Lid sinds

9 jaar 4 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker

#93 Het land van ooit

9 mei 2016 - 20:55
De miljardair keek beteuterd naar de meute, die zijn tijdmachine inmiddels tot souvenirs ontmantelt had. Was dit wel de 25e eeuw? Hij zat midden in een schilderij van Brueghel, zo leek het. Had de man die voor hem stond de leiding? Hij moest iets verzinnen. ‘O, koning, meneer de president, dominee, fractievoorzitter en god van uw beweging ineen, God zelf, natuurlijk, populaire presentator, uw volk regerend door camera's en van spreekgestoeltes, noem mijn plotselinge aanwezigheid geen aberratie. Ik ben geen monster uit het verleden of een gevaar voor de toekomst.’ Niemand voelde zich aangesproken door zijn betoog. Tijd voor een humanistisch pleidooi. ‘Maar ik zeg u, u kunt leren van de geschiedenis en ik zal u uitleggen waar historie voor staat. H staat voor hart, het geloof in eigen kunnen. De i staat voor intellect, het gereedschap van mijn denken. S staat voor samen, want mijn streven is ledig zonder gemeenschap. T staat voor tijdloos, want verlichting pleegt zelfmoord als het eindig is. O staat voor overziend, de plicht om mijn grenzen zoveel mogelijk op te rekken. R staat voor reden, omdat we verplicht zijn voor ons handelen een motivatie aan onze medemensen op te geven. De tweede i staat voor incarnatie, de taak onze woorden ons eigen te maken en uit te voeren. En als laatste de e, de e van erbarmen, want het is niet aan eenieder deze zaken vanaf aanvang te begrijpen. Zij zullen met geduld benaderd moeten worden en met liefde en onderricht tot wijsheid te brengen. Ik kan u verhalen over de lessen die de historie ons gebracht heeft. U kunt een beter leider zijn als u de fouten niet herhaalt en van mij een vrij man maakt.’ Apathisch staren was het antwoord. De gedachten raasden door zijn hoofd maar produceerden slechts ruis. De koning keek meewarig naar de beul: ’Snap jij hier iets van?’ ‘Geen derrière, mijn sire.’ Die narren van tegenwoordig, met hun onbegrijpelijke humor. Deze farce had al veel te lang geduurd. Straks zouden die simpele zielen nog een profeet van hem maken. De koning knikte. De bijl zoefde door de lucht.

Lid sinds

8 jaar 3 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
  • Pluslid
10 mei 2016 - 12:14
Grappig inderdaad, deze 'botsing van beschavingen'. Leuk gegeven, met een lekker slot. Puntje: bij de verklaringen waar de letters voor staan, zou ik ook de i en e in het midden van de zinnen met een hoofdletter schrijven.

Lid sinds

9 jaar 4 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
12 mei 2016 - 8:22
Bedankt!
Puntje: bij de verklaringen waar de letters voor staan, zou ik ook de i en e in het midden van de zinnen met een hoofdletter schrijven.
Had ik eerst maar dan ziet de 'i' er als een kleine L uit.
Typo: benadert > benaderd
Gedaan.