Lid sinds

7 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker

Uitgever publiceert zonder ons akkoord

Beste forumlezeres of lezer, Met dit bericht wilden wij even jullie mening en tips. alvast bedankt voor jullie reacties! :) Met onze vereniging hebben wij een boek klaar. Wij hadden een nederlandse uitgever gevonden die het boek wou uitgeven. Op zijn site staat vermeld dat hij geen contract gebruikt maar ik vraag hem er toch naar. Zijn antwoord was dat hij de auteur vrij wil laten. (Uit respect ga ik hier geen namen noemen.) We stuurden het manuscript door en de cover. We vermeldden dat we de registratie van het boek op naam van de vereniging willen. Hij zette het manuscript dat we in WORD doorstuurden om in pdf. Ik voerde hiervoor nog verschillende correcties uit omdat er afwijkingen waren ten opzichte van onze versie. Idem voor de cover. Na een tijd vermelde hij dat registratie op naam van de vereniging niet kon in Nederland. Ik zei hem dat wij de e-book-versie nochtans wél op die naam hadden kunnen registreren in België bij de boekenbank. Wij kregen hierop nog eens een 'neen' van zijn kant. Om het iets persoonlijker te hebben voor hem stelde ik voor te registreren op naam van 'twee voornamen, naam van de vereniging'. Uiteindelijk registreerde hij enkel op de 'twee voornamen'. Als ik hem zei dat wij hiermee niet akkoord konden gaan omdat er op deze manier geen link was naar de vereniging herhaalde hij dat registreren op naam van LifeFocus niet ging. Iemand van de Boekenbank zette voor mij nog eens op mail wat de mogelijkheden zijn om het toch op naam van de vereniging geregistreerd te krijgen en ik mail hem dat door. Opnieuw krijg ik twee mails met het antwoord dat het niet mogelijk is. De dag dat wij dan beslissen dat wij het proces met hem moeten stoppen omdat hij niet gedaan krijgt wat wij nodig hebben, stuur ik hem ons standpunt en meld dat we het dan maar zelf gaan moeten uitgeven. Ik vraag tegelijk ook ons isbn nummer aan bij de boekenbank. De dag erna mailt hij me om te zeggen dat hij het nog één keer zal proberen en twee uren later ontvang ik al antwoord dat het hem toch gelukt is om op naam van de vereniging te registreren. Eerlijk gezegd vond ik dit toch wel een vreemde bedoening. Hoe konden wij immers vertrouwen hebben na al dit? Daarom bleven wij bij ons standpunt. Ik krijg van hem een héél boze mail met verwijten ten aanzien van mijn persoon, ten aanzien van de vereniging en blablabla met zijn standpunt: 1) Ofwel gaan jullie door met ons en het boek verschijnt volledig aan jullie eisen tegemoet komend. 2) De vereniging betaalt ons een schadevergoeding van 350 euro, voor al het geleverde werk 3) De vereniging weigert verder medewerking en kiest voor eigenbelang. In dat geval zal het boek gewoon verschijnen en leverbaar blijven tot de schade onder punt 2 vernoemd is verhaald. Voor punt 1) hebben wij, denk ik, veel geduld gehad. Hij kon het niet registreren op de naam die wij wilden en als wij dan uiteindelijk zeggen dat wij de samenwerking stoppen kan hij het plots wél en 'moeten' wij dan maar met hem verder. Eerlijk gezegd vind ik deze 'druk' niet mooi. Voor punt 2): Op zijn site staat dat hij kosteloos uitgeeft. Bovendien is zijn pdf en zijn cover voor ons niet bruikbaar daar zijn logo er op staat. Ook hadden wij onze eigen versie al. Het is dus zeker niet zo dat wij zijn versie kunnen gebruiken voor de toekomst. Waarom moeten wij dan betalen?? Punt 3) kan dus al evenmin want hij heeft niet onze goedkeuring voor publicatie. Ik schrijf hem dat wij bij ons standpunt blijven waarop hij ons een factuur van 350euro toestuurt. Onmiddellijk zend ik een aangetekende brief om deze factuur te betwisten. Drie dagen later en veel denkwerk verder schrijf ik hem een mail om hem voor te stellen dat ik gewoon even tot in Nederland kom om die zaak toch eens 'life' uit te klaren. Dit, omdat ik denk dat het 'face-to-face' misschien eenvoudiger is. Hierop hoopte ik een positief antwoord te krijgen maar uiteindelijk ontving ik alweer een boze mail met verwijten aan mijn adres, aan het adres van de vereniging en dat het boek ondertussen danig met negatief karma besmet is zodat het nooit een succes meer kan worden. (!??) s'Anderendaags zie ik dat het boek op zijn site staat en zo ook via het centraal boekhuis bij bol.com, vindboek.nl, ako.nl en vermoedelijk dan maar bij het totale klantenbestand van centraal boekhuis (zij hebben zo'n 2500 klanten). Ik zag daar dan ook twee isbn nummers staan. Eigenlijk vinden wij deze hele zaak héél bedroevend en eerlijk gezegd hadden wij dit oncorrecte gedrag nooit verwacht. Hoe kunnen wij hiermee verder want dit is voor dat boek uiteindelijk toch geen goede situatie als ik het zo mag noemen. Wij hebben totaal geen zicht op wat ermee gebeurt en hebben gewoon het gevoel dat dit boek ons 'ontnomen' is. Bij centraal boekhuis en bureau isbn konden wij wel terecht om ons verhaal te doen maar zij kunnen hiertegen niet reageren omdat dit een zaak tussen uitgever en auteur is. Zij vertelden me wel dat het niet kon en mocht wat hij deed en dat wij naar de rechtbank konden om onmiddellijk stopzetting te eisen van deze gang van zaken. Maar de rechtbank betekent een proces en dat willen wij toch effe vermijden. Ondertussen kregen wij alweer een mail van hem waarin hij schrijft dat de betalingstermijn van twee weken verstreken is. Ai ai ai . Vandaar dat ik het super zou vinden om met de vereniging ergens terecht te kunnen. En vandaar dat ik hier een tekstje schrijf. Wie weet heeft iemand van jullie raad! Dankjewel voor je reactie :) :) :)

