Publieksprijs Nieuw-West 2022

Ook dit jaar is er weer de publieksprijs Amsterdam Nieuw West. Hier worden schrijvers uitgedaagd om iets over Nieuw- West te schrijven.

Uit de inzendingen zal door een vakkundige jury een longlist worden samengesteld die gepubliceerd worden in een boek die tijdens het boekenweek aan lezers gegeven zal worden. Dit is NIET de prijs. De lezers kiezen een favoriet verhaal en dit verhaal zal de prijs ontvangen.

De spelregels:
• De tekst bedraagt maximaal 3000 woorden;
• Het centrale thema is Amsterdam Nieuw-West en dient hier ook met herkenbare punten en achtergrond geplaatst te zijn of direct / indirect met herkenbare punten met Nieuw West verbonden te zijn (fictie, non-fictie, verleden, heden of toekomst);
• Auteurs uit heel Nederland en Vlaanderen kunnen een bijdrage aanbieden;
• Indien het aantal maximaal te plaatsen verhalen wordt overschreden zal een onafhankelijke jury de op te nemen verhalen selecteren. De longlist zal bestaan uit circa 20 verhalen (= het maximum op te nemen verhalen in de bundel “Nieuw-West Side Stories: vijfde jaargang”.
• Inzenden voor 10 februari 2022

Juryleden longlist:

Ronald Mauer: Lid Dagelijks Bestuur Stadsdeel Nieuw-West;
Abelkader Benali: Schrijver en tv-presentator;
Lilianne Ploumen: Lid Tweede Kamer, oud minister;
Mathijs Deen: Neerlandicus, schrijver en radiomaker VPRO

Inzendingen, tekst plus eventueel beeldmateriaal, kunnen worden gezonden naar: literatuurprijs.Nieuw-West@hotmail.com.

Vragen, nadere info en/of suggesties naar eddiemekkelholt@hotmail.com

Deadline

Wie

Boekhandel Meck&Holt

Winnen

De prijs is 1000 euro.