Lid sinds

17 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker

Royalty's E-books

Vandaag ontving ik het contract van mijn uitgever in verband met mijn boek. Tijdens de onderhandelingen was er nog helemaal geen sprake van dat er ook een E-book van mijn boek zou verschijnen, maar al meteen op de dag van de publicatie is daar wel toe besloten. Er hebben dus geen onderhandelingen plaats gevonden over de royalty's voor het E-book, waardoor ik vandaag (onaangenaam) verrast werd door het percentage dat genoemd werd in het contract. In mijn contract staat een percentage genoemd van 15%. Ik ben op internet gaan zoeken naar wat gangbaar is bij E-books maar word daar niet veel wijzer van. Daar worden percentages van wel 70% genoemd. Zijn er hier auteurs die een contract hebben met een uitgever voor een papieren versie en een E-book en iets kwijt willen over de overeengekomen royalty's voor het E-book?

Lid sinds

13 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik ga niet in op de details van mijn eigen contract, maar laat ik het zo zeggen: ik zie geen enkele reden waarom de royalties voor het ebook anders zouden zijn dan die van de papieren versie. In elk geval zeker niet lager. Maar 70% bij een uitgeverij komt me wel heel ongeloofwaardig voor, tenzij het via Lulu is of een andere POD. Maar dat zijn dan ook geen echte uitgevers.

Lid sinds

14 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Vandaag ontving ik het contract van mijn uitgever in verband met mijn boek 'Niet ongevoelig'. Tijdens de onderhandelingen was er nog helemaal geen sprake van dat er ook een E-book van mijn boek zou verschijnen, maar al meteen op de dag van de publicatie is daar wel toe besloten.
Hoe kun je een contract ontvangen nádat het boek verschenen is?

Lid sinds

13 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik ken die percentages wel, maar meer vanuit de hoek "omdat er geen drukker nodig is (en geen boekhandel, en geen groothandel, en geen transport), moet je er als schrijver meer van overhouden." Er zijn echter "specialisten" die beweren dat je niet op die manier moet rekenen en dat een e-Book in productie meer kost dan een gedrukt boek. Ik heb die informatie uit de "discussies" die op Twitter worden gevoerd, waar mensen als @BVermond en @JSnoeren regelmatig links plaatsen over dit soort onderwerpen. Voor zover ik de e-Book discussie heb gevolgd, mag een uitgever geen andere manier van publiceren gebruiken dan aanvankelijk overeen was gekomen. Je moet dus in je contract nagaan of daarin sprake is van andere publicatie-kanalen dan alleen een gedrukt boek (denk ook aan luisterboek). Als auteur heb jij namelijk het recht te bepalen hoe iets wordt gepubliceerd. Tenzij je natuurlijk contractueel al overeen bent gekomen dat het "op alle manieren" mag. Dus de vraag is eerst: - mag je uitgever van jou en volgens contract een e-Book publiceren? - zo ja, staat er in het contract iets over aparte royalties voor een e-Book? Mijn advies is om NIET akkoord te gaan met het e-Book. Niet schriftelijk en niet mondeling. Zoek eerst uit hoe het met de royalties zit. Als jij nu zegt "doe maar, dat e-Book" dan is het heel moeilijk om later je recht te krijgen (of een hoger percentage). Als je die 15% wel okee vindt, dan kun je wel akkoord gaan.

Lid sinds

17 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
Vandaag ontving ik het contract van mijn uitgever in verband met mijn boek 'Niet ongevoelig'. Tijdens de onderhandelingen was er nog helemaal geen sprake van dat er ook een E-book van mijn boek zou verschijnen, maar al meteen op de dag van de publicatie is daar wel toe besloten.
Hoe kun je een contract ontvangen nádat het boek verschenen is?
Zo gaan die dingen blijkbaar soms. Toen er afgesproken is dat mijn boek zou worden uitgegeven had de redacteur mij er al op voorbereid dat het contract waarschijnlijk pas ná verschijnen van het boek zou komen. Ik heb er destijds ook geen moment aan getwijfeld dat het wel goed zou komen. Het gaat immers niet om 'zomaar' een uitgeverij.

