Lid sinds

9 jaar 1 maand

Rol

  • Gewone gebruiker

Communicatieproblemen bij POD uitgever

Bij deze zou ik graag wat adviezen van ervaren mensen willen krijgen m.b.t. een dilemma waar ik mee zit, nl. over een uitgegeven boek bij een POD uitgever. (Ik geef het even de schuilnaam “BO”, omdat ik ze niet in diskrediet wil brengen) De schrijfster is mijn moeder (74 jaar) en woont op het eiland Curaçao, voor wie ik de promotieactiviteiten doe voor haar aangezien ik in Nederland woon. Vorig jaar ben ik op aanraden van een vriend een boekwinkel binnengestapt om eens in gesprek te gaan met de eigenaar. Op basis van zijn bevindingen heeft hij ons aangeraden om het boek van mijn moeder uit te geven bij een POD-uitgeverij. Datzelfde jaar ging ik met vakantie naar Curaçao en heb daar mijn moeder ondersteund bij het stappenplan.. Het contract werd een feit en alles liep tot op zekere hoogte gesmeerd. Een professionele medewerker begeleidde mijn moeder en gaf aanbevelingen over het manuscript. Totdat de begeleidster op een dag ineens onverwachts vertrok; zij bleek niet meer werkzaam te zijn bij de uitgever. Dat was jammer omdat er geen follow up meer was van de inhoudelijke aspecten van het manuscript. Er werd wel aandacht besteed aan de louter technische kant zoals het aanleveren van de juiste documenten en foto’s/afbeeldingen en dergelijke. Graag hadden we echter nog een en ander willen nagaan doch het redigeren door deze uitgever bleef uit. De website van BO en het advies van de boekwinkel -eigenaar was doorslaggevend om met BO in zee te gaan. Het pakte echter anders uit. Het contact met BO verliep een tijdje heel vlot en ze reageerden snel doch na de eerste druk van het boek beperkte zich op een gegeven moment tot zeer korte mails; bellen mocht niet meer wat we wel konden begrijpen omdat het anders ondoenlijk zou zijn maar toch waren er dingen die we graag anders hadden gewild. Zo bleek bijvoorbeeld dat er zeer veel tijd verloren is gegaan doordat we eerst de productiefase moesten doorlopen en dan de commerciële fase konden ingaan. Dat het net andersom had gemoeten, kwamen we pas later achter . Ook tegen het einde van het productieproces konden we niet met onze vragen bij hen terecht. Graag hadden we zoals ik al eerder aangaf, meer inhoudelijke feedback gekregen; wat richtlijnen zodat we nu niet met de gebakken peren zouden zitten. Van BO mocht ik aanvankelijk een auteurs-bijeenkomst bijwonen, als plaatsvervangster van mijn moeder. Later is men daar bij BO niet meer op teruggekomen en gold de uitnodiging zogenaamd niet meer omdat de termijn dat het zou plaatsvinden was verstreken??!! Hierover deed BO erg vaag nadat de manuscript-begeleidster was vertrokken bij BO Ook de beloofde feedback op het manuscript door ervaren auteur, wat ook in het plan van aanpak had moeten zitten, kwam niet aan de orde. Omdat we er niets meer van snapten, hebben we maar geroeid met de riemen die we hadden omdat de schrijfster eenmaal aan het contract vastzat en wij al in de eindfase van de productie waren beland. We dachten vaak dat het aan ons lag, en wilden daar graag met B. over spreken wat niet is gelukt. Op een gegeven moment kregen we zelfs het gevoel dat we niet moesten ´zeuren´. Toen eenmaal de eerste druk verscheen, waren we wel te spreken over het resultaat, vooral de omslag. We hadden eigenlijk echter toch wat kosten kunnen maken door een redacteur in de arm te nemen dan zelf te ‘dokteren’. We hadden ook niet zulke hoge verwachtingen van de verkoop maar wel op z’n minst dat het boek op een leuke manier onder de aandacht zou komen bij de een aantal doelgroepen, wat later niet bleek. Het verkoopresultaat is nl. erg teleurstellend. Dit vond ik wel erg maar ik heb toch het gevoel dat we fouten hebben gemaakt en niet op ons eigen oordeel zijn afgegaan maar louter en blindelings het advies hebben opgevolgd van de boekwinkel eigenaar die ons BO destijds had aanbevolen (we hadden eerst onderzoek hiernaar moeten doen, bijv. ervaringen met deze uitgever )! Daarbij vonden imago bleek niet wat ze beoogden uit te dragen. Van een andere boekhandel eigenaar heb ik zelfs vernomen dat deze uitgever bekend staat als een ‘veredelde drukker’ .Boekwinkels zijn ook terughoudend naar POD uitgevers. Na talloze pogingen om het boek op de markt te brengen zoals advertenties, persberichten en benaderen van boekwinkels, wil ik wel eerst bekijken of de fouten die zijn gemaakt, ook kloppen met de werkelijkheid. De afbeelding blijkt volgens een paar kenners eerder associaties te hebben met een boek over management of over filosofie en kunst. Het is ‘te’ abstract voor hetgeen de titel uitdraagt doch eerder geschikt voor een ander thema. Mijn moeder heeft nl. bewust voor de afbeelding gekozen en het komt wel overeen met de thematiek in het boek, omdat het een diepere betekenis heeft. Zo gaat Iemand van de radio-omroep wilde wel een interview met mijn moeder houden indien zij in Nederland aanwezig zou zijn. Daarnaast heeft de eigenaar van de boekwinkel mij de mogelijkheid geboden een boekpresentatie te laten doen door mijn moeder. Het is jammer dat het momenteel niet mogelijk is om dit te laten plaatsvinden. Wel is er een recensie verschenen van haar boek in de lokale krant op Curacao. De schrijfster zit aan het contract vast sinds november 2011. Ik wil proberen of er een compromis kan worden gesloten met BO over een mogelijke heruitgave. Maar ik krijg ze de laatste maand niet meer te pakken aangezien ze totaal niet meer reageren. Moet ik de directeur van BO aanschrijven? Ik vind het gebrek aan respect dat ze weigeren te antwoorden. Zijn er mensen die hiermee ervaring hebben en ‘gevangen zitten in een dergelijk dilemma' en wat kan Ik aan deze situatie veranderen? Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken naar wijze oplossingen.

