UKV's van de week: De vergadering en Huur

Iedere week zetten wij vijf ultrakorte verhalen in de schijnwerpers. Wil jij ook een ultrakort verhaal schrijven? Doe mee in onze Facebookgroep.


Nel Goudriaan - De vergadering 

29 januari

Het is druk in de vijver. De zwaan maant de andere dieren tot stilte. ‘We zijn hier bijeen om een nieuw woord te kiezen.’
De kikker protesteert: ‘Tegen mijn wil.’
De zwaan vervolgt: ‘Verkikkerd is een lelijk woord. Ik stel voor: ‘Verzwaand.’
‘Haha, verwaand zul je bedoelen,’ kwaakt de kikker.
‘Vereend is mooier. Samen één worden.’ Triomfantelijk kijkt de eend in het rond.
‘Verfuut, dat is nog eens een prachtig woord. Je hoort er de lente in. Het klinkt ais “verliefd”.’
Zelfs de kikker is er stil van. 
‘Laten we stemmen,’ zegt de zwaan op droevige toon.

Luc Vos - Huur

30 januari 

'Soms heb ik het gevoel alsof we in een huurrelatie zitten.’
Zijn krant zakt, fronsend kijkt hij me aan. 
'Hoe bedoel je?’
Ik zoek naar woorden. ‘Het is … zo vrijblijvend.’
Zijn wenkbrauwen versmelten. ‘We zijn al twintig jaar samen. Dat is toch wel langetermijnhuur dan.’ 
'Dat weet ik. Maar ...’ Ik wrijf over mijn ringvinger. 
'Je bent bang dat het huis wordt onderverhuurd?’
Ik knik aarzelend. ‘Zoiets.’
Hij legt zijn krant opzij. ‘Wat met de huurprijs?’
'Huh?’
Hij valt op een knie voor mij. ‘Vaste prijs of indexeerbaar?’
'Euh... vast?’
Hij lacht. ‘Wil jij ...’
'Ja?’
'Mijn vaste huurster worden?’

Mechtilde Meijer - Emoties

30 januari 

Hij hield van haar als een verzamelaar van zijn topstuk. Ze werd de zin van zijn bestaan. Niet dat hij haar overlaadde met affectie. Wat dat betreft was hij banger van emoties dan van de dood. Maar de zekerheden die hij haar verschafte vervulden hem met trots. Het huis, zijn status, haar uitgebreide garderobe, de sociale kring waarin zij zo goed paste en haar inzet voor het familietraditionele vrijwilligerswerk. Ze inspireerde hem tot nog grotere successen. 
De eerste keer dat hij werkelijk overmand werd, las hij het briefje dat ze voor hem achterliet op haar hoofdkussen.

Elsbeth Boom - Dat moet mooier kunnen

1 februari

Liselot houdt van tekenen. Van paarden en van oma.
Maar oma houdt niet van paarden. En eigenlijk ook niet zoveel van Liselot.
Oma is verbitterd. Haar leven als schildersmodel opgegeven voor onverwacht en ongewenst moederschap. Kinderwagen en fornuis hebben haar niet klein gekregen. Ouderdom wel.
Liselot heeft haar mooiste tekening bewaard voor oma.
'Kijk, oma. Voor jou. Dan voel je je niet zo alleen.'
De recreatiekamer zoemt van de blije oma's en opa's en hun bezoek.
Slechts een korte blik is genoeg en oma geeft de tekening terug.
'Dat moet mooier kunnen, Liselot,' en loopt terug naar haar kamer.

Willy Huisman - Saffieren bruiloft

1 februari 

Het kwartje moet die dag op de Boulevard van Scheveningen uit haar jaszak zijn gerold. Onopgemerkt. Dit had tot gevolg, dat zij die dag in de telefooncel het gesprek met Jochem een fractie eerder moest afbreken dan mét dat kwartje het geval zou zijn geweest. Annie had de hoorn terug op de haak gelegd, de tegenwerkende glazen deur geopend en was vol tegen Herman opgebotst, die precies op dat moment langsliep. Een kwartje méér en ze had hem gemist en was nu onwetend gelukkig getrouwd geweest met Jochem. Al vijfenveertig jaar denkt ze terug aan die ene dag.