Lid sinds

17 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
Voor zover ik de e-Book discussie heb gevolgd, mag een uitgever geen andere manier van publiceren gebruiken dan aanvankelijk overeen was gekomen. Je moet dus in je contract nagaan of daarin sprake is van andere publicatie-kanalen dan alleen een gedrukt boek (denk ook aan luisterboek). Als auteur heb jij namelijk het recht te bepalen hoe iets wordt gepubliceerd. Tenzij je natuurlijk contractueel al overeen bent gekomen dat het "op alle manieren" mag. Dus de vraag is eerst: - mag je uitgever van jou en volgens contract een e-Book publiceren? - zo ja, staat er in het contract iets over aparte royalties voor een e-Book? Mijn advies is om NIET akkoord te gaan met het e-Book. Niet schriftelijk en niet mondeling. Zoek eerst uit hoe het met de royalties zit. Als jij nu zegt "doe maar, dat e-Book" dan is het heel moeilijk om later je recht te krijgen (of een hoger percentage). Als je die 15% wel okee vindt, dan kun je wel akkoord gaan.
Contractueel was er dus nog niets vastgelegd. Van de hoogte van de royalty's voor een E-book werd ik vandaag dus pas op de hoogte gebracht middels het contract dat ik ontving. Of ik wel wilde dat er ook een E-book gepubliceerd wordt is overigens niet eens echt gevraagd. Ik ontving een e-mail waarin werd aangekondigd dat ze aan de slag gingen met het maken van een E-book (volgens mij is het überhaupt het eerste E-book dat door deze uitgever wordt gepubliceerd). In antwoord op die e-mail heb ik aangegeven dat de royalty's waarschijnlijk anders zouden moeten zijn voor een E-book. In het contract wordt er nu dan ook een afwijkend percentage genoemd voor E-books en luisterboeken. Ik heb er op zich overigens niets op tegen dat er een E-book komt en ik zie ook niet in waarom ik er 'nee' op zou moeten zeggen. Ik ben het met je eens dat het handiger zou zijn geweest als ik, voor ik 'toestemming' verleende, op de hoogte was geweest van de contractuele gevolgen. Daar heb ik nu echter niets meer aan. De vraag die ik stelde heeft dan ook vooral te maken met het percentage van de royalty's. 15 % lijkt mij aan de lage kant, vooral omdat er voor de uitgever veel minder kosten zijn.

Lid sinds

13 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Contractueel was er dus nog niets vastgelegd.
Dat was dus niet handig. Als jij nu mondeling min of meer met publicatie hebt toegestemd, heb je juridisch geen poot om op te staan. Het leven is een harde leerschool.
15 % lijkt mij aan de lage kant, vooral omdat er voor de uitgever veel minder kosten zijn.
Hetgeen door sommige partijen dus wordt bestreden. Overigens meen ik me te herinneren dan 15% meer is dan de standaard van 10% (uit het standaardcontract), dus misschien is de verkoop van het e-Book daar al in verrekend.

Lid sinds

17 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
15 % lijkt mij aan de lage kant, vooral omdat er voor de uitgever veel minder kosten zijn.
Hetgeen door sommige partijen dus wordt bestreden. Overigens meen ik me te herinneren dan 15% meer is dan de standaard van 10% (uit het standaardcontract), dus misschien is de verkoop van het e-Book daar al in verrekend.
Er staan in mijn contract verschillende royalty-percentages voor de gedrukte versie en de E-book-versie. Er is dus geen sprake van verrekening o.i.d.

Lid sinds

13 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Er staan in mijn contract verschillende royalty-percentages voor de gedrukte versie en de E-book-versie. Er is dus geen sprake van verrekening o.i.d.
Op de achtergrond kan dat best het geval zijn... (we gaan op de gedrukte versie geheid verlies maken, dat valt tot een lichte winst te reduceren als we de royalties op het e-book laag houden) weet jij veel hoe ze tot die verschillende percentages zijn gekomen? Je zou het je uitgever kunnen vragen: som op waarom je denkt dat je meer over zou moeten houden aan een e-Book. Geef argumenten en luister naar die van de uitgever. Even recapitulerend: - je hebt een contract (is het getekend?) - in je contract worden gewone gedrukte boeken en e-boeken genoemd met bijbehorende percentages - je contract kreeg je pas na de publicatie van je boek. - voor je het contract kreeg is er over e-books niet gesproken Nu ben je blijkbaar niet tevreden met het royalties-percentage voor e-books. Als er - geen mondelinge afspraken zijn gemaakt over de royalties voor e-Books en - je hebt niets getekend met betrekking tot de uitgave van e-Books en je wilt niet dat je boek als e-Book tegen het genoemde percentage wordt gepubliceerd, dan kun je dat tegenhouden. Dat levert geheid bonje met de uitgever op. Dus zullen de meeste schrijvers wel het hoofd buigen en achteraf toch akkoord gaan met iets dat ze liever anders zouden willen. En zo wordt je genaaid door degene met de macht.

