Heb je er iets aan een manuscript aan de Koninklijke Bibliotheek te geven?

Lid sinds

8 jaar 7 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker

Heb je er iets aan een manuscript aan de Koninklijke Bibliotheek te geven?

Via een ander kanaal las ik dat de Koninklijke Bibliotheek uitgevers en auteurs vraagt om een manuscript aan hen toe te zenden.
Een publicatie deponeren Ook úw uitgaven zijn het waard om als Nederlands cultureel erfgoed langdurig te worden bewaard in het Depot van Nederlandse Publicaties. De KB nodigt uitgevers uit om van iedere in Nederland uitgeven publicatie ongeacht de taal één exemplaar gratis ter beschikking te stellen aan het Depot. De door u gedeponeerde publicaties zullen blijvend deel uit gaan maken van het collectieve cultureel erfgoed van Nederland, zoals dat door de KB op verzoek van de Nederlandse Regering wordt verzameld. De publicaties zullen onder optimale condities worden bewaard. De KB geeft bekendheid aan de gedeponeerde publicaties via de Nederlandse Bibliografie Online en de attenderingsdienst NetUit.
(http://www.kb.nl/voor-uitgevers/een-publicatie-de…) Mijn vraag: schiet je hier iets mee op? Wie heeft hier ervaring mee?

Lid sinds

11 jaar 1 maand

Rol

  • Gewone gebruiker
Het gaat niet om een manuscript: het gaat om een boek, een uitgave. Vandaar dat het onder "voor uitgevers" staat. Natuurlijk schiet je er niet veel mee op, behalve dat je op die manier "voor eeuwig" in de KB te vinden zult zijn. Dan kunnen anderen dus "eeuwig" jouw boek gebruiken als referentie, bijvoorbeeld over literatuur in de vroege 21e eeuw.