Lid sinds

10 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker

ingewikkelde materie

Hallo allemaal Ik schrijf eigenlijk al heel mijn leven, maar ben er nu pas toe gekomen om er iets mee te doen. Ik ben begonnen met het uitgeven van een boekje via POD voor het klasje van mijn dochter. Dat was echt enkel bedoeld voor andere ouders en familie. Niet zo interessant voor anderen. Op dit moment ben ik bezig met een prentenboek. Het is een prenten/oefenboek voor kleuters en kinderen van de eerste graad van het secundair onderwijs. Het behandelt thema's die met mijn job te maken hebben. Ik heb dit boekje gemaakt in mijn privé tijd en gratis aangeboden aan mijn baas (tekeningen en tekst, geen afgewerkt product). Ik heb een contract opgesteld waarin staat vermeld dat ik de auteursrechten behoud, dat mijn baas in overleg met mij de uitgavevorm mag bepalen (layout ed) en dat mijn baas 6 maanden het alleenrecht krijgt om het uit te geven. Het boekje zal gelayout worden door het bedrijfje van mijn man dus ik heb hier veel inspraak over. Ik heb al heel wat gelezen over auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht, maar ik gerijk er niet uit wijs, dus ik hoop dat iemand hier me kan helpen? ik heb dus nog een aantal vraagjes: - waar en hoe kan ik vastleggen dat ik het auteursrecht heb? Wordt ik hierop dan belast of zo? - is het een probleem als mijn man dit boekje of het concept later doorverkoopt aan iemand anders? Als mijn naam er als auteur opstaat, kan ik dan extra belast worden? Moet ik dan bijvoorbeeld ook een contract maken met het bedrijf van mijn man, waarin staat dat ik dit gratis aangeboden heb en dat hij het verkooprecht heeft? - wat moet ik in mijn boekje zetten opdat niemand er dingen zou uit copieren? Voorlopig zijn dit mijn vragen. Ik hoop dat iemand me kan helpen.

Lid sinds

12 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Het auteursrecht © komt m.i. altijd voor in het boekje te staan. Kijk maar eens in andere boeken die je op de kastplank hebt staan hoe zij dat hebben gerealiseerd. Idem dito m.b.t. het kopieerrecht. Je wordt pas belast als je er ook geld mee verdiend (inkomsten). Dan is het nog afhankelijk hoe je die inkomsten krijgt; met of zonder btw. Je kunt iets vinden op: http://www.schrijvenonline.org/forum/109395. Mocht je plannen hebben om het boekje, inclusief de layout, aan derden te verkopen, dan moet je er minimaal zelf voor zorgen dat die mogelijkheid er ook is. Een contract opstellen is een goede zaak, want dat schept duidelijkheid. Anderzijds zit je er ook aan vast. En wat er niet in staat, dat is dan ook niet geregeld. Het blijft m.i. een persoonlijke keuze.

Lid sinds

12 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
Het is een misverstand dat je iets zou moeten doen om het auteursrecht te verwerven. Dat heb je namelijk ook zonder iets vast te leggen of copyrighttekentjes te plaatsen. Ook in België, voor zover ik weet. Om het tijdstip van je oorspronkelijke werk vast te leggen, kun je in Nederland iets bij de belastingdienst laten registreren, maar ook zonder dat zijn er waarschijnlijk genoeg bewijzen te overleggen dat jij de eerste was. Verder klopt het wat Chris10 zegt, je hoeft uiteraard niets te betalen als je er nog niets mee hebt verdiend.