Lid sinds

14 jaar 8 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
 • Moderator
Ik ben het met je eens dat het handiger zou zijn geweest als ik, voor ik 'toestemming' verleende, op de hoogte was geweest van de contractuele gevolgen. Daar heb ik nu echter niets meer aan.
Heb je al ondertekend, dan? Nee? Dan kun je je nog herberaden en opnieuw een gesprek hierover aangaan.
je hebt niets getekend met betrekking tot de uitgave van e-Books en je wilt niet dat je boek als e-Book tegen het genoemde percentage wordt gepubliceerd, dan kun je dat tegenhouden. Dat levert geheid bonje met de uitgever op. Dus zullen de meeste schrijvers wel het hoofd buigen en achteraf toch akkoord gaan met iets dat ze liever anders zouden willen. En zo wordt je genaaid door degene met de macht.
Hoeft niet (bonje). In overleg en met argumenten is heel veel mogelijk.

Lid sinds

17 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
Ik heb het contract nog niet ondertekend dus wellicht biedt dat nog mogelijkheden tot onderhandeling. Ik zal mijn contactpersoon in ieder geval een e-mail sturen dat ik niet zomaar akkoord wil gaan met die 15%. Op de website van de NVU vond ik overigens een soortgelijk modelcontract als die op de site van de VvL. Opvallend is dat er in het modelcontract van de NVU percentages genoemd worden van 15 tot 20% terwijl er in het modelcontract van de VvL 25% genoemd wordt.

Lid sinds

19 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Dat is niet zo opmerkelijk. Het zijn adviestarieven. De VvL redeneert vanuit de schriijver, de NVU vanuit de uitgever. Uiteraard hebben die daar verschillende ideeen over. Aan jullie samen de taak om te kijken hoe je die adviestarieven omzet in een contract. Heb je overigens wel door dat die 25% (e-books) en die 10% (gewone boeken) heel verschillende dingen zijn? Bij gewone boeken spreek je over een percentage van de brutoverkoopprijs minus btw (meestal) en soms van een percentage van de netto-verkoopprijs (die ligt 40% lager). Per verkocht boek berekend dus. Bij e-books gaat het om een percentage van de opbrengst minus kosten. Dat is een heel ander verhaal. Je gaat daar dus NIET uit van een percentage van de verkoopprijs. Stel de uitgever heeft voor 500 euro e-books geleverd aan de tussenhandel (dat is dus wat anders dan dat er voor 500 euro verkocht is, die e-books kunnen wel voor 1000 euro of meer verkocht zijn) en hij heeft 300 euro kosten gemaakt om die e-books te produceren en aan de man te brengen dan blijven er 200 euro over waar jij die 15 of 25% van krijgt. Aangezien het niet in de rede ligt dat het soort boek dat jij hebt geschreven een bestseller wordt (denk ik), gaat het bij de opbrengst om 'dubbeltjeswerk'. Ik zou daarvoor wel de onderhandeling aangaan, daar is zo'n contractvoorstel ook voor. Maar ik zou er zeker niet mijn relatie met de uitgever voor op het spel zetten. (Overigens staat dit topic volgens mij in het openbare deel van het forum)

Lid sinds

17 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
Bij e-books gaat het om een percentage van de opbrengst minus kosten. Dat is een heel ander verhaal. Je gaat daar dus NIET uit van een percentage van de verkoopprijs. Stel de uitgever heeft voor 500 euro e-books geleverd aan de tussenhandel (dat is dus wat anders dan dat er voor 500 euro verkocht is, die e-books kunnen wel voor 1000 euro of meer verkocht zijn) en hij heeft 300 euro kosten gemaakt om die e-books te produceren en aan de man te brengen dan blijven er 200 euro over waar jij die 15 of 25% van krijgt. Aangezien het niet in de rede ligt dat het soort boek dat jij hebt geschreven een bestseller wordt (denk ik), gaat het bij de opbrengst om 'dubbeltjeswerk'. Ik zou daarvoor wel de onderhandeling aangaan, daar is zo'n contractvoorstel ook voor. Maar ik zou er zeker niet mijn relatie met de uitgever voor op het spel zetten.
Aan de ene kant heb ik wel gelezen dat het om verschillende dingen gaat maar om de een of andere reden heb ik dat niet opgeslagen in mijn hoofd. Dat ik zo op die percentages zit is niet omdat ik denk dat het boek dat ik schreef een bestseller wordt maar meer omdat ik mijn 'rechten' aan het onderzoeken ben. Ik denk overigens dat je er gelijk in hebt dat het niet de moeite waard is om de relatie met de uitgever ervoor op het spel te zetten. Het gaat overigens niet om een contractvoorstel dat ik vandaag ontving maar om hét contract.
(Overigens staat dit topic volgens mij in het openbare deel van het forum)
Nadat ik mijn openingspost had geschreven was ik daar ook even bang voor. Ik besloot dan ook de titel van mijn boek te verwijderen uit de openingspost en overwoog Thérèse te vragen dat ook te doen uit het deel dat zij quootte. Ter controle logde ik even uit en kwam er toen achter dat het niet in het openbare deel staat. Een groot deel van 'uitgeven' staat wel in het openbare deel maar dit sub-forum niet.

