Colofon

Schrijven Online is een website van Virtùmedia B.V.

Uitgever:                             Pepijn Dobbelaer
Hoofdredactie:                   Frank Noë
Webredactie:                     Marije Catsburg
Marketing:                          David Veldman, Babette Gabriël
Advertentieverkoop:         Elma Noë
Webmaster:                        Dries Arnolds

Redactieadres

Schrijven Online
Postbus 595
3700 AN Zeist
Nederland
Telefoon: 0(031)30-6920677
E-mail

Design: TwinMedia
Techniek: Pixelstyle Webdiensten

Niets van deze website mag zonder toestemming van de uitgever gekopieerd en gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media.

Schrijven Magazine

Schrijven Magazine biedt 6 keer per jaar inspirerende interviews met topschrijvers, de beste schrijftips, alle schrijfwedstrijden, gratis workshops en nog veel meer. In ieder nummer geven gerenommeerde schrijfcoaches feedback op ingezonden werk van lezers. Zo ontdek je wat andere schrijvers beweegt en word je uitgedaagd om je eigen schrijven te verbeteren. Abonnees van Schrijven Magazine krijgen korting op het lidmaatschap van Schrijven Online Plus. Schrijven Magazine is een uitgave van Virtùmedia B.V.

Abonnementen kunnen bij ieder nummer ingaan en worden elk jaar vernieuwd. Abonnee worden kan via www.schrijvenonline.org of rechtstreeks bij de klantenservice. Adreswijzigingen graag schriftelijk doorgeven met vermelding van het oude en het nieuwe adres en het nieuwe telefoonnummer. Opzeggingen 2 maanden voor vervaldatum doorgeven aan de klantenservice.

Het abonnementsgeld is voor 2016 vastgesteld op € 38,50 in Nederland en België. Abonnementstarief binnen Europa: € 53,50. Betaling geschiedt vooraf aan het lopende abonnementsjaar door middel van een acceptgiro (Nederland) of overschrijvingsformulier (België) of per machtiging (alleen Nederland). Je krijgt het blad zes keer per jaar toegestuurd.

Correspondentieadres

Uitgeverij Virtùmedia
T.a.v. Schrijven Magazine
Postbus 595
3700 AN Zeist
Telefoon: 030-6920677
E-mail: klantenservice@virtumedia.nl

Schrijven Magazine Plus

Met een lidmaatschap van Schrijven Magazine Plus krijg je nog meer mogelijkheden om je schrijftechniek te verbeteren en je theorie bij te spijkeren. Bovendien krijg je gratis schrijfadvies van het expertpanel, korting op cursussen, boeken,de Snelscan en nog veel meer. Het lidmaatschap van Schrijven Magazine Plus kost slechts € 35,00,- per jaar. Abonnees van Schrijven Magazine krijgen korting en betalen slechts € 14,95 per jaar. Als je een machtiging afgeeft ontvang je € 1,- extra korting.

Persoonsgegevens

Je persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om je te informeren over relevante aanbiedingen, diensten en producten van Virtùmedia. Je persoonsgegevens zullen niet aan derden verkocht of weggegeven worden. Mocht je op deze aanbiedingen geen prijs stellen, stuur dan een briefkaart naar: Virtùmedia, o.v.v. Schrijven Online, postbus 595 3700 AN Zeist