Lid sinds

12 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik heb dit boekje gemaakt in mijn privé tijd en gratis aangeboden aan mijn baas (tekeningen en tekst, geen afgewerkt product). Ik heb een contract opgesteld waarin staat vermeld dat ik de auteursrechten behoud, dat mijn baas in overleg met mij de uitgavevorm mag bepalen (layout ed) en dat mijn baas 6 maanden het alleenrecht krijgt om het uit te geven.
Dat je je auteursrechten behoudt, hoef je nooit vast te leggen. Die kun je namelijk niet overdragen. Jij geeft als auteur je baas het recht je werk te gebruiken binnen de door jouw aangegeven kaders. Waar je heel goed op moet letten is dat duidelijk is dat jij niet de opdracht hebt gekregen om het boek binnen het kader van je werk te schrijven.
- waar en hoe kan ik vastleggen dat ik het auteursrecht heb? Wordt ik hierop dan belast of zo?
Het auteursrecht verkrijg je automatisch als je kunst hebt gemaakt (zoals literatuur, waarbij dat ruim wordt opgevat). Met dat recht zelf heeft de belastingdienst niets te maken.
- is het een probleem als mijn man dit boekje of het concept later doorverkoopt aan iemand anders? Als mijn naam er als auteur opstaat, kan ik dan extra belast worden? Moet ik dan bijvoorbeeld ook een contract maken met het bedrijf van mijn man, waarin staat dat ik dit gratis aangeboden heb en dat hij het verkooprecht heeft?
Jij houdt het auteursrecht, zelfs tot na je dood. Dat houdt in dat jij altijd bepaalt wat er met je werk gebeurt. Dus als jij toestemming geeft om het door te verkopen, dan is dat geen probleem. Let er wel op dat alleen het werk zelf beschermd is, maar een idee of concept niet. Belasting betaal je niet over rechten, alleen over de opbrengsten ervan (als die er zijn). Het bedrijf van je man... dat is lastig. Want wij weten niet hoe dat bedrijf als rechtspersoon in elkaar zit, of wie er verantwoordelijk is. En dat hangt ook weer samen met hoe je getrouwd bent. Je kunt overwegen je schrijven in een stichting onder te brengen, dan kunnen jij en je man allebei in het bestuur zitten en handelen. De constructie "verkooprecht" lijkt ook op een uitgevers-constructie. Probeer anders eens de kwestie voor te leggen aan iemand die daarvoor heeft gestudeerd en jullie en het bedrijf (enigszins) kent. Maar kijk ook eens goed wat jij wilt. Waarom ga je niet naar een uitgever, of geef je het uit in eigen beheer (met als drukker het bedrijf van je man)? Waarom wil je je man of diens bedrijf het "verkooprecht" geven? Maakt dat het bedrijf niet tot uitgeverij?
- wat moet ik in mijn boekje zetten opdat niemand er dingen zou uit copieren?
Feitelijk niets, want dat kopiëren is al bij wet verboden. Maar kijk anders eens in andere boeken. En kijk er dan niet vanop als er alsnog kopiën worden gemaakt, of dat er ruim wordt geciteerd. Dat kun je niet tegenhouden. Je kunt dan wel een rechtzaak aanspannen.

Lid sinds

16 jaar 6 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Als het bedrijfje van je man het boekje min of meer maakt, is het dan ook de bedoeling dat jullie zelf voor de verkoop gaan zorgen? Is het de bedoeling dat het aan anderen dan alleen ouders (van jouw school?) wordt verkocht? Volgens mij is het geen probleem als jouw man als het ware volgens jouw idee voor uitvoering van het boekje zorgt en jullie ook zelf voor de verkoop zouden zorgen. Dat wordt dan veel bedelen in boekwinkels waarschijnlijk :) . Maar ik ben geen expert hoor. De belastingdienst zal het weinig interesseren aangezien het waarschijnlijk maar om heel lage opbrengsten zal gaan, ook als er andere kopers zijn dan ouders. Waarom zou je trouwens het concept willen doorverkopen? Dan zou ik het nog eerder bij een uitgever proberen, maar dat is mijn persoonlijke mening hoor. Je weet soms nooit hoe een concept kan aanslaan, en dan sla je jezelf voor de kop als je het voor een eenmalig bedrag verkocht hebt. Waarom geef je jouw baas trouwens het recht er dus 6 maanden mee te doen wat hij wil? Stel je voor dat het inderdaad leuk verkoopt, krijg jij dan wel een deel van de opbrengsten?

