Thriller - Lunchtijd

Schrijfwedstrijd
Kort verhaal met als thema "Lunchtijd"
Genre: Thriller
Woorden Max. 2000 woorden

Voorwaarden
Max. 1 inzending per gebruiker.
Bestandsformaat in .pdf, .docx of .doc.
Jouw inzending mag nog niet eerder gepubliceerd zijn.
Deelname voor Goldmembers is gratis

Deadline

Wie

ProPublishing.nl

Winnen

Boekenbon van € 50
Exclusieve publicatie/spotlight op onze website
Jaar lang Goldmembership t.w.v. € 24