Lid sinds

10 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik begrijp dat jullie in België woonachtig zijn, en de uitgever in Nederland? En er is geen contract tussen schrijvers en uitgever gesloten?

Lid sinds

15 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
 • Beheerder
Ik denk dat het zonder contract vrij makkelijk is om de overeenkomst te ontbinden. Heb je op papier of in de mail staan dat hij een traject zonder contract adviseert? Hoe kan hij geld eisen als hij het toch gepubliceerd heeft? Dan wordt het toch automatisch punt 1 of 3? En niet 2?

Lid sinds

11 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Zonder alle ins en outs exact te kennen lijkt het mij inbreuk op het auteursrecht. Indien deze uitgever inderdaad zonder toestemming jullie tekst openbaarmaakt, is hij strafbaar. Dan zou je rustig kunnen afwachten tot hij een deurwaarder inschakelt om die 350 euro te incasseren, waarna mogelijk rechtsgang volgt, waarna vanzelf zal blijken wie goed zit en wie fout. Om dat niet af te wachten, en deze uitgave te blokkeren, heb je denk ik wel een jurist nodig - en die kost weer geld. Hoe ver wil je gaan? Misschien kun je terecht bij een rechtswinkel, of een equivalent ervan in België (indien jullie daar wonen).

Lid sinds

15 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
 • Beheerder
Dan zou je rustig kunnen afwachten tot hij een deurwaarder inschakelt om die 350 euro te incasseren, waarna mogelijk rechtsgang volgt, waarna vanzelf zal blijken wie goed zit en wie fout.
Dat lijkt me een risicovolle route. Het kan best zo zijn dat de rechter het onterecht uitgeven los ziet van de schadevergoeding voor mogelijk gederfde inkomsten.

