Lid sinds

16 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Besluiten mbt. vaste boekenprijs

Op de website van het Commissariaat voor de Media zijn besluiten in te zien die genomen zijn met betrekking tot het wet van de vast boekenprijs. Hier kan je zien wie al dan niet op de vingers is getikt en een boete moet betalen. De PDF-bestandjes bij de besluiten hebben de bijbehorende correspondentie tot inhoud en de bijbehorende boetes. http://www.cvdm.nl/pages/boekenprijs.asp?m=b& Veel (..ehem..) plezier ;) N.B.: € 20.000,- is niet mis voor een overtreding. In dit land wordt je milder gestraft al je echt iets uitvreet. Maar ja, thats me.

Lid sinds

14 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Inderdaad behoorlijk ja. Ik vraag me af hoe ze tot de verkoopprijs komen. Aantal pagina's of gewoon wat zij denken ervoor te krijgen. Ik heb nergens gezien of hier richtlijnen voor zijn.

Lid sinds

16 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
De initiële prijs stelt de uitgever zelf vast. Er zijn geen voorschriften voor. De wet regelt alleen dat deze initiële prijs als minimumprijs wordt aangehouden. Een belachelijke wet trouwens (mijn mening), want de boekhandelaar mag de prijzen verhogen als er b.v. niet genoeg marge voor hem in zit. Deze wet zou dus in principe 'Wet voor de vaste minimumprijs voor boeken' moeten heten. De tekst van de wet kan ook via genoemde site gevonden worden.

Lid sinds

16 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Interessante informatie, maar ik begrijp het niet. Als 1. de uitgever de boekenprijs bepaalt en 2. de boekhandelaar ervan kan maken wat hij wil, waaruit bestaat dan het onderdeel VAST in de VASTE BOEKENPRIJS?

Lid sinds

15 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Het gaat er juist om dat winkeliers niet gaan stunten door ònder de vastgestelde prijs te gaan zitten. Een aantal jaren terug kwam het ter sprake dat de minimumprijs misschien losgelaten zou worden. Direct stond er een grote winkelketen zo ongeveer 'in de stijgbeugels' om daar -zo snel het mogelijk werd- mee aan de slag te gaan. Dat ging toe niet door... gelukkig! Natuurlijk gaan winkels niet bóven de vastgestelde minimumprijs zitten, dan prijzen ze zichzelf de markt uit.

Lid sinds

14 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Is de initiële prijs dan de prijs die vastgesteld is als je het ISBN-nummer aanvraagt? Want dan moet je een vraagprijs voor je boek neerleggen.

Lid sinds

16 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
@Nee, de prijs die je bij de aanvraag van het ISBN (<---dit 'N' staat voor nummer ;-)) aangeeft is de vermoedelijke prijs die het boek gaat kosten. Dat is alleen om alvast een indicatie te geven. Zodra je de uiteindelijke prijs vaststelt geef je die via een formulier door aan het Commissariaat voor de media. De benodigden formulieren zijn op de website van het Commissacriaat te downloaden. Daar kan je trouwens ook alle vaste boekenprijsen opzoeken.

Lid sinds

14 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Dank je. Geldt dat ook als je je boek in eerste instantie in eigen beheer uitgeeft en het (waarschijnlijk) niet in de winkels komt te liggen?

Lid sinds

16 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Die vraag kan het Commissariaat voor de Media beter beantwoorden. Of er bepaalde grensgevallen zijn kan ik je niet zeggen. Of de boeken in een on-line of een off-line winkel liggen maakt in elk geval geen verschil. Het gros van alle boeken ligt immers niet in de winkel, maar dat is een ander onderwerp.

Lid sinds

16 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik kom even terug op dit topic. De pdf van het Commissariaat voor de Media heb ik bekeken. Daar staat o.a.: "Artikel 3. Waardebon De minimale waarde van een waardebon als bedoeld in artikel 13, derde lid, van het Besluit vaste boekenprijs, bedraagt € 20,-." (ondertekend door Minister Plasterk). Maar klopt dat wel? Ik kreeg laatst een boekenbon van € 7,50, zelfs.

Lid sinds

16 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
En dan nog een tweede vraag: geldt de Wet op de vaste boekenprijs uitsluitend voor uitgevers, en niet voor eigebeheeruitgaven zonder isbn? Ik lees dit: "De uitgever en de importeur doen van de vaste prijs, de boekenclubprijs, de bijzondere prijs, alsmede van de aanpassing of opheffing daarvan ten minste een week vóór de ingangsdatum mededeling aan het Commissariaat voor de Media. [ ... ] De mededeling bevat in elk geval de volgende gegevens: Artikel 1, c. 2: indien aanwezig: ISB-nummer, ISM-nummer of ander registratienummer [ ... ]." En waar zien jullie die strafmaat van 20.000 euro?

Lid sinds

16 jaar 9 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Als je zelf iets uitgeeft zonder ISBN registreert niemand de prijs en kun je er dus mee doen wat je wilt.

Lid sinds

16 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Als je zelf iets uitgeeft zonder ISBN registreert niemand de prijs en kun je er dus mee doen wat je wilt.
Vandaag kreeg ik dit antwoord van het Commissariaat voor de Media: Voor de toepassing van de Wvbp is het niet relevant of een boek in eigen beheer wordt uitgegeven, waar de opbrengsten van een boek heengaan of dat een boek slechts bij één bepaalde (keten van) verkoper(s) verkrijgbaar is. Ook deze boeken zijn bestemd voor de verkoop aan eindafnemers en vallen dus onder de Wvbp. Voor deze uitgaven moet dan ook een vaste prijs worden vastgesteld en bij het Commissariaat worden gemeld.