Lid sinds

13 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Synoniemen bestaan niet!

siska wrote:
Ju/strop-das wrote:
Stelling: er zijn geen twee woorden met exact dezelfde betekenis. (Synoniemen bestaan niet!)

Ju: wat 'n interessante stelling?
Zou het niet leuk zijn als je hier een nieuw topic over startte?

Wat met

Wei - Weide - Weiland

Moeilijk geval, aangezien ze allemaal "wei" bevatten, maar lijken mij toch synoniemen te zijn.

Lid sinds

14 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

mijn gevoel zegt dat een weiland groter is dan een wei en een weide kleiner is dan een wei...
Maar dat is maar gevoel! :roll:

Lid sinds

14 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

godje wrote:
Synoniemen bestaan inderdaad niet. Een woord is meer dan enkel semantiek. Achter een woord huist een gevoel, een klank, een verhaal, ...

En die mening heb ik nog steeds. Ter illustratie:

Een weide klinkt lyrischer en lieflijker dan een wei. Een weiland doet inderdaad wat grootser, plechtiger ook, aan. Een wei klinkt wat platter.
Zou het met associaties gebaseerd op klank, in zake semantiek te maken hebben? Beschouw even:

Weide - Heide; lieflijk, idyllisch
Weiland - Heiland; plechtig, bijbels, ...

Maar wei en hei kan natuurlijk ook. Dus er is toch meer aan de hand. Zuiver en alleen de klank dan? Wei klinkt grover dan Weide. Weide klinkt zachter door de doffe 'e' aan het ein-de. Ook is de ei-klank, zeker in het Vlaams, een lelijke klank, die in een éénlettergrepig woord enorm benadrukt wordt.
Misschien zijn er nog factoren, natuurlijk zijn er nog factoren, maar dit zijn de dingen die ik bewust kan aanhalen. Al de rest ligt meer in het gevoel. Verdere contemplatie volgt.

Groet,

Lid sinds

14 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Godje wrote:
Een weide klinkt lyrischer en lieflijker dan een wei. Een weiland doet inderdaad wat grootser, plechtiger ook, aan. Een wei klinkt wat platter

Ik heb hierbij een vraag:

Is een synoniem niet een gelijkaardig woord ivm de betekenis ervan?

Het ene woord kan dan wel warmer klinken dan het andere maar in dit geval vind ik ze dezelfde betekenis hebben.

Want ik ben ook van mening dat synoniemen niet bestaan, elk woord heeft volgens mij een iets andere betekenis. Ik las ooit dat 'taal zuinig is' - ik herinner me niet meer waar ik dit vandaan heb - maar zou het niet nutteloos zijn om twee woorden met dezelfde betekenis te laten bestaan?

En is wei niet gewoon een afgeleide van weide? en dan geen synoniem?

Lid sinds

14 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Zijn er definities van hoe groot een weiland is en hoe groot een wei?

In mijn ogen zal een boer eerder zeggen mijn koeien staan in de wei.
En een stadsmens die langsfietst zal die wei een weiland noemen.

Als je iets omschrijft geeft het ene woord misschien net een mooier beeld, maar er zijn woorden die hetzelfde betekenen.

Lid sinds

14 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

In mijn ogen is een synoniem gewoon een woord om iets net anders te zeggen terwijl het wat anders betekent :roll:

Lid sinds

13 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Van Dale wrote:
sy·no·niem1 (het ~, ~en)
1 woord dat dezelfde betekenis heeft als een of meer andere woorden

sy·no·niem2 (bn.)
1 [taalk.] (van woorden en zinnen) gelijke betekenis hebbend <=> antoniem

Auto - Wagen?

Synoniemen ontstaan niet uit een gebrek voor een woord (zoals gezegd werd dat het stom was om 2 woorden voor 1 ding te hebben), maar uit het in gebruik nemen van een verbastering, naast het reeds bestaande woord.
Dialecten speelden hierin een rol, en daarom ook een gevoel. Een West-Vlaams boertje (aha, dat vooroordeel wederom) tegenover de Wereldse Antwerpenaar (kuch kuch)

Lid sinds

13 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Wei, weiland weide...
Hm. Dit is een moeilijke. Het eerdergenoemde voorbeeld van maar/doch is wat anders, daar is hetzelfde bedoeld, maar klinkt het anders en enigszins ouderwets en heeft het daarom een andere lading.