Lid sinds

10 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik denk dat ik misschien wat meer uitleg moet geven. Ik werk voor een gemeente en het boekje is een prenten/werkboekje rond een thema dat mogelijk ook andere gemeenten kan interesseren. Daarom is het volgens mij niet opportuun om een uitgever aan te spreken, maar wel om het zelf door te verkopen. In het contract met mijn huidige baas staat ook dat hij het niet mag verder verkopen, maar gratis zal aanbieden.

Lid sinds

13 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Misschien moet je met je man en je werkgever om de tafel gaan zitten en het hele project van A tot Z doornemen, want behalve gratis verstrekken - wat de gemeente kennelijk doet - zullen er ook kosten zijn. Wie draagt die?
(...) is het een probleem als mijn man dit boekje of het concept later doorverkoopt aan iemand anders? Als mijn naam er als auteur opstaat, kan ik dan extra belast worden? Moet ik dan bijvoorbeeld ook een contract maken met het bedrijf van mijn man, waarin staat dat ik dit gratis aangeboden heb en dat hij het verkooprecht heeft?
Ik denk niet dat iemand jouw werk zonder jouw uitdrukkelijke toestemming kan verkopen - zelfs niet je man.
Daarom is het volgens mij niet opportuun om een uitgever aan te spreken, maar wel om het zelf door te verkopen. In het contract met mijn huidige baas staat ook dat hij het niet mag verder verkopen, maar gratis zal aanbieden.
Ik heb het idee dat je enorm aan het zwalken bent tussen gratis weggeven en doorverkopen. Probeer er eerst achter te komen wat je werkelijk wilt: aan wie wil je gratis weggeven, en waarom wil je later verkopen? Is dat om jezelf in te dekken voor de Belastingdienst?

Lid sinds

10 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik wil mijn concept gratis weggeven aan mijn huidige werkgever. Maar ik wil het dus later doorverkopen aan andere gemeentes. De redenen zijn: - ik heb hier enorm veel tijd ingestoken - het heeft mij ook geld gekost (stiften, speciaal tekenpapier, ..) Ik wil het dus best cadeau doen aan mijn baas, maar ik wil niet dat die het op zich gratis weggeeft(wat wel vaker gebeurd let onze campagnes en ideeën. Daarvoor heeft het me te veel tijd en energie gekost. Ik hoef het niet per se door te verkopen, maar ik wil het wel proben in een poging om dan een klein beetje geld te verdienen om te investeren in nieuw materiaal. In de overeenkomst staat vermeld dat mijn baas de tekst en tekeningen krijgt, maar dat hij zelf zorgt dat het wordt gelayout en gedrukt. Hij mag hier zelf over beslissen hoe en door wie. Er zijn dan drie offertes uitgeschreven en mijn man was het goedkoopst. We zijn niet getrouwd en wonen niet officieel samen dus dat is geen probleem normaal gezien. Bedoeling is dus dat mijn man binnen 6 maanden een beetje reclame maakt voor het concept en het probeett door te verkopen. Zo kan hij voor mij nieuw materiaal kopen. Als het moet geeft ik hem wel uitdrukkelijke toestemming om mijn verhaal te verkopen (op papier?).

Lid sinds

13 jaar 1 maand

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Helder! :!: Dan moet je dat alles heel strikt op papier zetten, en met elkaar ondertekenen.
wat moet ik in mijn boekje zetten opdat niemand er dingen zou uit copieren?
Iets als: Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever / schrijfster (*) worden vermenigvuldigd. En dan alle mogelijke vermenigvuldigingen erbij opsommen, zoals op papier, digitaal, op microfiche. (*) doorhalen wat niet van toepassing is

Lid sinds

12 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Kim, als ik je was zou ik Thérèse's advies opvolgen. De verstandhoudingen zijn nu nog goed, maar dat kan later anders zijn. En dan schiet je er bij in. Ook al verkoopt het boekje niet goed, dan heb je wellicht de kosten er uit gehaald.