Schrijfwedstrijd Valentijnprijs 2024

Het thema van de verhalenwedstrijd 2024 is: ‘Ik vertrek’. Daar kunnen de
mooiste verhalen voor bedacht worden! We wijzen op respect, geen
schuttingwoorden en geen discriminatie.
Voorwaarde is dat het thema duidelijk naar voren komt en dat de woorden ‘Ik
vertrek’ minimaal 1 keer dient voor te komen in een dialoog.

Deadline

Wie

Valentijnprijs: Diane Kooistra en Kirstin Rozema ism Uitgeverij Ellessy en uitgeverij LuisterEffect

Winnen

De hoofdprijs is € 250 voor het winnende verhaal
De hoofdprijswinnaar krijgt een uitgeverscontract inclusief redactie aangeboden
voor een roman in het romantische genre, dat als boek, e-boek en als
luisterboek op de markt wordt gebracht.