JLB

Lid sinds

5 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Proeflezer gezocht

17 maart 2019 - 22:43
Ik ben op zoek naar iemand, die mijn boek zou willen proeflezen. Een deel van het boek is al voorgedragen voor een manuscript-beoordeling. Ik heb nu het verhaal geschreven, maar zoek naar iemand die, als lezer, haar of zijn mening geeft. Stramien van het boek: Jouw Beurt is een verhaal over situaties, waar de moderne mens in terecht kan komen. Het is bedoeld om vanuit verschillende invalshoeken gebeurtenissen weer te geven. Het is de bedoeling om een spanning op te bouwen. Daarnaast moet er een element van verrassing komen uit de wendingen, die het verhaal neemt. Er is niet echt één hoofdpersoon. Verschillende personages komen terug, maar de rode draad zijn de gebeurtenissen, waar deze personages mee te maken krijgen. Doelstelling is de gebeurtenissen te beschrijven en de impact, die de gebeurtenissen hebben, op de betrokken personen. Het zou moeten lezen als een thriller, maar er mag ook humor in voor komen. Het is niet bedoeld als een dekmantel voor verborgen tweede lagen. Het is ‘what you see, is what you get’. De lezer moet vermaakt worden door het plot van het verhaal. De lezer mag vermaakt worden door de erotische elementen en de humorvolle elementen. De schrijver hoopt dat de lezer zich herkend in de manier van denken van de diverse personen. Het gaat vaak over de contacten, die personen in het boek onderling met de andere personen hebben. Deels zijn dit toevallige contacten, deels zijn dit langdurige contacten. Het eerste deel is verteld over een noodlottig voorval in een hotelkamer. Het verhaal wordt niet volg-tijdig opgebouwd; pas tegen het einde worden de beweegredenen van de gedragingen duidelijk. Het tweede deel vindt enkele jaren later plaats. De hoofdpersonen komen wederom met elkaar in contact en het noodlottig voorval uit deel één speelt nog mee. Daarnaast worden enkele personages geconfronteerd met voorvallen, die passen bij het nieuwe leven, waarin ze terecht zijn gekomen. Het derde deel is een voortzetting van het verhaal en eindigt in een scene waar alle hoofdpersonen samenkomen. tekstgrootte circa 70.000 woorden Als je interesse hebt dan kom ik graag met je in contact. Jan Leen Buis

Lid sinds

13 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
18 maart 2019 - 18:09
Dag JLB, Het is voor mogelijk proeflezers vaak fijn om te weten wat je precies van hen verwacht. Met name misschien: als je nu manuscriptbeoordeling hebt aangevraagd, wat wil je dan dat een proeflezer daar nog aan bijdraagt? Wil je weten of de doelen die je in de openingspost aangeeft, bereikt zijn? Wil je nog advies over hoe dat nog beter zou kunnen? Of wil je alleen weten hoe het verhaal globaal op een lezer overkomt? Daarnaast: je hebt een knap lange beschrijving opgesteld en toch geen sprankje informatie over je verhaal gegeven. Kun je er nog even bij vertellen: wie, wat, waar? Ik denk dat je daarmee een beter beeld van je boek zou schetsen dan je nu doet.

Lid sinds

14 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
18 maart 2019 - 18:57
Misschien zijn dat de detailvragen die JLB aan zijn proeflezer voorlegt. 70.000 woorden zijn er wel veel. Zo'n omvangrijk manuscript doornemen én er feedback op geven kost wat uren. Kan de proeflezer er iets voor terug verwachten?

JLB

Lid sinds

5 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
18 maart 2019 - 23:06
Inhoud van het verhaal iets uitgebreider: Het eerste deel vertelt over een noodlottig voorval in een hotelkamer tussen Sjoerd en Shirley, die daar vanwege een zakelijke afspraak samen terecht zijn gekomen. Het verhaal vertel de reden/achtergrond, die ieder voor zich heeft om in de situatie terecht te komen. De afhandeling van het voorval wordt ook belicht vanuit de politiefunctionarissen, die de gevolgen van het voorval onderzoeken. Dit deel van het verhaal wordt niet volg-tijdig opgebouwd; pas tegen het einde worden de beweegredenen van de gedragingen in de hotelkamer duidelijk. In het tweede deel speelt enkele jaren later. Sjoerd heeft een nieuw bestaan opgebouwd en moet een oude vriendin, Sandra, uit een netelige situatie halen. Door de escalatie van die netelige situatie raakt één van de politiefunctionarissen (Valerie) van jaren terug weer betrokken bij het leven van Sjoerd. Ook duikt Shirley weer op in het leven van Sjoerd. Daarnaast worden enkele personages geconfronteerd met voorvallen, die passen bij het nieuwe leven, waarin ze terecht zijn gekomen. In het derde deel komt Sandra in de problemen, doordat de oplossing door Sjoerd geboden niet afdoende lijkt te zijn. Ook hierbij raakt Valerie betrokken. Aan het einde wordt het probleem van Sandra toch opgelost, maar het voorval uit deel 1 blijft Sjoerd achtervolgen. Ik wil van de proeflezer weten hoe hij of zij het verhaal ervaart. Gebeurt er teveel (commentaar van meelezende partner)? Is de schrijfstijl prettig leesbaar? Ik heb niet nagedacht over een vergoeding voor een proeflezer, maar ik begrijp dat dit voor een dergelijk lang verhaal niet ongebruikelijk is? Diana en Thérèse bedankt voor jullie input. Ik hoop dat ik met deze toevoeging meer duidelijkheid heb gegeven.

Lid sinds

14 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
19 maart 2019 - 11:46
Ik heb niet nagedacht over een vergoeding voor een proeflezer, maar ik begrijp dat dit voor een dergelijk lang verhaal niet ongebruikelijk is?
Nu ja, je vraagt een behoorlijke investering in tijd en reflectie van iemand. Dat hoeft niet altijd met geld vergoed te worden; je kunt ook een andere tegenprestatie aanbieden. Daar rep je niet over, vandaar dat ik het even vraag.

Lid sinds

7 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
4 april 2019 - 11:01
Proeflezen en kwalitatieve feedback kost veel tijd. Vandaar dat daar wel iets tegenover mag staan. Ik doe het tegen een naar mijn mening billijk tarief, zie: *** (link verwijderd door beheer i.v.m. forumregels)

JLB

Lid sinds

5 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
4 april 2019 - 17:29
Proeflezen en kwalitatieve feedback kost veel tijd. Vandaar dat daar wel iets tegenover mag staan. Ik doe het tegen een naar mijn mening billijk tarief, zie: ***
Bedankt voor dit inzicht.