Schrijf het naar je toe

Ik ben sinds een paar weken bezig met de cursus "Schrijf het naar je toe" van Christine de Vries (zie www.shodo.nl). Het is een cursus via Internet met elke maand een ander thema. Aan de hand van gevarieerde opdrachten werk je dit thema uit. Het is niet gericht op verbetering van het schrijven, maar op al schrijvenderwijs "wijzer worden" en dichterbij jezelf komen. Voor mij is het zowel een vorm van inspiratie/bezinning als een manier om verschillende schrijfvormen te oefenen. Ik heb er veel plezier in tot nu toe.