ZKV – Kijken naar Haarlem

Stel: je ziet Haarlem voor het eerst. Wat zie je dan?

Deze vraag is door buitenlandse schrijvers en kunstenaars beantwoord in het kader van het internationale project 'citybooks'. Ook Haarlem deed mee aan dit project: Kristien Hemmerechts, Ulli Lust en Andrés Barba verbleven enige tijd in onze stad en deden verslag met een (beeld)verhaal. Recent verscheen ook een bijdrage van Thé Tjong Khing, inwoner van Haarlem. De stadsportretten zijn gratis online te beluisteren en verschijnen daarnaast in boekvorm bij Uitgeverij De Zingende Zaag. Na de lockdown zijn deze uitgaven in 37PK te zien als onderdeel van de tentoonstelling Haarlem IN-DRUK.

In de tussentijd organiseert 37PK een schrijfwedstrijd rondom het thema van de expositie. Inzenders wordt gevraagd om een Zeer Kort Verhaal (ZKV) te schrijven van een handvol tot maximaal 375 woorden. Het onderwerp van dit ZKV is: Haarlem. Wat zie je als je deze stad met een nieuwe blik bekijkt? Voor inspiratie kunnen lezers bijvoorbeeld terecht bij A.L. Snijders, de bedenker van het genre. Speciaal voor middelbare scholen heeft 37PK een ZKV-lespakket samengesteld. Dit is op aanvraag verkrijgbaar.

Deadline

Wie

37PK Platform voor Kunsten

Winnen

Een boekenpakket met onder andere vier bibliofiele uitgaven van Haarlem IN-DRUK.