Hier is het inderdaad moeilijk omdat hetzelfde woord erin zit. Neem dan beemd als voorbeeld ;).
Nee maar dit is niet te ontkennen denk ik. Het probleem met een stelling als deze is dat wanneer je 1 kloppend synoniem ontdekt, ze meteen bestaan. Net zoals je nooit met zekerheid kan stellen dat blauwe zwanen niet bestaan. Je kan ze namelijk nooit allemaal controleren. Dit is een kwestie van deductie, steeds een beetje bijschaven. Maar nooit tot de werkelijke kern komen.
Maar ik denk omdat synoniemen niet hetzelfde klinken ze niet precies hetzelfde betekenen. De klank zegt zoveel!
Bovendien kan iemand altijd wel zeggen dat hij het een andere lading vindt hebben omdat het anders klinkt. En meestal zal ik het daar ook wel mee eens zijn.

Een nieuwe stelling zou kunnen zijn:
De klank van een woord bepaalt de betekenis mede.
Veel woorden (vooral in 't Frans) zijn door het geluid ontstaan.
Heel duidelijk:
Ja, das nou stom. Kan nu nergens opkomen. Maarja.

Iets minder:
Murmelen, mompelen, gieren, glibberen, ..?

Misschien:
Schep/schop (zo'n ding om mee te graven).

Anyone?

Lid sinds

14 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Ju/strop-das wrote:

Een nieuwe stelling zou kunnen zijn:
De klank van een woord bepaalt de betekenis mede.
Veel woorden (vooral in 't Frans) zijn door het geluid ontstaan.
Heel duidelijk:
Ja, das nou stom. Kan nu nergens opkomen. Maarja.

Iets minder:
Murmelen, mompelen, gieren, glibberen, ..?

Misschien:
Schep/schop (zo'n ding om mee te graven).

Anyone?

Je bedoelt een onomatopee.
Bijvoorbeeld in het NL Kukelekuu van een haan.
In het Frans zeggen ze zoiets als koekieriekoe. Weet niet hoe je dat schrijft (vast ergens een Q) mijn schrijf-Frans is niet zo goed.

Lid sinds

14 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Volgens mij zijn wei en weide geen synoniemen van weiland , maar afkortingen. En alledrie de woorden zijn afkortingen van weideland, het land waar je het vee weidt. Een leuk synoniem voor weide zou 'graasveld' kunnen zijn.

Lid sinds

13 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Een auteur klinkt natuurlijk veel deftiger dan een schrijver.
En magazine klinkt een stuk populairder dan tijdschrift.

Je duidt er wel dezelfde voorwerpen/personen mee aan, maar er is toch een nuanceverschil.

Lid sinds

14 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Ik denk dat synoniemen bestaan, maar elk woord draagt toch een ander "gevoel" of associatie met zich mee. In dat opzicht zijn woorden niet 100% aan elkaar gelijk.

Lid sinds

14 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Cheops wrote:
Godje wrote:
Een weide klinkt lyrischer en lieflijker dan een wei. Een weiland doet inderdaad wat grootser, plechtiger ook, aan. Een wei klinkt wat platter

Ik heb hierbij een vraag:

Is een synoniem niet een gelijkaardig woord ivm de betekenis ervan?