Lid sinds

15 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Dat zou ik zeker ook niet adviseren, wachten op de deurwachter. Voor je het weet lopen de kosten torenhoog op. Kun je de VAV niet om advies vragen? http://www.auteursvereniging.be/ Verder begrijp ik goed dat je het anoniem wilt houden wat de uitgever betreft, maar het kan veel misstappen bij je collega's voorkomen als je wel de naam noemt. Want dit slaat werkelijk alles, publiceren zonder er toestemming voor te hebben. Niet voor niets staat in contracten veelal dat de auteur 'goed voor druk' moet geven. Uit je eerste correspondentie met hem begrijp ik dat hij jullie 'vrij' wil laten. Daarom sloot hij geen contract. Dan zou ik het boek gewoon zelf uitgeven, naast de uitgave van hem. De verkopen zullen toch door jezelf en je vereniging gegenereert worden. Zonder jouw pr verkoopt hij waarschijnlijk geen enkel boek. Dan zal hij het ook snel bij CB weghalen, denk ik, want dat kost dan te veel geld.

Lid sinds

11 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Tegelijkertijd kan ik me niet indenken dat een rechter een som laat invorderen die gebaseerd is op diefstal - een vorm van heling op jezelf? Iets van deze strekking zou je natuurlijk ook kunnen schrijven aan de betreffende uitgever.

Lid sinds

15 jaar 10 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
 • Beheerder
Thérèse, helaas gaat het bij de rechter niet om gelijk hebben, maar gelijk krijgen. Wachten tot er een rechtszaak komt zonder actie te ondernemen is sowieso geen goed idee. In een vroeg stadium te kennen geven dat je het met een vordering niet eens bent (en waarom) helpt je later als het een rechtszaak zou gaan worden.

Lid sinds

7 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik ben er vrij zeker van dat dit schending van de auteursrechten is. "«Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.» In eerste instantie komt het auteursrecht op zo’n werk toe aan de maker van het werk, en wel vanaf het moment dat hij het werk gemaakt heeft. Het recht ontstaat vanzelf, er zijn geen formaliteiten nodig om auteursrecht te krijgen. Ook op een werk dat nog niet helemaal af is berust auteursrecht, als het tenminste voldoende origineel is. Het auteursrecht hoeft niet altijd in handen van die maker te blijven. Het recht kan namelijk overgaan op iemand anders, bijvoorbeeld als de maker zijn auteursrecht verkoopt. Als de maker het auteursrecht altijd zelf heeft gehouden, dan zal het uiteindelijk in handen komen van zijn erfgenamen. Degene die het auteursrecht krijgt overgedragen of erft, is vanaf dat moment de nieuwe ‘auteursrechthebbende’ op het werk. Wie auteursrecht heeft op een werk beschikt over twee exclusieve rechten: het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Dat betekent dus dat ieder ander dan de auteursrechthebbende niet zomaar op eigen houtje het beschermde werk mag gaan openbaar maken en/of verveelvoudigen. Ook het maken van bewerkingen of vertalingen valt hieronder. Daarvoor is - in beginsel - de voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende nodig. Die heeft immers als enige de auteursrechtelijke zeggenschap over het werk."

Lid sinds

7 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Daarnaast bol.com, vindboek.nl, ako.nl aanschrijven en verzoeken de orders te annuleren ivm bovenstaande.

