Fonds voor de Letteren ondersteunt nieuwe lichting schrijvers

Van Thomas van Aalten tot Floortje Zwigtman: voor ruim tachtig schrijvers zijn de laatste weken van mei een prettige tijd. Zij hebben namelijk te horen gekregen dat hun aanvraag voor een werkbeurs is goedgekeurd. In totaal werden er in de eerste subsidieronde van 2007 door 131 auteurs aanvragen ingediend (100 projecten). In deze eerste subsidieronde werd een bedrag van € 1.888.000 verleend. De verleende beurzen per project variëren in deze ronde van € 5.000 tot € 55.000. "Ten aanzien van de 32 auteurs (met 42 projectaanvragen) die voor het eerst een beroep deden op de werkbeursregeling werd besloten aan 20 auteurs voor 22 projecten een werkbeurs te verlenen."

Bron

www.fondsvoordeletteren.nl/article.php?sid=670&menu=40