Dit artikel is een vervolg op het artikel van de Vlaamse auteur Annelies Verbeke uit het tweede nummer van Schrijven Magazine van 2017. Bestel het nummer hier na.

4. Een redacteur kan een tekst juist ‘kapot redigeren’ 

Grappig genoeg zijn het vooral beginnende schrijvers die geen komma aan hun tekst willen veranderen, terwijl ervaren auteurs juist bang zijn dat hun redacteuren niet kritisch genoeg durven zijn. En met reden. Zij vrezen vileine recensies over een voorspelbaar plot, bordkartonnen personages, al te meanderende verhaallijnen, in beton gegoten dialogen of, het ergste verwijt, een ondermaats boek waarvan de schrijver tegen zichzelf in bescherming had moeten worden genomen. Nee, dan Stephen King, die zijn autobiografie annex schrijfboek opdraagt aan zijn redacteur: ‘Een redacteur heeft altijd gelijk. Want schrijven is menselijk, redigeren is goddelijk.’

5. De redacteur heeft het laatste woord

Was het maar waar. Natuurlijk is dat niet het geval. Een auteur bepaalt of hij een advies van zijn redacteur overneemt. Hij is immers de eigenaar van zijn tekst. Het laatste woord is altijd aan de lezer. Die bepaalt wat hij wil lezen en of het hem bevalt. Lezers kunnen hondstrouw zijn, maar evengoed genadeloos. Ze hebben geen geduld met schrijvers die met hun tekst vooral zichzelf een plezier lijken te doen, maar de lezer over het hoofd zien.