Afbeelding

Illegale download van ebooks vloek of misschien toch niet?

Piraterij van ebooks neemt toe. Twee visies op het illegaal downloaden.

De grote Duitse uitgever Springer Verlag schrijft in een brief aan haar auteurs dat er voorlopig geen negatieve gevolgen zijn op de ebookverkoop als gevolg van piraterij. Springer adviseert haar auteurs wel om zelf geen (eigen) ebooks via bittorrent te downloaden, aangezien het torrentprotocol de binnengehaalde content automatisch ook met anderen deelt. 

De Nederlandse auteur Bas Steman betoogt in Trouw het omkeerde. Zijn roman 'De aankomst' is in twee maanden tijd meer dan 3000 keer illegaal gedownload. 'Er zijn meer lezers die mijn boek gestolen hebben dan gekocht.'

Springer en Steman illustreren de twee verschillende visies op illegale ebooks. De ene visie is dat een illegale download een gemiste verkoop is. Dat is de visie van Steman. De andere visie is dat een illegale download niet gelijk staat met een gemiste verkoop omdat het boek naar alle waarschijnlijkheid toch nooit legaal zou zijn aangeschaft. In die zin is het dus marketing voor auteur en titel.

Steman in zijn column: 'Zitten uitgeverijen te slapen? Hoe dan ook, de grote hufter blijft de lezer die illegaal op de downloadknop drukt.' 

Bron

www.ereaders.nl