Afbeelding

Boek schrijven marketing

Foto: Pexels

Een boek schrijven is net marketing

Misschien denk je bij het lezen van deze titel meteen, bah, marketing? Ik wil een boek schrijven, geen marketeer worden! Marketing klinkt als verkopen, of nog erger, jezelf verkopen. Toch is het ook als je een boek schrijft onmisbaar. Per slot van rekening wil je dat mensen je boek lezen. Je hebt toch niet voor niets je ziel en zaligheid in dit project gelegd?


Wat is marketing?

Peter Drucker, een autoriteit in dit vakgebied, omschrijft het als volgt. “Het doel van marketing is het overbodig maken van verkoop.” Met andere woorden: “het doel van marketing is om je klant zo goed te kennen en te begrijpen, dat het product of de dienst altijd op hem of haar van toepassing is en als het ware zichzelf verkoopt”. (Geciteerd uit Marketingmanagement – De essentie, van Philip Kotler en Kevin Lane Keller)

Schrijf voor je lezer

Hetzelfde geldt voor jouw boek. Als je je lezers zo goed kent dat je precies weet wat ze nodig hebben, kan je ervoor zorgen dat jouw boek daar naadloos op aansluit. Daarmee bedoel ik niet dat het niet om jouw verhaal gaat. Je schrijft je boek omdat jij iets te vertellen hebt. Of mensen je boek (uit) willen lezen, of niet, wordt echter bepaald door hoe je dat doet. 

Denk daarom, liefst al voordat je gaat schrijven, na over voor wie je schrijft. Wie wil je dat jouw boek zal lezen? Wie is jouw ideale lezer? Sommige schrijvers bedenken een fictieve lezer, geven hem of haar een naam en hangen een foto boven hun bureau van iemand die hun ideale lezer voorstelt. Als ze gaan schrijven houden ze deze fictieve persoon in gedachten, zodat ze hun verhaal speciaal op hem of haar kunnen richten.

Dat kan prima werken, maar er zijn ook andere manieren. Toen ik aan mijn boek Van passie naar boek werkte, schreef ik bijvoorbeeld speciaal voor de klanten waarvoor ik op dat moment (naast het schrijven van mijn boek) aan het werk was. De een had informatie nodig over het distribueren van je boek via het CB, de ander wilde weten op welke manier je correcties op de opmaak het best aan kunt geven.

Vertel jouw verhaal in de taal van je lezer

Deze klanten werden op dat moment mijn ‘lezers’. Doordat ik me op hen richtte, komen in mijn boek vragen aan bod die in de praktijk daadwerkelijk werden gesteld. Vragen die ook mijn lezers hebben. 

Nog veel belangrijker is dat ik mijn lezers daardoor in hun eigen ‘taal’ kon aanspreken. Vergelijk je boek nog even met een product of dienst. Om dat te kunnen verkopen is het belangrijk dat je weet welk probleem je voor je klanten moet oplossen. Dat is één, maar stap twee is dat je precies weet op welke manier potentiële klanten hun probleem omschrijven.

In Van passie naar boek geef ik het volgende voorbeeld: “Een klant denkt bijvoorbeeld dat zijn huisstijl moet worden opgefrist om beter zichtbaar te worden, terwijl zijn probleem eigenlijk is dat hij niet weet hoe hij zich moet profileren op social media.” De letterlijke vraag van de klant is in dat geval “wil je mijn huisstijl voor me opfrissen?”, terwijl hij eigenlijk bedoelt: “hoe krijg ik meer klanten?”

Als je wilt dat je boek je lezer aanspreekt, is het belangrijk om zijn taal te spreken, maar daarmee bedoel ik niet dat je dan maar van onderwerp moet veranderen. Om nog een voorbeeld te geven uit mijn boek: “Als ik op het omslag van dit boek had gezet dat je in dit boek een groot aantal termen uit de drukkerswereld leert, dan had je het misschien niet gekocht. Dat onderwerp is dus wel een belangrijk onderdeel van het verhaal, maar op het omslag communiceer ik alleen wat jij wilt weten: hoe schrijf en verkoop ik mijn boek.”

Het gaat er dus om dat je jouw verhaal vertelt, maar dat je dat doet in de taal van je lezer. Zodat die het gevoel krijgt dat je echt begrijpt wat hem bezighoudt en waar hij hulp bij nodig heeft. Want als je dat precies weet, verwacht hij in jouw boek ook de oplossing van zijn probleem te vinden. En dat is dus hoe je ervoor zorgt dat je boek zichzelf verkoopt.
 

Uitgeven