen details in dit opzicht boeien, of geven ze de tekst een te trage vooruitgang? Dat de lezer denkt, doe nog eens wat?! Zeer zeker dat er geschrapt moet worden, maar dan vraag ik me af in hoeverre om toch ook niet te snel door de scène te gaan.

Lid sinds

9 jaar 6 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Het antwoord op al je vragen lijkt me: ja, dat kan allemaal werken. Maar of het werkt, hangt geheel af van de uitvoering. Ik denk haast dat dit meer een vraag voor proeflezen is.

Lid sinds

7 jaar 5 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Gelijk Diana vind ik dat de vragen die je stelt niet in zijn algemeenheid beantwoord kunnen worden. Ik schop graag aan tegen het idee dat de essentie van goed schrijven gevangen zou kunnen worden in regeltjes - of in het vermijden van taalfouten(!). Schrijf op gevoel. Regels werpen dammen op waar creativiteit moet stromen. Schrijf wat je te binnen schiet, wat je mooi vind, of spannend, of intrigerend. Niets is altijd waar, soms eist het ambacht zijn tol. Als de woorden niet willen vloeien moet je werken, en creativiteit kan juist gebaat zijn bij beperkingen. Inconsequentie is te verkiezen boven dogmatisme, daarom ondanks mijzelf een regeltje dat je zou kunnen gebruiken: Vertraag als het spannend is. Als het goed of fout kan gaan, als er iets op het spel staat, en de lezer niet weet wat er gaat gebeuren, en hoe het af zal lopen. Maar beschrijf alleen gedachten en emoties die direct betrekking hebben op de handeling. Versnel als het duidelijk is waar een fragment - een hoofdstuk, een alinea, een zin zelfs - naar toe gaat, of wat het resultaat is van gebeurtenissen. Sla gemakkelijk te voorspellen sequenties over, zoals verplaatsingen van A naar B. Wijk hier gerust vanaf als dat zo uitkomt, en je gevoel je dat ingeeft.