Lid sinds

7 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
[(Ik zie nu pas de citeertoets; dus doe ik even een copy/paste :) ) à schlimazlik: Ja wij zijn van België en de uitgever zit in Nederland. Er is geen contract. Op zijn site staat dat hij zonder de gangbare 'wurgcontracten' werkt. Ik vroeg hem er ook nog naar maar zijn antwoord was dat hij de auteur vrij wil laten om te veranderen als hij dat wil. Hier hadden wij zelfs niet eens goedkeuring omtrent de registratie en hop hij heeft het boek geaficheerd bij het centraal boekhuis. à Dries Arnolds: zie hierboven ook. Er is geen contract maar ik weet dat indien een zaak voor de rechtbank komt ook mails als contract kunnen gelden. Van in het begin had ik duieldijk vermeld dat de registratie van het boek op naam van de vereniging diende te komen. Ik keurde uiteindelijk wel de pdf en de cover goed maar als ik hoorde dat hij het boek op naam van een pseudoniem had geregistreerd zonder link naar de naam van de vereniging dan konden wij dit niet aanvaarden. Nochtans had ik via de boekenbank een mail gekregen over hoe het wél kon lukken en toch bleef het antwoord van de uitgever dat het 'niet' kon. Tja, dan was hij verwonderd dat wij dan dienden te besluiten om te samenwerking stop te zetten. Wij hadden het hem eerst moeten vragen of wij de samenwerking mochten stopzetten (???) Dus je zegt 'zonder contract vrij gemakkelijk te ontbinden'... Wel hier heeft hij het al geafficheerd via CB. En juist nu eist hij 350 euro als 'schadevergoeding' maar indertijd stond dat niet op zijn site en nu sinds twee dagen heeft hij een alinea toegevoegd aan zijn site. Maar gelukkig had ik zijn site al uitgeprint om een bewijs te hebben voor het boek dat hij afficheert. Dus ja punt 1: 'Ofwel gaan jullie door met ons en het boek verschijnt volledig aan jullie eisen tegemoet komend', vinden wij gezien de vertrouwensbreuk nog moeilijk kunnen. Nochtans had ik hem voorgesteld tot in Nederland te komen om dat deftig uit te praten. zijn antwoord was een kwade mail en publicatie van het boek. Punt 2: 'De vereniging betaalt ons een schadevergoeding van 350 euro, voor al het geleverde werk', vinden wij helemaal onterecht. Niets op zijn site vermeldde dit. Bovendien kunnen wij zijn pdf en cover met zijn logo niet gebruiken en bovendien hadden wij onze versie al. En punt 3: 'De vereniging weigert verder medewerking en kiest voor eigenbelang. In dat geval zal het boek gewoon verschijnen en leverbaar blijven tot de schade onder punt 2 vernoemd is verhaald'; wel hier gaat hij toch te ver want hij heeft niet eens onze goedkeuring voor publicatie gekregen. En nu zal hij zeggen dat hij het vooralsnog in orde heeft gekregen met die registratie op naam van de vereniging... Maar 5 maal kregen wij eerst negatief antwoord van hem, zelfs nog toen ik hem aanreikte hoe het wél kon. Van de boekenbank hadden ze ons ook afgeraden om met die pseudoniem te werken. Wij kunnen geen link leggen voor de officiële zaken naar een pseudoniem, bovendien is het écht in naam van die vereniging dat we willen werken. Maar dat zeiden ze op de boekenbank ook dat malafide uitgevers soms aandringen op pseudoniemen omdat het hén dan goed uitkomt. à Thérèse: ja dat is het hier dus: hij overtreedt denk ik écht wel de auteursrechten en is dus zodoende strafbaar. Dus ja zoals je zegt: een deurwaarder aan ons deur als wij die factuur niet betalen. En als wij die uitgave nu willen blokeren: een jurist en die kost inderdaad geld: een rechtzaak kan makkelijk 6 à 10000 euro kosten. Dus ondertussen publiceert hij lustig verder omdat hij denkt dat 350 euro voor ons wel goedkoper zal zijn. Maar dit is hier volkomen onterecht en dan is 350 euro toch ook veel, denk