De fysieke handeling van het schrijven

Schrijftips zijn vaak gericht op de inhoud en de vorm van een tekst. Hoe zet je bijvoorbeeld een gedicht of verhaal op, hoe introduceer je nieuwe personages en hoe houd je de lezer geboeid? Hoewel dit zeker belangrijk is, wordt er over het algemeen minder aandacht besteed aan het daadwerkelijke fysieke proces van schrijven. Jammer, want ook dit bepaalt mede hoe een tekst tot stand komt.


Onmisbare skill vandaag de dag: snel kunnen typen

De wereld is in hoog tempo gedigitaliseerd. Mensen die niet (snel) kunnen typen, zijn echt in het nadeel. Jongeren moeten al vanaf de basisschool allerlei verslagen maken, en haast iedere werkende moet ook ooit wel eens iets met een computer doen. Ook hier geldt het aloude spreekwoord ‘jong geleerd is oud gedaan’. Leren mensen al op jonge leeftijd snel typen, dan hebben ze daar hun hele leven profijt van. Kinderen hebben dan ook bijzonder veel baat bij een typecursus, en kunnen bijvoorbeeld snel leren typen bij TypeTopia. Extra voordeel: ze leren er niet alleen snel typen, maar ook nog eens blind typen!

Typecursus voor volwassenen

TypeTopia biedt overigens ook een typecursus voor volwassenen aan. Ben jij bezig met het schrijven van een boek, of andere lange tekst? En merk je regelmatig dat je een goede inval hebt maar deze weer vergeet omdat je handen je hoofd niet bij kunnen houden, en je niet snel genoeg typt om je gedachten in tekst om te zetten? Dan kan een typecursus jou ook echt helpen je verhaal beter ‘op papier’ te zetten.

Wil je weten of jij baat zou hebben bij een typecursus? Doe dan eens deze typetest!

Uitbreiding van de communicatie tussen mensen

Het op schrift zetten van zaken is een zeer belangrijke ontwikkeling voor de mensheid geweest. Mensen konden kennis nemen van gebeurtenissen en uitspraken die op een andere plaats en in een andere tijd hadden plaatsgevonden. Schrijven zorgde zogezegd voor een uitbreiding van de menselijke taal in ruimte en tijd.

Eeuwenlang is schrijven een kunst geweest die niet veel mensen beheersten. Slechts een enkeling was de handeling machtig, en geschriften waren dan ook echt bijzonder (denk aan de Dode Zee-rollen bijvoorbeeld). Ongeveer anderhalve eeuw geleden kreeg het schrijven een behoorlijke boost, met de invoering van de leerplicht en het ontwikkelen van een leesbaar handschrift als een van de kerndoelen van school.

Een paar decennia geleden zorgde de introductie van de computer voor een complete omslag in het schrijven. Tekst werd nu niet meer op papier geschreven, maar getypt en vervolgens geprint of digitaal verstuurd. De typemachine kan als voorloper hierop worden gezien, maar computers hebben toch echt ervoor gezorgd dat typen het schrijven grotendeels verving.