Lid sinds

19 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Het gaat overigens niet om een contractvoorstel dat ik vandaag ontving maar om hét contract.
Ja, maar zo lang 'het contract' niet is getekend is het een onderhandelvoorstel. Of heb je vooraf gezegd: 'Maakt niet uit, altijd goed.'?

Lid sinds

17 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
Op die manier heb ik het niet gezegd. Wel was er al een mondelinge afspraak over de royalty's voor de gewone boeken. Met betrekking tot die royalty's heb ik overigens ook wel op mijn strepen moeten staan. Tijdens het gesprek tussen mij en de redacteur werd er gesproken over een bepaald percentage voor de eerste 1000 exemplaren en een iets hoger percentage voor de verkochte exemplaren boven de 1000. In een verslag dat ik ontving naar aanleiding van dat gesprek werd opeens dat lagere percentage genoemd over de eerste druk. Toen ik de redacteur daar op aansprak gaf hij aan dat hij ervan uitging dat de eerste druk 1000 exemplaren zou zijn en dat het dan niets uitmaakt. Bij een eerste druk van 1000 maakt het inderdaad niet uit, maar aangezien de eerste druk 1500 exemplaren is blijkt het wel degelijk uit te maken.

Lid sinds

14 jaar 11 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
 • Pluslid
Jee. Ik zou voorlopig het contract nog maar niet tekenen. Wat voor kosten hebben uitgevers als ze het e-book online zetten? Iemand noemde dat het heel veel kostte. Volgens mij kost het hen niets. Ik kan mijn boek ook wel als e-book online zetten. Google maar eens wat andere uitgevers zeggen over royalty's wat e-books betreft.

Lid sinds

14 jaar

Rol

 • Gewone gebruiker
Als ze het via Bol en zo verkopen, zijn ze - neem ik aan - ook dan de gebruikelijke boekhandelskosten kwijt (40% of zo, toch?). En hoe vaak koop je een boek/e-boek bij een reguliere uitgever zelf? Ik amper. Dus dat zijn ze kwijt. En wat Schli zegt klinkt aannemelijk. Het verlies van het een (debuten zijn meestal verliesgevend) compenseren met de winst op het ander. Maar apart dat het boek al verkocht wordt, je al reacties van lezer op Bol hebt en de boel qua papierwerk nog niet eens rond is...

Lid sinds

19 jaar 3 maanden

Rol

 • Gewone gebruiker
Als je niets hebt afgesproken over de royalty's van het e-book zal de uitgever daar met jou dus over moeten onderhandelen. Zie zijn percentage in het contract als voorstel en bel hem met de boodschap dat de VvL 25% aanbeveelt. Vraag hem waarom hij daar onder gaat zitten. En houd in gedachten dat je boek de uitgever waarschijnlijk nauwelijks winst oplevert. Op e-books is de 'vaste boekenprijs' nog niet van toepassing. En de onderhandelingen met de distributeurs zijn nog moordend. Ik vrees dat Bol en andere boeven wellicht meer dan die 40% in hun zak steken. Overigens is de uitgever hier echt in de fout gegaan. Je maakt eerst de afspraken rond en hebt dan pas het recht om te gaan exploiteren. Andersom kan natuurlijk niet. Jij hebt hem niet eens het recht gegeven om het e-book te exploiteren en hij doet het wel. Puur juridisch gezien dan. Moreel gezien ligt het anders. Maar slordig blijft het wel dat hij geen toestemming (op papier) vroeg en niet ondertekende wat hij ertegenover zou stellen. Maar van de andere kant mag je als debutant blij zijn dat iemand dat risico voor je wil gaan lopen.