Lid sinds

13 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

Rechten van eindredacteur

Weet iemand hoe het zit met de rechten van een eindredacteur? Ik heb een serie columns geschreven die ik wil gebruiken als basis van een non fictie boek. De columns zijn indertijd gepubliceerd en geredigeerd door een eindredactie. Heeft die eindredactie dan recht op een deel van het copyright?

Lid sinds

15 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Nee. Tenzij jij je rechten hebt afgestaan. Je bent toch wel geconsulteerd over de veranderingen? Die heb je goed moeten keuren, of af. Het blijven jouw teksten.

Lid sinds

14 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Volgens mij hangt het af van de werkverhouding waaronder je die columns schreef. Als je in loondienst was en ze voor een bedrijf / instelling schreef, liggen de rechten bij dat bedrijf / die instelling. Schreef je ze als freelancer / in opdracht / als vrije inzending, dan ligt het anders. Dat hangt af van wat je destijds met het bedrijf hebt afgesproken. Je zou erover kunnen overleggen. Misschien kun je die redacteur noemen in je boek. Het hangt ook af waar het boek wordt uitgebracht. Stel dat dat bij hetzelfde bedrijf is (ik weet niet welk over welk bedrijf het gaat), is het misschien voor iedereen gunstig om de geredigeerde versie(s) als basis te gebruiken.
Heeft die eindredactie dan recht op een deel van het copyright?
Het bedrijf waarvoor die eindredactie werkt. Maar ook dat hangt toch af van de verhouding en de afspraken die jij hebt gemaakt met dat bedrijf c.q. de eindredacteur.

Lid sinds

14 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik denk dat, indien Harryhol is betaald voor de columns, er een contract moet zijn opgemaakt. Vanwege de fiscale aspecten, zoals VAR-verklaring en zo. Daar moeten ook dit soort dingen in staan. Het verschilt van bedrijf tot bedrijf, toen ik voor de PC-plus schreef, bleef het copyright bij mij, Wegener, waarvoor ik nu, samen met mijn man schrijf, werkt precies andersom. Als wij onze stukjes later in boekvorm willen (laten) uitgeven, hebben wij daarvoor hun toestemming nodig. Omdat het niet om journalistiek gaat in ons geval, zullen die niet moeilijk doen, zo is ons verteld. Maar dat zijn mondelinge uitspraken van een 'gewone' redacteur en daaraan kunnen we geen rechten ontlenen. Overigens zag ik ook sites waar men de schrijvers niet betaalt en desalniettemin toch zich het copyright toe-eigent. Dat is niet eerlijk, inderdaad, maar wanneer je een contract hebt ondertekend waar dit in staat, ben je toch gebonden aan je afspraken. Een en ander zal ook afhangen van de oplage en het succes van het boekwerkje. Gaat het om een POD-uitgave waarvan 200 exemplaren verkocht worden zal de oorspronkelijke opdrachtgever zich anders opstellen dan wanneer het een kaskraker wordt. In ons geval zal dat niet van toepassing zijn. Onze stukjes zijn alleen interessant/verkoopbaar in het provinciestadje waar wij wonen met net iets meer dan 40.000 inwoners.

Lid sinds

19 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
 • Administratie
 • Beheerder
Volgens mij vraagt Harry niks over zijn eigen rechten. Eindredacteurs maken geen originele content. Het creëren van origineel werk is een voorwaarde om ergens auteursrecht op te laten gelden. Een eindredacteur levert een dienst, een advies. Misschien is wel vastgelegd dat de eindredacteur genoemd wil worden, maar hij kan nooit copyright over zijn versie van jouw werk laten gelden.

Lid sinds

14 jaar 7 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Maar die eindredacteur is waarschijnlijk in dienst van iemand c.q. een bedrijf. Stel dat het om een krantenbedrijf gaat, of een andere uitgeverij, dan kan dat bedrijf wel copyright doen gelden op de tekst. Toch? Dat is afhankelijk van het dienstverband c.q. de afspraken die gemaakt zijn over de columns. Dan heeft die eindredacteur zelf geen rechten, maar het bedrijf wel. Maar stel dat de eindredacteur tegelijkertijd eigenaar is van het bedrijf, dan kan het zijn dat hij het copyright heeft. Maar al die dingen weten we niet; dus is het wat moeilijk advies geven.