Nederlanders positief over toneel

Liefst 68% van de Nederlanders denkt positief over toneel, zo maakt het Bureau Promotie Podiumkunsten bekend. Volgens het onderzoek van het bureau vinden ze dat toneel meerwaarde heeft, sfeervol, betekenisvol en aantrekkelijk is. Opmerkelijk is dat dit positieve imago niet alleen de overhand heeft bij toneelbezoekers maar ook bij degenen die nooit gaan. 29% beoordeelt toneel neutraal, slechts 3% zegt bij toneel een negatief gevoel te hebben.
Bezoekers vinden de toegangsprijzen betaalbaar, maar zeggen dat ze vaker zouden gaan als het toegangskaartje goedkoper zou zijn. Mensen die niet gaan, noemen de hoogte van de toegangsprijs als belangrijkste drempel. Het opmerkelijke is dat deze niet-bezoeker € 17,87 over zegt te hebben voor een voorstelling, een bedrag dat hoger ligt dan de gemiddelde toegangsprijs voor een toneelvoorstelling in Nederland.

Bron

www.promotiepodiumkunsten.nl