ik. In een vereniging kunnen wij niet terecht omdat wij zelf een vereniging zijn. Maar goed we komen er wel hoor. Pensamento positivo. Héél jammer dat wij dit nu meemaken want het boek spreekt juist over heel mooie en positieve zaken. à Dries Arnolds: op jouw antwoord: 'Dat lijkt me een risicovolle route. Het kan best zo zijn dat de rechter het onterecht uitgeven los ziet van de schadevergoeding voor mogelijk gederfde inkomsten.' Dat is het hem ook juist. In hoeverre gaan die rechters? Hier: er is geen contract; staat zo vermeld op de site. Ik vraag er hem naar maar hij antwoord: geen contract want ik wil de auteur vrij laten. In hoeverre oordeelt de rechter dat wij dus meegegaan zijn in zijn verhaal en dat wij dat feit van 'geen contract' aanvaard hebben. Langs de andere kant als de uitgever schreef: 'wij willen de auteur vrij laten', wél, dan heeft hij hiervan al alleszins geen blijk gegeven: zelfs zonder onze definitieve goedkeuring over de hele lijn publiceert hij toch. Als je het dan hebt over schadevergoeding voor gederfde inkomsten dan kom je toch automatisch uit bij een contract. Eerst zien wat er op papier is gesteld. Maar in deze situatie is er geen contract daarom komt het contract mijns inziens pas tot stand als er een definitieve goedkeuring is over 'alle' punten in het proces om tot een uitgave te komen. Hier was er goedkeuring voor de pdf en de cover maar niet voor de naamsregistratie en dit was van in het begin vermeld geweest dat dit voor ons op die manier nodig was. Het zou anders toch maar al te gek zijn: zonder contract en de uitgever doet maar wat hij wil ermee (???) à Zjors: heb al bij de auteursvereniging geïnformeerd maar wij kunnen niet écht terecht omdat wij zelf een vereniging zijn. Tja en ik wou het effe anonime omdat ik moeilijk 'kwaad' kan spreken over iemand. Maar het is een afwegen tussen zijn rechten en plichten en de onze. Langs de andere kant heb je gelijk: dit kan andere auteurs helpen. Maar ik ga de keuze aan hem laten denk ik: of hij gedraagt zich of hij zal moeten ondergaan wat hij ons nu doet ondergaan, namelijk het boek staat gepubliceerd; hij omgeeft het nu al met een vorm van blokkade voor ons. En dan schrijft hij mij nog: 'Het boek is nu al danig met negatief karma besmet dat het onmogelijk nog een succes kan worden' .... En ja wij hebben nu besloten om het boek dan maar zelf uit te geven. Maar die publicatie van hem is ondertussen toch écht niet netjes zou ik zeggen. à Thérèse: ja dit is het ook wel denk ik: diefstal van een boek want er is geen definitieve goedkeuring maar laat ons hopen dat het opgelost geraakt op een positieve manier. Ik stuur hem zeker een brief om hem attent te maken op alles wat ik hier en elders vernomen heb. à Dries: ja heb de factuur onmiddellijk geprotesteerd per aangetekend schrijven en per mail. Dit is zeker nodig. Niet laten aanmodderen. à Maartje: dank je wel: ja het is duidelijk wat jij schrijft: dank je wel smile op je tweede antwoord: dit is wel een beetje onbegonnen werk want het Centraal Boekhuis heeft 2500 klanten. wie is daar klant en wie niet?? Alvast bedankt aan jullie allen om ons hierbij te steunen! smile :) smile Ik ga hem nu alvast een brief schrijven met alle puntjes die ik hier en daar verkregen heb. Uiteindelijk is het eerder onze vereniging die schadevergoeding zou moeten vragen voor elke dag dat het gepubliceerd wordt zonder goedkeuring maar goed op die weg wil ik niet gaan wandelen. Laten we hopen dat hij dit begrijpt en dat de Vrede en de Harmonie terugkeert. Vele groetjes aan jullie allen!! smile :) smilequote=maartje87]Daarnaast bol.com, vindboek.nl, ako.nl aanschrijven en verzoeken de orders te annuleren ivm bovenstaande.[/quote]