Afbeelding

Twee handen die elkaar vasthouden

Photo by Ave Calvar Martinez

Stichting op zoek naar Luisterende Schrijvers die het verhaal van ouders toeslagenschandaal opschrijven

Stichting (Gelijk)waardig Herstel is op zoek naar Luisterende Schrijvers. De stichting zet zich in voor de slachtoffers van het kinderopvangtoeslagschandaal, en wil zorgen voor een waardig herstel voor alle kinderen en ouders die daardoor zijn geraakt. De stichting staat naar eigen zeggen voor eigen regie, vertrouwen, neutraliteit en collectiviteit.


Luisterende Schrijvers gaan aan de slag om het verhaal te vertellen van de mensen die zijn geraakt door het schandaal. Ze helpen daardoor volgens de stichting mee aan een oplossing voor de getroffenen. De Luisterend Schrijvers worden gekoppeld aan mensen die de consequenties van de toeslagenaffaire hebben ondervonden. Samen gaan ze dan aan de slag voor het zogenoemde Feitenrelaas, het dossier waarin de situatie van de getroffene wordt opgeschreven. Er zijn vervolgens vrijwilligers bij Stichting (Gelijk)waardig Herstel die aan de slag gaan om dit relaas om te zetten in concrete financiële afspraken. Hiermee kan iemand die zijn of haar verhaal heeft gedeeld, weer verder.

Belangrijk voor de schrijvers is het om bij het schrijven van het verhaal de juiste woorden te kiezen. De website verwijst namelijk naar een lijst met onbedoeld pijnlijke woorden, waar woorden in worden genoemd die verkeerd over kunnen komen, zoals dossier en bewijzen. Er worden daarnaast in het bestand alternatieven gegeven. De schrijvers kunnen gebruiken bij het opstellen van het Feitenrelaas.

De schrijvers die mee willen doen, moeten een informatieve digitale Startbijeenkomst bijwonen, die wordt gegeven door Laurentien van Oranje en een ouder. Bij deze bijeenkomst wordt onder andere de rol van de Luisterende Schrijver besproken en worden mogelijke valkuilen behandeld. Elke schrijver ontvangt daarnaast een schrijverspakket met praktische informatie.

Aanmelden om een Luisterend Schrijver te worden, kan via de website van Stichting (Gelijk)waardig Herstel.