Lid sinds

17 jaar

Rol

  • Gewone gebruiker
  • Pluslid
  • Moderator
  • Administratie
  • Beheerder
Arcolris, heb je al gezocht op de naam van de POD op dit forum? De meeste zijn al eens besproken. Zo kun je in ieder geval nagaan wat de reputatie hier is. Wat staat er in het contract? Bij POD's is dat heel verschillend. Dat is leidend voor je mogelijkheden tot vertrek (en heruitgave elders).

Lid sinds

12 jaar 6 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
  • Pluslid
Ik vraag me ook af wat er in het contract staat. Normaal staat er ook in dat als de schrijver of uitgever zich niet aan de afspraken houdt, het contract ontbonden kan worden.

Lid sinds

9 jaar 1 maand

Rol

  • Gewone gebruiker
Hallo Dries Arnolds. Bedankt voor uw reactie. Ja, ik heb best al veel gelezen over die ene uitgever (welke ik uit veiligheid "BO" noemde) en de ervaringen van andere forum-leden lijken wel veel op de mijne Mijn vraag is echter hoe men dit heeft kunnen oplossien. M.a.w.: hoe kun je op een manier met BO communiceren omdat ze alle registers gesloten houden. Vandaag nog kreeg ik een reactie terug op mijn vraag of ik met de directeur van BO kon spreken maar ik kreeg een reactie van BO terug dat het niet mogelijk is om iemand van de directie te spreken, en dat we reeds hebben antwoord op al mijn vragen gegeven maar dat men soms moet accepteren dat de verkoop van een boek niet is wat men ervan verwacht. Het boek blijft een eigenzinnig fenomeen in de wereld van de marketing, althans BO Wat ik ook een zeer arrogant antwoord van hen vond dat ze hiermee dan ook de discussie willen sluiten. Dit vind ik ronduit onacceptabel en een totaal gebrek aan respect. Het contract beslaat 6 pagina's Ik zou het dolgraag op het forum willen plaatsen maar dat mag natuurlijk niet. Zal ik dit anders aan een rechtspersoon voorleggen en wie en waar kan ik dan zijn? Ook bedankt Tja, voor uw reactie. Zo te lezen heeft u ook al redelijk veel ervaring met dit soort kwesties. Het contract is echter interpretatief. Ik wil dit wel op het forum plaatsen in grote lijnen maar dan is het nog veel tekst (als ik slechts artikel zoveel en zoveel vermeld en daaronder de tekst plaatsen) Het is niet zo duidelijk of auteurs zomaar het contract kunnen opzeggen zonder opgaaf van reden. Ik denk dat ik dit dan toch maar rechtstreeks aan BO zal moeten voorleggen en hen vragen wat er kan en niet kan. Maar in elk geval weet ik 1 ding wel zeker: Met BO ga ik nooit meer in zee om nog eens iets daar te gaan uitgeven!

Lid sinds

11 jaar 3 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
Misschien kun je met het contract terecht bij een juridisch loket voor gratis advies over hoe je met het contract verder moet/mag gaan?