Afbeelding

Dit zijn de leukste Ultrakorte Verhalen van deze week (12)

In de Facebookgroep Schrijven Magazine: Ultrakorte Verhalen kunnen schrijvers de uitdaging aangaan om een ultrakort verhaal te schrijven: 99 woorden of minder. Deze 5 verhalen of gedichten waren de leukste, beste of anderszins meest opvallende die deze week gedeeld zijn.

korte verhalen schrijven

Karina de Koning - Fatale afloop
19 maart 2018

"Feestje", gil ik uitbundig !!
Straks in de villa op de hoek. Champagne, sangria en vers fruit staan op het verlanglijstje. De zoete geur is onweerstaanbaar en leidt ons naar een climax van formaat.
We tutten ons op, toveren wat kleur en een glimlach op onze appelwangetjes.
Morgen kan immers onze laatste dag zijn...
Patty is de meest enthousiaste van onze bende. Ze lacht altijd en lust wel meer dan één shotje.
Lichtjes aangeschoten wordt ze onoplettend en een beetje opdringerig tussen de menigte.
Plots grijpt iemand naar de vliegenmepper.
Roerloos ligt ze daar...
Mijn hartsvriendin is er niet meer.

Cora van B - Saffie
21 maart 2018

‘Eerst een saffie.’
Geconcentreerd pakt hij een plukje zware Van Nelle. Peutert gevallen sliertjes van zijn broekspijpen, voegt ze zorgvuldig bij de tabak. Geroutineerd rollen zijn vingers een saffie. Langzaam likt hij de vloeirand, plakt hem op de andere, steekt de sigaret tussen zijn lippen, pakt zijn Zippo.
Ze ziet zijn strakke schouders, gespannen nekspieren, gebogen hoofd.
Ze zwijgt, wacht.
Als zijn blik naar zijn horloge glijdt, legt ze haar hand op de zijne.
Ze kijken: deze handen konden samen alles aan.
Dan staart hij naar de muur achter haar.
Inhaleert weer diep, blaast een walmende angstwolk uit.
‘Dus het is waar?’

Gijs Smit - geen titel
19 maart 2018

‘We gaan eerst vaststellen of u iemand bent,’ zei de ambtenaar van het loket existentiële zaken. ‘Wilt u zichzelf definiëren.’
Na mijn eerste poging schudde de ambtenaar zijn hoofd. ‘Dit is maar een deel van uzelf. U moet beter uw best doen.’
Mijn tweede poging was niet veel beter. ‘Op basis hiervan kan ik niet uitsluiten dat u meerdere personen bent.’ De ambtenaar keek me vragend aan.
Ik zuchtte. Besluiteloos.
‘Nou goed dan,’ zei de ambtenaar, ‘tenslotte zijn er maar weinig mensen zichzelf tegenwoordig’. Hij bekeek mijn twee definities. ‘Ik maak er wel wat van. Loopt u maar door.’

Geertrui Coppens - Peer
18 maart 2018

Ik zie hem nog voor me zitten. Hij aan de kop van de tafel. Ik schuin tegenover hem. Hij was met ernst en smaak aan het eten van een peer. Hij kon toen al mooi eten. Zonder smakken. Het licht stond laag, het moet winter geweest zijn. De stukjes verdwenen een voor een in zijn mond en ik zag voor het eerst hoe hij mijmerde. Tevreden. Zorgeloos. Ben je aan het genieten van je peer, ventje? vroeg ik. Nee, mama, ik geniet van mijn leven.

Willem Olierook - Noten op mijn zang
21 maart 2018

‘Ik ben niet in de stemming om te gaan stemmen’, sprak de man en trok er een gezicht bij dat niets te raden gaf.
‘Ik zie het’, zei ik, eerlijk als altijd, maar ik liet het daar niet bij. ‘In wat voor stemming moet u dan zijn om wél te willen gaan stemmen?’
‘Ja, in de stemstemming natuurlijk’, was het vrij logische – bedacht ik snel – maar niet echt verduidelijkende antwoord.
‘Kan ik iets voor u betekenen om in de stemstemming te komen’, bood ik genereus aan.
‘Als u een lied voor mij zou willen zingen?’.
‘It’s a beautiful day!!!’