In principe is een synoniem het volgende: Woord dat dezelfde betekenis heeft als een of meer andere woorden. Aldus Van Dale. En dan heb jij dus gelijk. Toch zijn geen twee woorden ooit volledig gelijk. Dit komt omdat er een bepaald gevoel bij komt kijken. Neem nu volgende lijst:

amice
gabber
kameraad
kornuit
maat
makker
gezel
vrind
kompaan

Stuk voor stuk synoniemen van, u raadt het al, 'vriend'. Toch kan je ze niet zomaar onderling vervangen. Sterker nog, je kan geen van bovenstaande woorden, door een ander vervangen, zonder dan ook de betekenis van je zin aan te passen. Daar een woord op zich zelden nuttig is, en taal uit zinnen bestaat, zijn synoniemen dan ook louter taalkundig aanwezig. Wanneer context erbij komt kijken - en dat doet het in taalgebruik nu eenmaal altijd - dan ligt het geheel anders, en is het dus nutteloos om nog van synoniemen te spreken. Overigens, het gebruik van een synoniemwoordenboek kan wel helpen je tekst te verbeteren, omdat je dan het meest toepasselijke woord kan vinden voor hetgeen je zoekt. Dit bewijst dus ook mijn stelling. Want als het één beter past dan het ander, zijn ze niet gelijk. Q.E.D.

Lid sinds

14 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Fré wrote:

Auto - Wagen?

Volgens mij is wagen een synoniem voor kar. Van paard en kar.
Synoniem van auto is voertuig, denk ik. :wink:

Lid sinds

14 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

niet van voertuig, want een voertuig staat voor elk vervoermiddel dat iets of iemand transporteert.

Lid sinds

8 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
In mijn ogen zal een boer eerder zeggen mijn koeien staan in de wei.En een stadsmens die langsfietst zal die wei een weiland noemen.
Misschien is het precies omgekeerd. Een boer weet dat wei ook; de vloeistof is die bij de kaasbereiding ontstaat door het stremmen van de melk na toevoeging van stremsel. Dat zou kunnen betekenen dat een boer eerder weiland zegt. Wat een boer vaker zegt is dat de koeien op het land staan. Mogelijk een 'synoniem' van grasland. Nee, vast niet. Een weidevogel is duidelijk een vogel die een voorkeur heeft in de weide te verblijven. Dat doen ganzen ook, maar die behoren niet tot de weidevogels. Weiland is land waar gras op groeit dat dient als voer. Weide is voor dichters en over het paard getilde schrijvers. Wei is voor gemakzuchtige mensen. Waarschijnlijk ongeveer 90% van alle mensen die iets willen zeggen of schrijven over grasland. Ik heb geen idee wat een synoniem is of betekent. Ik vind prairie, steppe of savanne ook leuke woorden.

Lid sinds

13 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik ben het met Yrret eens. Synoniemen.net zegt: Een synoniem is een ander woord voor ‘een ander woord voor’: woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen. Hierbij vind ik het woordje ‘ongeveer’cruciaal. in het woordenboek zijn voor wei 2 omschrijvingen gevonden: wei, v. hui van melk. wei, weide, v. (weiden), grasland. wei is 3 maal gevonden als trefwoord: wei (zn): beemd, grasland, meent, weide, weiland wei (zn): hui, melkserum, paracaseïne wei (zn): bloedwei wei is 2 maal gevonden als synoniem van een ander trefwoord: grasland (zn) : greidgrond, groenland, wei, weidegrond, weiland hui (zn) : wei

Lid sinds

11 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Het woord franterig staat niet eens in mijn vriend Van Dale, terwijl ik toch heel wat synoniemen kan noemen. In ieder geval woorden van gelijke strekking. Afgezien daarvan vind ik franterig een mooi woord.

Lid sinds

8 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Een moment franterig zijn is geen enkel probleem. Er zijn zelfs mensen die een franterig gezicht kunnen trekken. Het langdurig franterig zijn is slecht voor het humeur van de mensen om je heen die gewend/verwend zijn aan/door je zonnige karakter.

Lid sinds

11 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Je kent de betekenis dus wel. Volgens mij is het een Gronings woord. Maar anderen mogen het ook gebruiken, hoor.

Lid sinds

11 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Daar waar duidelijkheid geboden is - in de wetenschap, de medische wereld - kunnen geen synoniemen bestaan. Synoniemen zijn voor de sjeu!

Lid sinds

11 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Als we geen synoniemen 'mogen' gebruiken, zouden verhalen er heel wat saaier uitzien.

