Het begin, het begin, het begin

Niets zo krachtig als een overdonderend begin. Van je boek, je alinea, je hoofdstuk. Je hebt immers maar een keer de kans om een eerste indruk te maken, zoals we allemaal weten. En dan? Hoe maak je een goed midden en einde? Hier een checklist om ervoor te zorgen dat het begin, het midden en het eind van je verhaal, boek of artikel inderdaad de moeite waard zijn. 1. Was de eerste zin korter dan de andere in de openingsparagraaf? Ja/nee 2. Was de eerste paragraaf korter dan de tweede? Ja/nee 3. Vertelde de eerste paragraaf op een of andere manier waar het boek of het artikel over ging? Ja/nee 4. Leidde ieder onderdeel (paragraaf, hoofdstuk) naar het volgende deel? Ja/nee 5. Geeft ieder deel je het gevoel dat je het volgende stuk ook móet lezen? Ja/nee 6. Zijn er genoeg nieuwe lijnen, onverwachte of dramatische gebeurtenissen om het midden spannend genoeg te maken? Ja/nee 7. Krijg je gaandeweg een band met de hoofdpersoon of een van de andere personages? Ja/nee 8. Is het eind bevredigend, brengt het de delen logisch tot een einde? Ja/nee 9. Zijn alle losse eindjes op het eind bij elkaar geknoopt? Ja/nee 10. Zijn de beloften die in het eerste hoofdstuk zin gedaan uiteindelijk opgelost? Ja/nee Score Beantwoord de vragen over je eigen werk, of dat van een ander. Tel het aantal ja's op. * Minder dan drie ja's: er moet nog heel wat gebeuren. Dit kost je meer dan een simpel herschrijfbeurt. Misschien moet je hulp van buitenaf inroepen: een cursus volgen of een coach inhuren. * Drie tot vijf ja's: je bent er nog lang niet. Kijk vooral naar je structuur en je spanningsboog. * Vijf tot acht ja's: Je bent prima op weg. Kijk nog eens goed naar je eigen werk, met de ogen van een lezer. Herschrijf op finesses. * Acht ja's of hoger: Uitgeven! Nu!