Schrijvers zien toekomst veranderen door e-lezer

Bijna de helft van de schrijvers ziet zijn eigen toekomst veranderen door de komst van e-boeken. De grootste veranderingen zijn volgens hen het beschikbaar worden van ouder werk, het gebruiken van hyperlinks en eenvoudige vormen van interactiviteit. Dit zijn enkele resultaten uit een onderzoek dat Schrijven Online in oktober deed onder 2600 schrijvers. Bijna 20 procent (500 schrijvers) deed mee aan de online enquëte. Hierin werd onder andere gevraagd naar de verwachtingen van schrijvers over e-boeken en e-lezers (e-readers). De grootste groep (meer dan de helft) denkt dat een e-lezer kans van slagen heeft in de boekenmarkt. Dat vinden de schrijvers om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat het beter is voor het milieu, omdat e-boeken goedkoper worden dan gedrukte boeken, omdat zo’n apparaat ruimte scheelt en het makkelijk is voor op reis. E-lezer Van de respondenten is vier procent al in het bezit van een e-reader. Bijna 18% is in de toekomst zeker van plan een e-lezer te kopen, 16% vindt het apparaat nog te duur en 17% is te weinig bekend met het nieuwe fenomeen. Is met wél van plan te kopen dan is dat ‘binnen een half jaar (30%), ‘binnen een jaar’ (40%), en ‘binnen vijf jaar’ (28%). Het grootste deel van de nieuwe aankopen ligt dus in het komende jaar. Nieuwe mogelijkheden Waardoor zou zo’n apparaat zich onderscheiden van een papieren boek? Allereerst door het feit dat je op deze manier ouder werk (de bibliografie van een schrijver) veel makkelijker toegankelijk kunt maken, zegt 64%. In de boekhandel is immers vrijwel geen plaats meer, en zeker niet voor ouder, langzamer verkopend, werk. Dankzij de komst van de e-boeklezer zou er toch weer een mogelijkheid zijn om dit oudere werk aan te bieden en te lezen. Een tweede mogelijkheid zit hem in een technisch hulpmiddel: de doorklikmogelijkheden (hyperlinks) van de e-boeken, zegt 60%. Als je daar goed gebruik van kunt maken, net zoals op het web gebeurt, dan voegt het e-boek functionaliteit toe aan papieren boeken. Denk daarbij aan een altijd oproepbaar notenapparaat (voet- en eindnoten), verbindingen naar andere delen van de tekst, et cetera. Een derde feature die men graag zou zien (55%) is de mogelijkheid om aantekeningen in of op teksten te maken. Ook ziet men veel in het idee om extra materiaal (artikelen, interviews) bij boeken toe te voegen (53%). Interessant is verder of de schrijvers nieuwe soorten boeken en genres verwachten. Dat bleek volop. E-boeken maken het uiteindelijk mogelijk om nonlineaire teksten (vertakkende verhalen) te maken (21%) of zelfs kriskrasboeken, waar je kunt kiezen voor verschillende verhaalverlopen (32%). En waarom geen hele dikke boeken: de capaciteit van een e-boeklezer is immers nagenoeg onbeperkt. Waarom niet Het Bureau van Voskuil in één keer aangeboden, of dertig delen Baantjer? 19 Procent ziet wel iets in een dergelijk idee. Het grootste deel van de schrijvers (41%) gelooft wel dat er nieuwe genres en vertelmogelijkheden komen, maar heeft geen idee welke kant dat op zal gaan. Slechts 15% weet zeker dat er geen nieuwe genres bijkomen. Schrijven Magazine No.6 Meer over het onderzoek en resultaten is te lezen in het nieuwste nummer van Schrijven Magazine dat op 4 december verschijnt, en geheel in het teken staat van e-lezers en e-boeken.

Bron

www.schrijvenonline.org/fragment/e-boeken-revolutie-of-hype