Lid sinds

13 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
Daar waar duidelijkheid geboden is - in de wetenschap, de medische wereld - kunnen geen synoniemen bestaan. Synoniemen zijn voor de sjeu!
Wat denk je dan dat er gebruikt wordt in ziekenhuizen en door artsen: een ziekte, een syndroom of een aandoening voor één en hetzelfde geval? Daar komt dan ook nog bij dat er voor een bepaalde ziekte de naam niet meer wordt gebruikt, maar de oorzaak, waar de haard van het probleem zich bevindt.

Lid sinds

11 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Daar waar duidelijkheid geboden is - in de wetenschap, de medische wereld - kunnen geen synoniemen bestaan. Synoniemen zijn voor de sjeu!
Wat denk je dan dat er gebruikt wordt in ziekenhuizen en door artsen: een ziekte, een syndroom of een aandoening voor één en hetzelfde geval? Daar komt dan ook nog bij dat er voor een bepaalde ziekte de naam niet meer wordt gebruikt, maar de oorzaak, waar de haard van het probleem zich bevindt.
Kan. Maar pancreas = pancreas (of vul maar in) waar ter wereld je ook bent.

Lid sinds

10 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Kan. Maar pancreas = pancreas (of vul maar in) waar ter wereld je ook bent.
Mits je iemand tegenkomt die het medisch jargon machtig is. Want daar heb je het eigenlijk over: taalregisters.

Lid sinds

8 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Daar waar duidelijkheid geboden is - in de wetenschap, de medische wereld - kunnen geen synoniemen bestaan.
Kunnen is te zwak uitgedrukt. Er mogen geen synoniemen gebruikt worden. Verboden. En toch gebeurt het. Dus ook in de medische wereld kan je maar beter op je hoede zijn bij het stellen van een diagnose. Zeker in de ontmoeting van verschillende culturen die een medisch probleem gaan bespreken over bv de: het maandelijks bloeden ongesteld zijn haar periode menstruatie vloeien maandverbandjes tijd En dit is nog maar over een onderwerp waar ik geen verstand van heb.
Synoniemen zijn voor de sjeu!
Wat zijn synoniemen voor de sjeu? Voor een vindingrijke schrijver waarschijnlijk tientallen. Creatieve uitingen van schrijvers? Hoewel! Ik weet er niet zo veel uit mijn hoofd. Voor de fun. Lol. Grap. Leukigheid. Of bedoel je iets heel anders? Dat synoniemen voor het gewone [ondeskundig] volk is en daar gebruikt wordt waar de exacte bedoeling geen hoog/groot belang heeft/kent. Zo zocht ik eens naar synoniemen voor het woord 'draak' en kukelde gelijk al gierend van het grinniken en hikkend van de lach vol verwondering uit mijn bed.

Lid sinds

11 jaar 2 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Het zou best kunnen - waarschijnlijk is het zo - dat mensen in verschillende culturen verschillende benamingen hebben voor iets wat we allemaal als hetzelfde zien. Maar zodra je de verschillende culturen erbij betrekt, krijg je dat effect natuurlijk onmiddellijk. Wat is bedoel - ik dacht dat het duidelijk was - is dat all over the world medici dezelfde terminologie gebruiken. Daar is een standaard voor, om de kans op vergissingen zo klein mogelijk te houden. Met synoniemen zijn voor de sjeu! bedoel ik dat je een verhaal, vertelling, grap, artikel - whatever voor tekst - kunt kleuren door verschillende woorden voor hetzelfde te gebruiken. Vaak laat iemand daarmee ook iets van zijn persoonlijkheid zien, of zijn doel met het vertelde. En vaak is het gewoon om van te genieten. Het heeft niet te maken met ondeskundig volk of zo. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt, Yrret.

Lid sinds

11 jaar 5 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Mischien dat hij hij bedoelt dat we met pancreas alveesklier bedoelen. In de volksmond dan. Tenslotte is hart ook hart in de hele wereld. Verkeerd voorbeeld?