Afbeelding

Het logo van de Paul Harland Prijs 2013.

Jongeren lezen liever buitenlandse fantasy

Nederlandse en Vlaamse scholieren geven aan meer buitenlandse fantasy te lezen.Tijdens de uitreiking van de literaire prijs De Inktaap op dinsdag 5 maart verrichtte de Taalunie een kleinschalig onderzoek naar de leesgewoontes van de aanwezige scholieren.

De 700 Vlaamse en Nederlandse jongeren gaven door middel van een stemkastje aan ruim 63% meer boeken van buitenlandse schrijvers te lezen dan van Nederlandse en Vlaamse schrijvers. Minister van Onderwijs en Taalunievoorzitter Pascal Smet vroeg zich af waarom, waarop de scholieren antwoordden dat het buitenlandse aanbod groter is en dat bijvoorbeeld het genre fantasy in de Nederlandstalige literatuur nagenoeg ontbreekt.

Nederlandstalige fantasy

De verborgen universiteit is een voorbeeld van Nederlandstalige fantasy.Is dat inderdaad zo? Schrijven Online vroeg het aan Martijn Lindeboom, organisator van de grootste schrijfwedstrijd voor het fantastische genre in Nederland en Vlaanderen: de Paul Harland Prijs. ‘Fantasy vormt inderdaad geen groot percentage van het aanbod in de Nederlandstalige literatuur, maar het bestaat wel degelijk,' aldus Lindeboom. 'Denk bijvoorbeeld aan Paul Evanby, Thomas Olde Heuvelt en Natalie Koch. Voor jongeren bestaat het aanbod des te meer, bijvoorbeeld met Tais Teng, Bavo Dhooge en Christien Boomsma.'

'Maar het klopt, de Nederlandse fantasy is te weinig zichtbaar, terwijl fantasy en sciencefiction in andere landen booming business zijn. Het wordt tijd dat het fantastische genre zichzelf serieus gaat nemen en dat de Nederlandse en Belgische auteurs datzelfde gaan doen. Dan kan de gang van het hobbyisme naar het professionele en het succes beginnen.' Voor veel schrijvers in het genre begint die reis bij de Paul Harland Prijs, waarmee je kans maakt op een gesprek bij uitgeverij Meulenhoff Boekerij. Kijk op de website van de wedstrijd voor meer informatie.

Bron

www.knack.be/nieuws/boeken/nieuws/scholieren-lezen-liever-buitenlandse-fantasy/article-4000257915540.htm