Afbeelding

Hetzelfde meisje met steeds verschillende gezichtsuitdrukkingen

Andrea Piacquadio

Synoniemen voor gezichtsuitdrukkingen voor het schrijven van je boek

Als schrijver kan het lastig zijn om de juiste woorden te vinden om iets te omschrijven. Iedereen heeft een aantal woorden waar je op terug blijft vallen, maar het is beter om te variëren. In de rubriek Synoniemenwoordenboek geven we jou een lijstje met woorden om een bepaald iets te omschrijven. Zo kan je inspiratie op doen voor je eigen verhaal. Deze keer: gezichtsuitdrukkingen. 

Woordenlijst:

A

Achterdochtig: argwanend, iets niet vertrouwen
Afgunst: jaloezie, ongenoegen of ergernis naar anderen
Afkeurend: als je iets niet goed vindt
Afwezig: met je gedachten ergens anders

B

Bedenkelijk: twijfelend, nadenkend, kan bezorgd maken
Bedroefd: verdrietig, treurig, neerslachtig
Beduusd: een beetje in de war en verbaasd
Behoedzaam: voorzichtig zijn, goed oppassen
Beledigd: gekwetst en boos door wat iemand zegt
Beschaamd: je ergens voor schamen
Bewonderend: iets of iemand erg mooi en goed vinden
Bleek: wit wegtrekken (vaak door angst of zenuwen)
Brutaal: onbeschoft, onbeleefd kijken

C

Chagrijnig: een slecht humeur hebben, in een boze, ontevreden stemming

D

Dromerig: met je gedachten ergens anders zijn (op een positieve manier)
Duister: een donkere blik in iemands ogen

E

Ellendig: heel naar en vervelend
Ernstig: overtreffende trap van serieus
Extatisch: uitzinnig, verrukt, ontzettend blij 

F

Fronsend: rimpels in je voorhoofd trekken met je wenkbrauwen bij bijvoorbeeld verbaasdheid of boosheid
Furieus: extreme woede

G

Geïrriteerd: slecht humeur, je ergens aan ergeren
Gekweld: diepe pijn en verdriet
Gekwetst: iemand heeft je vanbinnen pijn gedaan
Gepijnigd: pijn gedaan worden (zowel vanbinnen als vanbuiten)
Geschokt: in de war, aangedaan, in shock zijn door iets
Gespannen: je onrustig en zenuwachtig voelen, veel spanning in je lijf
Grijnzen: grimassen, spottend lachen
Grimmig: onplezierig, onvriendelijke, negatieve blik

H

Hoopvol: optimistische verwachtingen, rooskleurig
Hysterisch: je hebt jezelf niet meer onder controle, extreme blijdschap of juist angst

K

Kalm: rustig, zonder veel drukte of onrust
Koppig: dwars, eigenwijs
Koud: geen emoties op het gezicht tonen

M

Minachtend: als je laat merken dat je iemand onbelangrijk en waardeloos vindt
Mistroostig: erg droevig en somber om te zien

N

Nors: onvriendelijk en erg streng
Nukkig: grillig, chagrijnig, bozig

O

Onbewogen: gevoelloos, koeltjes
Ondeugend: als je iets doet wat niet mag maar dat niet heel erg is
Ongelovig: je kan het niet geloven
Onrustig: niet rustig, geagiteerd 
Onschuldig: geen kwaad in de zin hebben, kijken alsof je niks gedaan hebt
Onverschillig: zonder belangstelling, achteloos
Opgelucht: ontspannen doordat je niet meer bezorgd bent
Oprecht: zonder andere bedoelingen dan je laat merken, betrouwbaar

P

Perplex: erg verbaasd

S

Schaapachtig: onnozel, dom
Schuchter: verlegen, angstig
Somber: als je een beetje verdrietig en pessimistisch bent
Sluw: slim, maar op een valse manier
Spottend: cynisch, honend, smalend
Streng: aan de regels houden, berispend

T

Teleurgesteld: als je voelt dat iets of iemand niet zo goed, leuk of mooi is als je had verwacht
Terneergeslagen: mismoedig, verdrietig, bedeesd
Terughoudend: niet je emotie of mening tonen, gereserveerd
Treurig: verdrietig, droevig

U

Uitgeput: ontzettend moe

V

Vastberaden: zonder te aarzelen
Verbaasd: als je iets vreemd vindt omdat je het niet verwacht had
Veel betekend: met veel betekenis iemand aan kijken
Verbitterd: met wrok, vol haat en negatieve emoties
Verleidelijk: gemakkelijk te verleiden, aanlokkelijk, begeerlijk
Verlegen: bang en onzeker als er andere mensen bij zijn
Verloren: eenzaam, doelloos, niet meer te redden
Verontschuldigend: iemand met schaamte aankijken, je excuses aanbieden
Verrast: geraakt door iets onverwachts, overrompeld
Verstrooid: niet met je gedachten erbij, afgeleid, verward 
Verveeld: lusteloos, niet geëntertaind 
Verward: niet in staat goed te kunnen nadenken, het niet begrijpen
Vijandig: boos gezind, als een vijand gedragen
Vrees: een bang gevoel 
Vrolijk: blij, in een goede stemmig

W

Walgend: afkeren, iets vies vinden
Wanhopig: met een gevoel van wanhoop, hopeloos een laatste poging doen
Wantrouwig: als je geen vertrouwen in iets of iemand hebt, achterdochtig, argwanend

Z

Zacht: aangenaam, lief
Zelfverzekerd: met veel zelfvertrouwen
Zuur: wrang, bitter, afgunstig kijken