Retouren en garantie

Retouren

U kunt een artikel retour sturen indien u aan onderstaande voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn getoetst aan de Wet Koop op Afstand. Meer informatie over uw rechten en plichten als consument vindt u op de website consuwijzer.nl.

  1. Tijdsgebonden artikelen zoals tijdschriften zijn uitgezonderd van deze retourenregeling.
  2. U kunt een artikel retour sturen binnen 7 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling.
  3. Wij verzoeken u voor u een artikel terugstuurt contact op te nemen met onze klantenservice.
  4. Het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat (dus ongebruikt en weer verkoopbaar) en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Daarom adviseren wij u om te allen tijde de geleverde toebehoren te bewaren.
  5. De pakbon of de (kopie) factuur dient meegestuurd te worden in de verpakking.
  6. Als de seal van een cd, cd-rom, dvd, game of softwareartikel is verbroken, mag het artikel niet geretourneerd worden. Dit geldt natuurlijk alleen voor artikelen voorzien van een seal.
  7. Als u een artikel beschadigd heeft ontvangen (bijvoorbeeld een dvd die het niet doet), dan gelden de bepalingen aangaande garantie. Die vindt u hieronder.
  8. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat verkoper niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.
  9. Retourzendingen zijn voor rekening van de koper. Tenzij u verzendkosten heeft betaald voor het artikel.
  10. Heeft u verzendkosten betaald voor toezending van het artikel, dan krijgt u van ons een antwoordnummer waarnaar u het artikel gratis kunt retourneren. In dat geval vervallen bepalingen 8 en 9.

Garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van uw artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling. Daarnaast gelden voor bepaalde artikelen fabrieksgaranties. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt afgegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Meer informatie over de fabrieksgarantie vindt u in de documentatie van het product.