Lid sinds

2 jaar 10 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker

Copyright issues

Goedemorgen...  Ik heb een vraag...  

Al vele jaren ben ik als enthousiast bridger bezig met het schrijven van een zgn. Systeemboek. (Engels)  Aanvankelijk alleen bedoeld voor mijn bridgepartner om ons samen op een hoger niveau te brengen.  Maar soms publiceerde ik de afgelopen jaren ook wel korte delen met mijn visie op specifieke bridgeproblemen / situaties op een internationale bridgesite. Dit trok veel aandacht van vele bridgevrienden, die graag het boek - al of niet tegen betaling - wilden ontvangen.  Mijn probleem is echter dat in het Boek veelvuldig documenten zijn opgenomen - veelal in mijn Boek bewerkt of voorzien van commentaar en eigen opvattingen - die afkomstig zijn van - voor een ieder toegankelijke websites. Maar uiteraard - daar ga ik zondermeer van uit - niet zomaar dan wel in bewerkte vorm kunnen worden gebruikt in een boek voor eigen commercieel gewin. Zelfs niet, als je altijd netjes als referentie de bron vermeld.  Ik neem aan dat dat de toestemming van de eigenaren van de betreffende website behoeft dan wel van de auteurs van de gebruikte documenten.  Maar zo vraag ik mij af, ben je ook al strafbaar, d.w.z. maak ik me ook schuldig aan schending van copyright, als ik op basis van deze voor ieder toegankelijke websites documenten verzamel met bronvermelding, die samenvoeg dan wel bewerk tot een forse collectie en die vervolgens zonder enig financieel oogmerk onderhands beschikbaar stel aan vrienden die die collectie graag willen hebben?    Ik hoor graag hoe de deskundigen op dit "copyright-gebied" hierover denken.   Bij voorbaat mijn dank. 

Lid sinds

13 jaar 4 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker
  • Pluslid
  • Moderator

Maar zo vraag ik mij af, ben je ook al strafbaar, d.w.z. maak ik me ook schuldig aan schending van copyright, als ik op basis van deze voor ieder toegankelijke websites documenten verzamel met bronvermelding, die samenvoeg dan wel bewerk tot een forse collectie en die vervolgens zonder enig financieel oogmerk onderhands beschikbaar stel aan vrienden die die collectie graag willen hebben?

Dat een website voor iedereen toegankelijk is, wil niet zeggen dat de tekst daarop vrij van Auteursrecht is - tenzij dit expliciet vermeld is.

Vergelijk het met de kraam van de groenteboer. Soms staat er een schaal met stukjes fruit en een bordje erbij met Gratis proeven. Daar mag je dan iets van nemen. Niet van het overige fruit op de kraam.

Bronvermelding pleit evenmin vrij van de Auteurswet.

Wel of geen financieel dan wel commercieel oogmerk ook niet.

Of het voor vrienden is, doet er niet toe.

Je hebt echt toestemming nodig van de wat-men-noemt intellectueel eigenaar. In alle gevallen.

Lid sinds

2 jaar 10 maanden

Rol

  • Gewone gebruiker

O.K.  Reactie en standpunt zijn duidelijk.. Toch nog een vraagje als het mij is gepermitteerd.  Het beoogde Boek dat ik wil vervaardigen zal dus conform de bovenstaande reactie uitsluitend "eigen werk" betreffen zonder enig gebruik van dan wel enige verwijzing naar citaten of zelfs hele documenten die op websites voor een ieder zijn te vinden.  Nochtans vraag ik me nog wel af of het wel is toegestaan aan het eind van het Boek een lijst op te nemen van "aanbevolen literatuur", dat wil zeggen uitsluitend titels van boeken en / of interessante documenten die op voor ieder toegankelijke websites zijn te vinden ter "leering ende vermaeck".  Of vereist zelfs zo'n lijst al de toestemming van website eigenaren of auteurs?   Ik hoor graag.

Lid sinds

12 jaar 1 maand

Rol

  • Gewone gebruiker

Aandachtspuntje: een verwijzingslijst naar websites kan snel verouderen. Als een website verhuist of ermee ophoudt, worden links die je in je boek geeft niet ongeldig.