Afbeelding

draaiknoppen muziek

Hendrik B

Synoniemen voor geluiden voor het schrijven van je boek

Als schrijver kan het lastig zijn om de juiste woorden te vinden om iets te omschrijven. Iedereen heeft een aantal woorden waar je op terug blijft vallen, maar het is beter om te variëren. In de rubriek Synoniemenwoordenboek geven we jou een lijstje met woorden om een bepaald iets te omschrijven. Zo kan je inspiratie op doen voor je eigen verhaal. Deze keer: geluiden.

Woorden die geluiden beschrijven: 

D

Donderend: het geluid klinkt als donder dat geproduceerd wordt door bliksem

E

Explosief: een heel hard en plots geluid

G

Gedempt: dof, niet helder klinkend
Gesmoord: een onderdrukt geluid

H

Hard: als iets veel geluid maakt
Harmonieus: zonder uitschieters, gelijkmatig en rustig, klinkt fijn
Hees: als je stem zacht en niet helder klinkt
Helder: duidelijk, zonder bijgeluiden
Hijgen: zwaar ademen
Hoorbaar: als je iets of iemand kunt horen

K

Klankvol: klankrijk, vol en aangenaam klinkend

L

Lawaaierig: wat veel lawaai veroorzaakt
Luid: wat veel geluid maakt
Luidruchtig: veel en vervelend lawaai

M

Melodieus: zangerig, klinkt prettig
Monotoon: met weinig afwisseling daardoor nogal saai

O

Oorverdovend: ontzettend hard, doet haast je oren pijn
Onverstaanbaar: iemand niet kunnen verstaan door omgevingsgeluid of stemniveau

P

Pulserend: kloppend 
Puur: echt, zuiver geluid 

R

Rauw: een ruw en onaangenaam geluid
Ritmisch: met of in een bepaald ritme
Rumoerig: onrustig en lawaaierig

S

Schel: een indringend, hard geluid
Scherp: een doordringend geluid
Schor: als een stem raspend en hees klinkt
Snerpend: een hoog, hard en schel geluid

Z

Zacht: als iets weinig geluid maakt
Zangerig: melodieus, op een zingende toon
Zuiver: puur, helder geluid

Woorden die geluiden laten zien:

De woorden hieronder noem je onomatopee. Dit zijn woorden die een geluid nabootsen, bijvoorbeeld knal op piep. Deze woorden zijn handig om te gebruiken wanneer je meer show in je verhaal wil gebruiken dan tell

B

Bonken: er hard op of tegenaan slaan, beuken
Bonzen: dof geluid van een klap maken

D

Dreunen: zachtjes trillen door een hard en zwaar geluid

F

Fluiten: door blazen een geluid maken, of geluid van vogels

G

Galmen: geluid dat weerkaatst
Gonzen: zoemend en trillend geluid maken
Grommen: een laag, dreigend en brommend keelgeluid maken

K

Kermen: onverstaanbare geluiden maken van pijn of verdriet
Klappen: met de handen op elkaar slaan, een ploffend geluid geven
Klapperen: heen en weer gaan en een klepperend geluid maken
Klakken: Een klappende klank geven, klakken met je tong
Klikken: een klikgeluid maken vb: de sleutel klikte in het slot
Klotsen: het geluid van een vloeistof die ergens tegenaan komt
Knakken: met een krakend geluid breken
Knallen: met het geluid van een ontploffing weerklinken
Knarsen: een krasserig, schurend geluid maken
Knetteren: Een reeks van scherp knappende en ploffende geluiden voortbrengend
Kraken: een scherp geluid maken alsof het barst
Kreunen: onverstaanbare geluiden maken van pijn of verdriet

L

Loeien: boe roepen vb: de koe staat te loeien in de wei, geluiden maken die op 'oe' lijken vb: de wind loeide rond het huis

P

Piepen: een hoog geluid voortbrengen
Ploffen: met een dof geluid neervallen

R

Rammelen: een onregelmatig geluid maken door beweging 
Ratelen: achter elkaar korte, harde geluiden maken
Rinkelen: opeenvolgende, heldere geluidjes maken
Rommelen: een dof, rollend geluid maken 
Ronken: een zwaar, brommend geluid maken vb: de motor stond te ronken voor het huis

S

Schallen: krachtige klank voortbrengen
Sissen: een hoog blazend geluid maken dat lijkt op een lang uitgesproken s
Steunen: van vermoeidheid of pijn een kreunend geluid maken

T

Toeteren: geluid maken met een toeter of claxon

Z

Zoemen: een gonzend en trillend geluid maken
Zuchten: hoorbaar krachtig uitademen