Week van het schrijven 2011: Helden van taal

Van 3 tot 11 september 2011 vindt, voor de vijfde keer alweer, de Week van het Schrijven plaats in Nederland en Vlaanderen. Deze keer onder het motto: 'Helden van taal - personages maken het verhaal'. Personages vormen het kloppende hart van de literatuur. Zonder hen geen romans, korte verhalen, toneelstukken, columns, kinderboeken, verhalende gedichten, films of stripverhalen. Maar over wat voor eigenschappen moet een sterk personage beschikken? Hoeveel levenservaring, inzicht in de psychologie van anderen én jezelf moet je hebben om een personage als Frits van Egters, Pluk van de Petteflet of Nescio’s Japi te kunnen verzinnen? Hoe laat je uit de taal een compleet, weerbarstig, prachtig personage oprijzen? Die vragen staan dit jaar centraal in de Week van het schrijven. De Week van het schrijven wordt georganiseerd door Schrijven Magazine, Schrijven Online, Uitgeverij Augustus en het Netwerk Schrijfdocenten om het begin van het schrijfseizoen te markeren en te vieren. Als na de vakantie de notitieboeken gevuld zijn met ideeën, aantekeningen, verhalen en gedichten, openen de schrijfscholen en -instellingen hun deuren weer. Met open middagen en avonden, (gratis) workshops, open podia, schrijfwandelingen, wedstrijden en manuscriptbeoordelingen. In 2007 waren er zo’n 40 schrijfactiviteiten, in 2008 meer dan 80, in 2009 bijna 100, en in 2010 zo’n 125.

Bron

www.schrijvenonline.org/weekvanhetschrijven