Onderzoek: computerschrijvers pauzeren langer en vaker

Pen of computer? Wat is beter voor het schrijven? Marlon 't Hart onderzocht voor haar eindscriptie het schrijfgedrag van pen- en computerschrijvers. Conclusie: uiteindelijk maakt het niet zoveel uit, voor de kwaliteit van het schrijven, waarmee je schrijft: een pen of een computer. Wel dat het schrijfmedium en de schrijfervarenheid van invloed zijn op het 'pauzegedrag'. En dat werkt door in de tekst. "Duidelijk is geworden dat computerschrijvers langer, vaker en meer tussen zinnen pauzeren dan pen- en papierschrijvers. (...) De veronderstelling dat de tekstkwaliteit negatief wordt beïnvloed als computerschrijvers, in vergelijking met pen- en papierschrijvers, langer pauzeren op microniveau en een meer gefragmenteerd schrijfproces hebben, wordt door dit onderzoek niet ondersteund." Bij brugklassers kun je wel verschillen zien. "Een langere pauzeduur voorafgaand aan het schrijfproces, een langere totale pauzeduur en vaker pauzeren hebben bij brugklassers op de computer een negatief effect op de tekstkwaliteit. Dit lijkt te wijzen op een gefragmenteerd schrijfproces (...) Wellicht is dit het gevolg van twijfel over de uitvoeringswijze van de schrijfopdracht en de eerdergenoemde invloed van de computer op het schrijfproces."

Bron

http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2007-0328-200227/scriptie_ganzenveerversustekstverwerker.pdf