Annie Romeinprijs jaarlijks

Opzij, het bekende feministische tijdschrift, heeft besloten om de Annie Romeinprijs die het blad elke twee jaar uitreikt, in het vervolg jaarlijks uit te reiken. De prijs gaat traditioneel naar een schrijfster van wie het literaire werk bijdraagt aan de ontplooiing, bewustwording en emancipatie van vrouwen. Eerdere winnaars waren Maria Stahlie (2005), Mensje van Keulen (2003), Helga Ruebsamen (2001) en Marga Minco (2001). Vanaf najaar 2007 zal één keer in de vijf jaar een oeuvreprijs worden uitgereikt, en in de tussenliggende jaren gaat de prijs naar het beste boek van dat jaar. Op deze manier valt ieder jaar in een vrouw in de prijzen.

Bron

www.opzij.nl/opzij/show/id=20579