Afbeelding

Beeld Shutterstock

Slow reading wint van digitaal

Slow reading wint van digitaal!Lezen is goed voor je. Maar geldt dat ook voor lezen op e-readers? Noorse onderzoekers denken dat tekst op een scherm minder goed wordt onthouden dan tekst op papier.

Het is geen geheim dat lezen goed is voor een mens. Verschillende studies hebben aangetoond dat lezen het brein werkend houdt naarmate je ouder wordt. Zes minuten lezen is al voldoende om de stress met 68 procent te verminderen. Helaas zijn niet alle vormen van lezen even bevorderlijk.

Sinds de komst van de e-reader is de discussie nog steeds gaande over digitaal versus papieren boek. De één vindt papieren boeken mooier en fijner om vast te houden, terwijl de ander de praktische kant van de e-reader de hemel in prijst.

De feiten

Hoofdonderzoeker Anne Mangen van Noorse Universiteit Stavanger heeft een studie gedaan naar het onthouden van een verhaal dat gelezen is op een e-reader of uit een boek. Zij concludeerde dat lezers van een e-reader niet op dezelfde wijze een verhaal kunnen navertellen als lezers van een papieren boek. Volgens Mangen leest onze brein door een mentale reconstructie te maken van de tekst op basis van de plaatsing van de pagina in het boek en het woord op een pagina.

Slow reading wint van digitaal!Het tastbare van zo’n boek is dan van groot belang bij het proces van een herinnering maken. Je hebt  meer controle over een papieren boek, denk aan notities maken of zelfs ezelsoren creëren. ‘Een e-reader heeft dat echter niet, omdat elke pagina gelijk is aan de eerdere. In tegenstelling tot een e-reader ondersteunt  een papieren boek wel het visuele gevoel van voortgang,’ aldus Mangen.

Slow reading

Door de jaren heen is onze manier van lezen veranderd doordat wij vaker gebruik maken van het scherm in plaats van het papier. We zijn nu vaker geneigd tot skimreaden, wat leidt tot het niet helemaal tot je nemen van een tekst.

Literatuurliefhebbers en wetenschappers zijn daarom een slow-reading beweging gestart om het lineair lezen (lees=teksten zonder links) te bevorderen. Lezen in een gefocuste, langzame wijze draagt bij aan de bevordering van de concentratie, vermindert  stress en helpt beter bij het slapen.  

Bron

http://mic.com/articles/99408/science-has-great-news-for-people-who-read-actual-books

Uitgeven