Schrijf een psychologische thriller

Schrijf een psychologische thriller. Je bent volledig vrij in wat je schrijft zolang je manuscript maar onder dit genre valt. De belangrijkste voorwaarde voor je manuscript is dat artificiële intelligentie een cruciale rol speelt, dit mag zowel positief of negatief zijn. Voor uitleg over artificiële intelligentie en mogelijk ook inspiratie voor een verhaal, lees de uitleg op Wikipedia (Kunstmatige intelligentie - Wikipedia).
Naast jouw manuscript ontvangen we ook een synopsis van je. In deze synopsis beschrijf je van a tot z wat er in je verhaal gebeurt inclusief belangrijke ontwikkelingen en het einde. Het is dus niet enkel een teaser.
Het insturen van een deel van het manuscript met de synopsis is toegestaan, aangezien het best lastig is om in zo´n korte tijd een volledig boek te schrijven. Het deel dat je dan instuurt moet dan wel uit minimaal 30 duizend woorden bestaan en starten bij het begin.
Inzenden

Tot en met 31 oktober 2023 23.59 uur kun je jouw (deel van het) manuscript met de synopsis sturen naar schrijfwedstrijd@1802publishing.nl.

Je mag meerdere manuscripten insturen.
Je mag samen met een ander één manuscript insturen.
Je schrijft vanuit de personage in derde persoon of vanuit de eerste persoon.
Je mag wisselen van personageperspectief, maar let hierbij goed op consistentie en afbakening van de wisselingen.
Er mag niet worden geschreven vanuit een alwetende verteller.
Je verhaal speelt zich af in Nederland of heeft in ieder geval Nederlandse hoofdpersonages.
Je formuleert een (werk)titel voor je verhaal.
Je levert het manuscript als ook de synopsis aan in twee aparte Word-bestanden.
Verwerk in beide bestanden niet je naam, aangezien we blind jureren.
Gebruik regelafstand 1,15, lettergrootte 11.
Je schrijft in de tegenwoordige tijd.
Het manuscript is in het Nederlands. Gebruik geen dialecten of andere talen, ook niet deels (meer dan drie zinnen).
Het manuscript is niet eerder gepubliceerd.
Je bent 18 jaar of ouder. Ben je jonger en wil je meedoen? Neem dan contact met ons op.
Manuscripten waarvan we het vermoeden hebben dat deze niet het oorspronkelijke werk zijn van de deelnemende schrijver halen we uit de wedstrijd. Wij doen een gedegen check op plagiaat, ook als het gaat om de vertaling van een werk.
Bij deelname ga je akkoord met:
o uitgave van je manuscript;
o het gebruiken van de titel in combinatie met het noemen van jou als auteur voor promotiedoeleinden;
o meerdere, intensieve redactierondes (redactie door interne en externe redacteuren van 18.02 publishing);
o aanwijzingen die 18.02 publishing doet aangaande kenmerken, de titel of andere zaken zolang deze in het belang zijn van het manuscript.
18.02 publishing behoudt het recht om de manuscriptenwedstrijd zonder opgaaf van reden te stoppen, de uitslag uit te stellen of het winnende manuscript in welk stadium dan ook te weren uit de wedstrijd.
Gebruik niet minder dan 50.000 en niet meer dan 90.000 woorden voor het volledige manuscript. En let wel: de lengte zegt niets over de kwaliteit van het verhaal.

Prijs

Naast de eeuwige roem is er ook een tastbare prijs:

Grondige redactierondes en dat is natuurlijk ook een cadeautje op zich.
De uitgave van jouw manuscript, compleet met uitgavecontract en royalty's. Uitgave zal dan ergens in 2024 plaatsvinden, afhankelijk van de redactierondes.
De schrijvers van de vijf beste manuscripten krijgen inhoudelijke reactie op hun ingestuurde werk.

Deadline

Wie

18.02 publishing

Winnen

uitgavecontract