Lid sinds

5 jaar

Rol

  • Gewone gebruiker

Perspectief en tijd

Hallo, Ik heb een vraag over bovenstaande (verrassing, haha). Perspectief Mijn verhaal gaat voornamelijk over drie jongeren, waarvan er één, een meisje genaamd Lynn, het hoofd-hoofdkarakter is. Zij staat heel dicht bij mij, en soms heb ik dan ook de neiging om te schrijven vanuit het ik-perspectief. Wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Ik twijfel namelijk, omdat de andere karakters en hun gedachtes en verklaringen ook heel belangrijk zijn en je hebt vanuit het ik van het meisje geen zicht op de gedachtes enzo van de anderen. Kan ik niet ook ik-perspectief gebruiken bij die belangrijkste hoofdkarakters, dus bij alledrie? Of in ieder geval bij de twee belangrijkste... Tijd In Percy Jackson en andere boeken die ik nu even niet kan noemen, wordt er gebruik gemaakt van een spanningsmiddel die ik nu 'Ik wist toen nog niet wat me nu te wachten stond'-noem. Hierdoor is de lezer geprikkeld om verder te lezen, want 'waar bedoelt hij dan'. Daar kun je alleen gebruik van maken als je de verleden tijd gebruikt, of niet? Zo ja, aan de andere kant denk ik dat de tegenwoordige tijd ook veel spanning oproept. Ik maak in mijn verhaal trouwens gebruik van terugverwijzingen en flashbacks. Wat moet ik kiezen? Dank, Kylene

Lid sinds

5 jaar 3 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Kylene, Over deze twee onderwerpen is heel veel te vinden op het internet. Een voordeel van schrijven in de ik-persoon is dat de lezer heel erg mee kan voelen en leven met de hoofdpersoon. Een nadeel is inderdaad dat je beperkt bent met de andere personages. Het idee van meerdere ik-personen is interessant, maar ook riskant. Het kan namelijk heel snel verwarrend werken, dat de lezer niet meer weet vanuit wie er wordt gesproken. Het is altijd lastig om meerdere gedachtes van meerdere personen kwijt te kunnen op het papier, het is een kwestie van formuleren. Tijd. Wat jij moet kiezen is niet aan ons, jij kent het verhaal beter dan wie dan ook. Aan het begin van mijn roman twijfelde ik ook. Wat ik deed: ik schreef twee versies van het eerste hoofdstuk, één in de t.t., en één in de v.t. Achteraf keek ik wat het beste was. Veel schrijvers schrijven het boek nadat het af is nog eens, omdat ze denken dat het vanuit een andere tijd beter is. Ik hoop dat je hiermee verder kunt. Gr. Mike

Lid sinds

14 jaar 4 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Kan ik niet ook ik-perspectief gebruiken bij die belangrijkste hoofdkarakters, dus bij alledrie? Of in ieder geval bij de twee belangrijkste...
Dat kan. Ik zou het dan bij alle drie doen. Je moet wel proberen om ze alle drie hun eigen stem te geven. Om het de lezer makkelijker te maken zou ik erbij elk hoofdstuk boven zetten wie daar aan het woord is. Het voordeel van een ik-perspectief is, dat jij en je lezer heel dicht op het karakter zitten. Dat leest heel fijn, dat je ook alle gedachtes over het waarom leest. Waarom doet ze dit? Nou, dat vertelt ze zelf.
Tijd In Percy Jackson en andere boeken die ik nu even niet kan noemen, wordt er gebruik gemaakt van een spanningsmiddel die ik nu 'Ik wist toen nog niet wat me nu te wachten stond'-noem. Hierdoor is de lezer geprikkeld om verder te lezen, want 'waar bedoelt hij dan'. Daar kun je alleen gebruik van maken als je de verleden tijd gebruikt, of niet? Zo ja, aan de andere kant denk ik dat de tegenwoordige tijd ook veel spanning oproept. Ik maak in mijn verhaal trouwens gebruik van terugverwijzingen en flashbacks. Wat moet ik kiezen? Dank, Kylene
Als je in TT schrijft, kun je geen flash forward geven. Maar er zijn ook andere manieren om spanning op te roepen. Ik vermoed dat je veel leest, dus dan ben je dat vast wel tegen gekomen. Wat voor mij goed werkt is een stukje proberen in het ene en in het andere en wat het prettigste aanvoelt voor dit verhaal, dat kies ik.

Lid sinds

10 jaar 11 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
  • Pluslid
  • Moderator
Mijn verhaal gaat voornamelijk over drie jongeren, waarvan er één, een meisje genaamd Lynn, het hoofd-hoofdkarakter is. Zij staat heel dicht bij mij, en soms heb ik dan ook de neiging om te schrijven vanuit het ik-perspectief. Wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Ik twijfel namelijk, omdat de andere karakters en hun gedachtes en verklaringen ook heel belangrijk zijn en je hebt vanuit het ik van het meisje geen zicht op de gedachtes enzo van de anderen. Kan ik niet ook ik-perspectief gebruiken bij die belangrijkste hoofdkarakters, dus bij alledrie? Of in ieder geval bij de twee belangrijkste...
Ik geloof dat dit wel kan. Je moet dan kiezen vanuit wie het hoofdverhaal verteld wordt, in dit geval door Lynn. Als Lynn als hoofdverteller geaccepteerd wordt door de lezer, dan kun je de andere personages hun eigen stem geven met behulp van 'verschuivend perspectief', bijvoorbeeld door Lynn te laten zeggen (schrijven): Later hoorde ik dat Boddy daar heel anders over dacht. Einde hoofdstuk. Volgende pagina. Volgend hoofdstuk. Boddy aan het woord: Boddy Het was in de tijd dat de stadsvernieuwing nog moest beginnen; wij woonden in de straat die nu Pavlovstraat heet. Destijds was het de Kerkstraat. Mijn vader was daar koster van de Oud Hervormde Kerk. Wij hebben er nog een foto van. Inmiddels is de kerk ook al jaren weg. Niettemin. In die kerk heb ik ... etc. Hiermee creëer je een raamvertelling waarbij ieders verhaal verteld wordt, maar het verhaal van Lynn de omlijsting is en blijft. Je kunt dit moeilijk in de tegenwoordige tijd doen, zeker niet als je flash-backs gebruikt.

Lid sinds

5 jaar 2 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Het voordeel van in de VT schrijven is dat je flash forwards kunt gebruiken. Bijvoorbeeld: -als ik toen geweten had wat mij daar zou overkomen... -Of: Het zou de laatste keer zijn dat wij elkaar zagen. Deze vorm is heel geschikt als een personage terugkijkt op zijn/haar leven. Dit zorgt voor nieuwsgierigheid bij de lezer. Het gevaar is wel dat de lezer sommige dingen al weet, die je eigenlijk nog geheim wilt houden. Het voordeel van in de TT schrijven is dat het veel actiever is, alsof je er als lezer zelf bij bent en alles meemaakt. Veel succes!

Lid sinds

3 jaar 8 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Als je in TT schrijft, kun je geen flash forward geven.
Als je in TT schrijft, kan je flash forwards gebruiken in de toekomstige tijd, zoals Mark Haddon dat doet in het boek met korte verhalen De pier stort in. Halverwege de bespreking zal er een koe door het dak heen vallen en dat zal lang niet zo grappig zijn als het klinkt. Misschien lastig te combineren met het ik-perspectief, maar het lijkt me het experimenteren waard.