Schrijfwedstrijd Fantascifi - Peter en de Draak

• Het thema van de verhalenwedstrijd 2025 is: Peter en de Draak. Spannende,
wonderbaarlijke en futuristische belevenissen met dit sprookje in een
volwassen vorm als het uitgangspunt, maar je mag er ook een draai aan
geven.
• We wijzen op respect, geen schuttingwoorden en geen discriminatie.
• Deelnemende verhalen bevatten tussen de 1.500 en 2.500 woorden.
• De titel en het pseudoniem tellen mee met het aantal woorden.
• Een eenmaal ingestuurd verhaal is definitief.
• Verhalen dienen vooraf goed te worden nagekeken op spelling,
grammatica en interpunctie.
• Ieder verhaal moet voorzien zijn van een onherleidbaar pseudoniem. Je eigen
naam vertalen is dus niet toegestaan. Ook mag het pseudoniem niet lijken op
je eigen naam. Als eerste schrijf je je pseudoniem en daaronder de titel van je
verhaal.
• De titel van je verhaal mag niet gelijk zijn aan het thema.
• Het is niet toegestaan kop- of voetteksten te gebruiken.
• Ook zijn cursieve letters niet toegestaan.
• Geen inspring gebruiken. Alles links uitlijnen.
• Afbeeldingen en illustraties zijn niet toegestaan.
• Deelname: €12,50 per ingestuurd verhaal.
Bij meerdere verhalen dient voor elk verhaal een ander pseudoniem bedacht te
worden.
• Het auteursrecht blijft van de deelnemende auteurs.
• Het exploitatierecht komt toe aan Uitgeverij Fantascifi en LuisterEffect, eigen
imprints van ClusterEffect m.b.t. de verhalen die in de bundels verschijnen.
• Iedere auteur ontvangt een juryrapport in de week na het Fantascifi
Boekenfestival.
• Het verhaal moet een afgerond verhaal zijn. Stuur geen fragment van een
manuscript in.
• Inzendingen mogen niet eerder zijn gepubliceerd.

www.fantascifi.nl

Voor meer info vraag je
Kirstin Rozema - info@kirstinschrijft.nl
of
Diane Kooistra - dianekooistra@gmail.com
of word lid van de Fantascifi Facebookgroep.

Deadline

Wie

Fantascifi

Winnen

1. De hoofdprijs is € 250 euro voor het winnende verhaal.
2. De hoofdprijswinnaar van de schrijfwedstrijd ontvangt een uitgeverscontract
inclusief redactie) aangeboden voor een boek, dat als fysiek boek, e-boek en als
luisterboek op de markt wordt gebracht. Aangeboden door Uitgeverij Fantascifi
3. Iedere deelnemer ontvangt een juryrapport, geschreven door deskundige
juryleden.
4. Iedere deelnemer kan aanwezig zijn bij het Fantascifi boekenfestival op 1
februari 2025, waar de prijsuitreiking plaatsvindt
5. Iedere deelnemer ontvangt een gratis toegangsbewijs ter waarde van € 12,50